Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σε νέα εποχή η Τράπεζα Κύπρου

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Χούρικαν και οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου

Την έναρξη μίας νέας εποχής για την Τράπεζα Κύπρου σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς στην καρέκλα του Διευθύνοντoς Συμβούλου του συγκροτήματος, αντί του Τζον Πάτρικ Χούρικαν, από σήμερα θα κάθεται ο Πανίκος Νικολάου. Ο διορισμός του κ. Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Αυγούστου 2019. Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας αναλαμβάνει καθήκοντα δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που του δίνεται και παράλληλα ευγνώμων για την κληρονομιά που του αφήνει ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος. Από πλευράς του ο κ. Χούρικαν, κοιτώντας πίσω και κάνοντας έναν απολογισμό για το έργο που επιτέλεσε η διευθυντική ομάδα, δηλώνει περήφανος για την πρόοδο που κατέγραψε η τράπεζα την τελευταία πενταετία.

Θετικά τα αποτελέσματα του 2019

Ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος, σε δηλώσεις του με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τράπεζας για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σημείωσε πως αυτά αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου για βελτίωση του ισολογισμού. Ο κ. Χούρικαν στάθηκε ιδιαίτερα στην πώληση περίπου €2.7 δις ΜΕΔ (Project Helix), που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο σημειώνοντας θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες. Γενικότερα, ανέφερε πως η συνεχιζόμενη οργανική μείωση των ΜΕΔ ανήλθε σε €300 εκατ. για το τρίμηνο, με την οργανική μείωση για το α’ εξάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €457 εκατ., σύμφωνα με τον στόχο για οργανική μείωση κατά περίπου €800 εκατ. για το 2019. Όπως είπε, αυτό είναι το δέκατο-έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ. «Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά 71% σε €4.3 δις που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 50%. Συνολικά, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €10.7 δις από το 2014, εκ των οποίων τα €8 δις αφορούν οργανική μείωση», συμπλήρωσε.

Περαιτέρω, ο κ. Χούρικαν αναφέρθηκε στη συμφωνία που επήλθε τον Ιούνιο για πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής της Τράπεζας Κύπρου στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd (CNP), η οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- αναμένεται να έχει θετική επίδραση περίπου 30 μ.β. στα κεφάλαια. Η πώληση, όπως είπε, επιτρέπει στο Συγκρότημα να επικεντρωθεί στα κύρια περιουσιακά του στοιχεία και εμπίπτει στη στρατηγική του για δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τον κ. Χούρικαν, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή. Στις 30 Ιουνίου 2019 ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθε σε 15,2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18,1%, αναπροσαρμοσμένοι για την πώληση της επένδυσης στη CNP, σημαντικά πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Περήφανος για την πρόοδο που κατέγραψε η Τράπεζα από το 2013, δηλώνει ο Τζον Πάτρικ Χούρικαν.
Ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που του δίνεται, δηλώνει ο Πανίκος Νικολάου.

Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας

Όσον αφορά τις καταθέσεις, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Χούρικαν, αυτές παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα και το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε κατά 8 μ.β. Συνολικά, το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε κατά 52 μ.β. από τον Ιανουάριο 2018. Παράλληλα, ο νέος δανεισμός, κατά το β’ τρίμηνο 2019, αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €548 εκατ., στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Συνολικά, στο α’ εξάμηνο 2019 η τράπεζα παραχώρησε νέα δάνεια ύψους €1.1 δις σε πελάτες στην Κύπρο. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 67%. Η Τράπεζα, όπως δήλωσε ο κ. Χούρικαν, συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας, το οποίο στο τέλος του β΄ τριμήνου ανήλθε σε €3.8 δις. Κατά το β’ τρίμηνο του έτους, όπως είπε, το Συγκρότημα κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους €177 εκατ. και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους €72 εκατ. «Τα οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €21 εκατ., εξαιρουμένης της επίδρασης του Project Helix και της πώλησης της επένδυσης στη CNP. Τα κέρδη μετά τη φορολογία, περιλαμβανομένης της καθαρής ζημιάς από την πώληση της επένδυσής μας στη CNP ύψους €23 εκατ., ανήλθαν σε €2 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε €97 εκατ.», πρόσθεσε.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος»

Ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά περήφανος για την πρόοδο που σημείωσε η τράπεζα από τα τέλη του 2013». Η Τράπεζα, πρόσθεσε, ανακτά την ισχυρή της θέση μέσω μιας πειθαρχημένης προσέγγισης για τη βελτίωση του ισολογισμού και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων και είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξει την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3,3% κατά το α’ εξάμηνο του έτους. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο νέος μας Διευθύνων Σύμβουλος, Πανίκος Νικολάου, με τον οποίο συνεργάστηκα στενά για αρκετά χρόνια, θα οδηγήσει με δυναμισμό την Τράπεζα στο επόμενό της κεφάλαιο. Είμαι βέβαιος ότι η Διεύθυνση θα παραμείνει επικεντρωμένη ώστε να καταστήσει την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή οργανισμό, επικεντρωμένο στο μέλλον», δήλωσε κλείνοντας ο κ. Χούρικαν.

Η δέσμευση του Πανίκου Νικολάου

Από πλευράς του ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος δήλωσε ενθουσιασμένος που αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα. Αναφερόμενος στον προκάτοχό του, είπε πως «ο Τζον αποχωρεί με την Τράπεζα εντελώς μεταμορφωμένη σε σχέση με το 2013 όταν ανέλαβε» και σημείωσε πως όλοι είναι πολύ ευγνώμονες για το έργο που επιτέλεσε μαζί με τη Διευθυντική ομάδα. Ο κ. Νικολάου σημείωσε πως παραμένουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν και τόνισε πως η αρχική τους εστίαση θα είναι να συνεχίσουν την καλή δουλειά που ο κ. Χούρικαν και η υπόλοιπη ομάδα έχουν επιτύχει.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, είπε πως η στρατηγική για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και την ενίσχυσή του παραμένει τόσο σημαντική σήμερα, όσο ήταν και το 2013. Μαζί με τη συνέχιση της προσπάθειας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, συνέχισε, θα επικεντρωθώ στη διασφάλιση της καταλληλότητας του επιχειρηματικού μοντέλου για το μέλλον, στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και στον προσδιορισμό τρόπων μείωσης του κόστους λειτουργίας. «Όπως και για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία μας. Για τον λόγο αυτό, θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην ενεργό διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στον εντοπισμό τρόπων μείωσης του κόστους, αναζητώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για τη βελτίωση της δυναμικής των εσόδων μας», πρόσθεσε.

«Είμαι απόλυτα δεσμευμένος στο να διασφαλίσω ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της κυπριακής οικονομίας. Δεν έχω ψευδαισθήσεις για το πόσα πρέπει να γίνουν ακόμη, αλλά είμαι ενθουσιασμένος από την ευκαιρία που μου δίνεται και τις δυνατότητές μας», είπε καταληκτικά.

Υποστηρίξτε τη