Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δανειστικό «μπουμ» από τις κυπριακές τράπεζες

Τα νέα δάνεια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν στο €1,76 δις σε σύγκριση με €1,58 δις την αντίστοιχη περίοδο το 2018, καταγράφοντας αύξηση 11,5%

Σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν τα νέα δάνεια που παραχώρησαν οι τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα, τα νέα δάνεια ανήλθαν στο €1,76 δις σε σύγκριση με €1,58 δις το πρώτο εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 11,5%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα επιχειρηματικά δάνεια παρά στα καταναλωτικά. Το 2018 τα νέα δάνεια που παραχώρησαν οι τράπεζες ανήλθαν στα €3,1 δις.

Μεγάλη αύξηση στα νέα

επιχειρηματικά δάνεια

Συγκεκριμένα, τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση 17,1% φθάνοντας στα €1,12 δις από €958 εκ. πέρυσι, ενώ οι νέες χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά κατέγραψαν αύξηση 2,8% φθάνοντας στα €636 εκ. από €618 εκ. πέρυσι. Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά, μειώθηκαν στα €36,8 εκ. από €85 εκ., ενώ στις επιχειρήσεις στα €78,4 εκ. από €102 εκ.

Πού οφείλεται η μεγάλη αύξηση

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ιωάννη Τελώνη, που μίλησε στη «Σ», η αύξηση στην παραχώρηση νέων δανείων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφει η κυπριακή οικονομία. «Η αύξηση είναι λογικό να είναι μεγαλύτερη στα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς αφενός τα κυπριακά νοικοκυριά είναι υπερδανεισμένα και, αφετέρου, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν δάνεια και για projects τους στο εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και το ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα», υπογράμμισε.

Η υπερβάλλουσα ρευστότητα

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Ιωάννης Τελώνης πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να μη λαμβάνεται υπόψη και η υπερβάλλουσα ρευστότητα των τραπεζών και η ανάγκη που έχουν να δώσουν νέα δάνεια. «Το στοίχημα πάντως για τις τράπεζες είναι να γίνεται σωστή αποτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια λόγω της πίεσης που έχουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων», εξήγησε.

Ιστορικά χαμηλά για

δανειστικά επιτόκια

Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε τον Ιούνιο στο 2,99%, σε σύγκριση με 3,01% τον προηγούμενο μήνα. Σχετικά με το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 3,23%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε άνοδο στο 3,12%, σε σύγκριση με 3,01% τον προηγούμενο μήνα. Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο για αγορά κατοικίας κατέγραψε αύξηση 2,11%, σε σύγκριση με 2,08% τον προηγούμενο μήνα.

Μικρή πτώση στο χρέος

των νοικοκυριών

Μικρή πτώση, σύμφωνα πάντα με την Κεντρική Τράπεζα, παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2019 το χρέος των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσίευσε η εποπτική Αρχή των τραπεζών για το τρίμηνο αναφοράς που έληξε τον Μάρτιο του 2019, το χρέος των νοικοκυριών υποχώρησε στα €20,4 δις, με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 97% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν €20,5 δις.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, που το χρέος ανερχόταν στο 119% του ΑΕΠ, η μείωση είναι αισθητή και αγγίζει το 22%.

Το ενεργητικό των νοικοκυριών

και των συνταξιοδοτικών ταμείων

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική καταδεικνύουν ότι το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2019 στα €46,2 δις από €45,7 δις το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 21% μετοχές και 16% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το ίδιο χρονικό διάστημα το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα αυξήθηκε ελαφρώς στα €3,8 δις και είναι κατανεμημένο, 12% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 27% σε χρεόγραφα, 42% σε μετοχές και 18% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Τέλος, οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων επίσης αυξήθηκαν στα €3,4 δις από €3,3 δις το προηγούμενο τρίμηνο, και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 39%, 19% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 31% σε μετοχές και 9% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Υποστηρίξτε τη