Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σχέδιο «Εστία», ένα βήμα για περιορισμό των εκποιήσεων των νοικοκυριών

Τράπεζα Κύπρου: «Καλούμε τους πελάτες μας να κινηθούν έγκαιρα και να συγκεντρώσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία»

Το Σχέδιο «Εστία» παίρνει σάρκα και οστά και έρχεται να ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είναι εξασφαλισμένα με την κύρια κατοικία των δανειοληπτών και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου.

Το Σχέδιο υπογράφτηκε πριν από μια περίπου βδομάδα μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου και αξιωματούχων των κυπριακών εμπορικών τραπεζών και όπως δήλωσε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Πανίκος Νικολάου, ο οποίος υπέγραψε επίσης το Μνημόνιο, «το ΕΣΤΙΑ είναι ένα σχέδιο για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και ένα βήμα για περιορισμό των εκποιήσεων των νοικοκυριών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους».

Προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες για εφαρμογή του Σχεδίου «Εστία» έχουν ξεκινήσει από το τέλος του 2018. Ήδη, έχει προχωρήσει η ανάλυση του υποψηφίου για ένταξη στο Σχέδιο και πραγματοποιείται συνεχής αναβάθμιση των στοιχείων στα συστήματά της, ώστε να εμπλουτιστεί η πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη αξιολόγηση του πελάτη.

Επίσης έχει συσταθεί η Ειδική Μονάδα «Εστία», στελεχωμένη από 30 άτομα, με δύο υπο-τμήματα στη Λευκωσία και Λεμεσό, που είναι έτοιμη για να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο και να αναλάβει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων. Η Μονάδα υποστηρίζεται από τηλεφωνικό κέντρο.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, η Μονάδα θα ενισχυθεί με πρόσθετο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί άμεσα όλους τους πελάτες που είναι δυνητικά υποψήφιοι για ένταξη στο Σχέδιο.

Πληροφορίες μας από την Υπηρεσία αναφέρουν ότι ήδη το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των πελατών είναι ενθαρρυντική. Σχετική ανάλυση της Μονάδας καταδεικνύει ότι 4.000 υποψήφιοι πελάτες είναι δυνητικά υποψήφιοι για ένταξη στο Σχέδιο.

Από αυτούς η Τράπεζα έχει επικοινωνήσει με περίπου 3.500, από τους οποίους οι 3.400, δηλαδή το 96%, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη στο Σχέδιο. Ένα μικρό ποσοστό πελατών δεν έχουν επικοινωνήσει με την Τράπεζα και η Μονάδα απευθύνει έκκληση να το πράξουν άμεσα, ώστε να επωφεληθούν από τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Η συνολική αξία των επιλέξιμων δανείων ανέρχεται περίπου στα €850 εκ.

Υποβολή στοιχείων

Η κα Ανδριάνα Πεύκαρου, Διευθύντρια της Μονάδας «Εστία» στην Τράπεζα Κύπρου, δηλώνει πως «μέχρι στιγμής η Υπηρεσία πραγματοποίησε συναντήσεις με το 1/3 περίπου των επιλέξιμων υποψηφίων στους οποίους έχουν παρουσιαστεί και αναλυθεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης (το ύψος του δανεισμού, το επιτόκιο, οι εξασφαλίσεις και άλλα στοιχεία). Παράλληλα έγινε και σχετική ενημέρωση για τα υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να μας προσκομίσουν και θα υποβληθούν στον Φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του Σχεδίου».

«Αναμένουμε ότι οι δικαιούχοι θα είναι έτοιμοι στην ώρα τους, θα μας προσκομίσουν όλα τα στοιχεία και θα υποβάλουν την αίτησή τους τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπόταν και αρχίζει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων», αναφέρει η κα Πεύκαρου.

«Καλούμε τους πελάτες μας να ενημερωθούν από τους αρμόδιους λειτουργούς της Τράπεζας, να κινηθούν έγκαιρα και να συγκεντρώσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε και να φτάσουμε τα χρονοδιαγράμματα», επεσήμανε.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Ειδική Μονάδα και στη συνέχεια θα προωθηθούν στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.

Αίτηση που θα υποβάλλεται μετά τις 15/11/2019 δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα εξετάζεται.

Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού του.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον αιτητή και ο σχετικός ενημερωτικός οδηγός καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται και μέσω σχετικής επιστολής.

Οι αιτήσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες στα γραφεία των Μονάδων «Εστία» στη Λευκωσία και Λεμεσό, καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου παγκυπρίως.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το Σχέδιο «Εστία» αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις (Δάνεια) που ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το σχετικό έντυπο συμπληρώνεται από το άτομο το οποίο αιτείται ένταξης στο Σχέδιο και το οποίο θα αναλάβει αποκλειστικά (ή με τον/τη σύζυγό της/του) την αποπληρωμή του αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας. Το άτομο αυτό μπορεί να είναι ο (συν)δανειολήπτης των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΜΕΠΔ) Κύριας Κατοικίας ή ο (συν)ιδιοκτήτης Κύριας Κατοικίας σε περίπτωση που είναι διαφορετικά άτομα. Στο έντυπο θα πρέπει να ενσωματωθούν ακόμη πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές διευκολύνσεις (δάνεια).

Εκτίμηση και εισόδημα

Η συμμετέχουσα τράπεζα έχει υποχρέωση να παρουσιάσει στον αιτητή την Έκθεση Εκτίμησης που έχει πραγματοποιήσει για την Κύρια Κατοικία ώστε, σε περίπτωση που ο αιτητής/τρια δεν συμφωνεί με το αποτέλεσμά της, να έχει τον απαραίτητο χρόνο να πραγματοποιήσει τη δική του/της εκτίμηση πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι το οικογενειακό εισόδημα. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας (από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό).

Το ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή/Εξεταζόμενου Ατόμου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά για το κάθε ημερολογιακό έτος 2017 και 2018 ξεχωριστά:

  • τις €60.000 για οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα,
  • τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα,
  • τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
  • τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
  • τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
  • τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειδική Μονάδα «Εστία» τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξής:

Τηλεφωνικό κέντρο Ειδικής Μονάδας «Εστία»: 80005000

Ηλεκτρονική διεύθυνση: estia@bankofcyprus.com

Ώρες εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου: 8.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.
Επίσης το Σχέδιο, η αίτηση και ο οδηγός για συμπλήρωσή του είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας στο www.mlsi.gov.cy

Υποστηρίξτε τη