Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σε καθηγητή του Πανεπιστημίου Νεάπολις βραβείο για το καλύτερο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

Στον δρα Πέτρο Σιβιτανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, απονεμήθηκε το Emerald Literati Award για το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Property Investment & Finance το 2018. Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα του Emerald Literati Award, το άρθρο του δρα Σιβιτανίδη ‘Macroeconomic drivers of London house prices’ «ήταν μια από τις κορυφαίες μελέτες που είχε δει η ομάδα όλο το 2018». Το άρθρο επιχειρεί να επικυρώσει και να ποσοτικοποιήσει την επίδραση βασικών μακροοικονομικών παραγόντων στις τιμές κατοικιών του Λονδίνου, χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα για την περίοδο 1983-2016. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας υπολογίζει οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην εμπειρική βιβλιογραφία για τη μοντελοποίηση των αργής προσαρμογής των τιμών των κατοικιών σε αλλαγές στη ζήτηση και προσφορά. Η μελέτη παρέχει ισχυρές εμπειρικές αποδείξεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επίδραση βασικών μακροοικονομικών παραγόντων, όπως το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον πληθυσμό του Λονδίνου και της προσφοράς οικιστικών ακινήτων στις τιμές κατοικιών του Λονδίνου. Ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης που σχετίζεται με τις αιτίες της οικιστικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου είναι ο σημαντικός ρόλος που είχε η ζήτηση από χρήστες στην αύξηση των τιμών των κατοικιών. Ο ρόλος της ζήτησης από χρήστες είχε «υποβαθμιστεί» κατά κάποιο τρόπο από αρκετές προηγούμενες μελέτες που επικεντρώθηκαν στον ρόλο της ζήτησης από επενδυτές. Τα ευρήματα της μελέτης έχουν σημαντικές πρακτικές και πολιτικές επιπτώσεις, καθώς δείχνουν ότι οποιαδήποτε μείωση της μετανάστευσης και της οικονομικής ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit θα έχει περιοριστική επίδραση στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν επίσης ότι η αύξηση της οικιστικής οικοδομικής δραστηριότητας στην αστική περιοχή του Λονδίνου θα συμβάλει αναμφίβολα στον περιορισμό των ανοδικών τάσεων στις τιμές των κατοικιών.

Υποστηρίξτε τη