Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αδήριτη ανάγκη η χρήση εμπειρογνωμόνων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον

«Κάθε άτομο δικαιούται να έχει την άποψή του αλλά δεν δικαιούται να έχει τα δικά του γεγονότα», είπε κάποτε ο Daniel Patrick Moynihan. Ποιος όμως μπορεί να μεταφέρει με ακρίβεια κάποια γεγονότα;

Σύμφωνα με τον Azizi Ahmad, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρακτική εμπειρία ενός εμπειρογνώμονα. Ο Azizi Ahmad υποστηρίζει ότι δύο από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν έναν εμπειρογνώμονα είναι να έχει τεκμηριωμένα εργαστεί στον τομέα για τον οποίο θεωρείται εμπειρογνώμονας και να κατέχει όντως πρακτική εμπειρία, να έχει δηλαδή ουσιαστικά καταπιαστεί με ένα συγκεκριμένο θέμα από το Α μέχρι το Ω και, ως εκ τούτου, να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τις προκλήσεις του αλλά και τις λεπτομέρειες αυτών των προκλήσεων.

Η Srividya Kumar ισχυρίζεται ότι οι εμπειρογνώμονες είναι αναγκαίοι γιατί έχουν την ικανότητα να εξηγούν με τον πιο απλό τρόπο έννοιες και μοντέλα, τα οποία υποβοηθούν στην κατανόηση ενός θέματος. Ένας εμπειρογνώμονας είναι σε θέση να αναλύσει τις καλύτερες δυνατές ενέργειες που απαιτούνται για τον επιτυχή χειρισμό συγκεκριμένων καταστάσεων ή τις πιθανές λάθος δράσεις και παράλληλα να δώσει παραδείγματα αναφορικά με το πώς άλλοι χειρίστηκαν, ορθά ή λανθασμένα, ένα θέμα (ή/και εντοπίζει και να ξεκαθαρίζει μύθους και παρερμηνείες για ένα συγκεκριμένο θέμα). Επίσης, ο εμπειρογνώμονας γνωρίζει τις καταστάσεις τις οποίες μπορεί να κληθούν να χειριστούν οι εκπαιδευόμενοι, μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις τους, καθώς και να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους.

Γιατί όμως είναι σημαντική η εξειδικευμένη γνώση; Σύμφωνα με την Bettina Huber, δεδομένου του καταμερισμού της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες, η εξειδικευμένη γνώση κερδίζει έδαφος έναντι της γενικής σε βαθμό που για να θεωρηθεί πλέον κάποιος απλά ικανός, απαιτείται ένας αυξανόμενος βαθμός εξειδικευμένης γνώσης. Στην οικονομία του σήμερα, που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο κοινωνικό καταμερισμό γνώσης, υπάρχουν πάντα εμπειρογνώμονες οι οποίοι αναμένεται ότι θα επιλύσουν προβλήματα και θα απαντήσουν ερωτήματα που άλλοι δεν μπορούν (τουλάχιστον στον ίδιο αποτελεσματικό βαθμό).

Στην εποχή της ανεξέλεγκτης πληροφόρησης που ζούμε σήμερα είναι σχετικά εύκολο για κάποιο άτομο με ένα γρήγορο ψάξιμο να ανταμειφθεί με αυτόματες απαντήσεις. Εύκολα δηλαδή μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έχει πρόσβαση στη γνώση, ακόμα και αν αυτή δεν είναι έγκυρη ή τεκμηριωμένη. Τα δεδομένα του σήμερα επιτρέπουν σε πολλούς να αυτοχαρακτηριστούν εμπειρογνώμονες. Αναπόφευκτα, η δυσπιστία απέναντι στους εμπειρογνώμονες αυξάνεται και εξαπλώνεται. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη έλλειψη εμπιστοσύνης οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλοί εμπειρογνώμονες εργάζονται σε οργανισμούς, οι οποίοι παραδοσιακά εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα.

Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζεται εμπειρογνώμονες που να μπορούν να χειριστούν πρακτικά κάποια θέματα, τα οποία ενδέχεται να αφορούν για παράδειγμα αλλαγές σε νομοθεσίες, πρότυπα ή κανονιστικές απαιτήσεις. Θα εμπιστευόσασταν κάποιο δικηγόρο που δεν είναι ενήμερος για τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία ή ένα λογιστή που δεν γνωρίζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ); Μάλλον όχι, θα προτιμούσατε να εμπιστευτείτε τη γνώση ενός εμπειρογνώμονα.

Σύμφωνα με τον Carter McNamara, η εταιρική εκπαίδευση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία της, θεωρούνται στρατηγικοί εταίροι που συμβάλλουν στην πετυχημένη πορεία ενός οργανισμού.

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη της διά βίου μάθησης και της εξειδικευμένης γνώσης, η Ακαδημία της KPMG στην Κύπρο διοργανώνει και προσφέρει εταιρικά σεμινάρια εγνωσμένης αξίας. Η Ακαδημία διοργανώνει ανοικτά και μονοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως επίσης και διεθνή συνέδρια, τα οποία καλύπτουν τεχνικά και οικονομικά θέματα αλλά και βασικές δεξιότητες. Τα σεμινάρια και συνέδριά της έχουν ως αντικείμενο τις πρόσφατες οικονομικές προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην Κύπρο και προσφέρουν στους συμμετέχοντες πρακτική καθοδήγηση για τους τρόπους αντιμετώπισης σύγχρονων προβλημάτων αλλά και αναβάθμισης των υπηρεσιών που οι ίδιοι καλούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η Ακαδημία αναγνωρίζει αυτό που υποστηρίζουν οι Maudsley and Strivens, ότι δηλαδή η επαγγελματική γνώση πρέπει ουσιαστικά να αντικατοπτρίζει αποτελέσματα που σχετίζονται με τις ανάγκες του πελάτη. Η Ακαδημία επίσης αξιολογεί ως άκρως σημαντική τη συνεισφορά εμπειρογνωμόνων στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εταιρειών, γι’ αυτό και έχει συνεργαστεί με εξέχοντες εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς από επιτυχημένες εταιρείες, αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές των σεμιναρίων της Ακαδημίας είναι διευθυντικό προσωπικό της KPMG με πολύχρονη πρακτική εμπειρία σε διάφορους τομείς, ενώ έχουν πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Ακαδημία έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 9000 επαγγελματίες, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης. Η συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια της Ακαδημίας προσφέρει πρακτικές πληροφορίες με διαδραστικό τρόπο, βοηθώντας τους συμμετέχοντες όχι μόνο να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να τις εφαρμόσουν στην εργασία τους, ενώ απαντά σε μεγάλο βαθμό σε ερωτήματα και ανησυχίες τους.

Η εταιρική επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυναμική που αντλείται από το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου καθώς και οι ίσες ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού υποβοηθούν στην εδραίωση της ανάπτυξης και στην προσέλκυση ταλέντων. Αυτά τα στοιχεία ενδυναμώνουν την εταιρική εικόνα, πολλαπλασιάζουν την αξία του εμπορικού της σήματος και ενισχύουν την εμπιστοσύνη, απαραίτητο συστατικό μεταξύ επιχείρησης και πελατών της.

*Senior Manager, KPMG Academy

Υποστηρίξτε τη