Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σημείο αναφοράς η Τράπεζα Κύπρου για το «Εστία»

Μια καλά οργανωμένη Ειδική Μονάδα «άναψε» όλες τις μηχανές της για στήριξη των επιλέξιμων δανειοληπτών - Κάντε άμεσα τις αιτήσεις σας. Ακόμη κι αν απορριφθείτε «μαγιά» για ένα δεύτερο Σχέδιο

Σημείο αναφοράς είναι η Τράπεζα Κύπρου για το Σχέδιο «Εστία». Από νωρίς έστησε μια καλά οργανωμένη Μονάδα, την Ειδική Μονάδα «Εστία», η οποία παρέχει εξυπηρέτηση στους δανειολήπτες και στους δυνητικά υποψήφιους για ένταξη στο Σχέδιο.

Η Τράπεζα εδώ και καιρό αντιλήφθηκε ότι το Σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει τους δανειολήπτες, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες για υλοποίησή του.

Οργάνωσε τη Μονάδα, έστησε τηλεφωνικό κέντρο, και «άναψε» όλες τις μηχανές της από πολύ νωρίς, ακόμη πριν εξαγγελθούν οι τελικές πρόνοιες του Σχεδίου, ώστε οι δανειολήπτες να συγκεντρώσουν τα έγγραφα που απαιτούνται και να μπορέσουν να ενταχθούν στο «Εστία».

Εκτός από τα οφέλη για τους ίδιους τους δανειολήπτες, η Τράπεζα ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να ελαφρύνει το χαρτοφυλάκιό της και να μπορέσει να «ανοίξει» ακόμη περισσότερο τη χρηματοδότηση της οικονομίας και των υγιών δανειοληπτών.

«Φέρτε μας τα έγγραφα»

Η επικεφαλής της Μονάδας «Εστία» Ριάνα Πεύκαρου καλεί για άλλη μια φορά τους δανειολήπτες να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, τονίζοντας πως «οι αρμόδιοι λειτουργοί μας είναι έτοιμοι να παρέχουν κάθε εξυπηρέτηση, ώστε να γίνει δυνατή η ένταξη στο Σχέδιο». «Εκείνο που εμείς ζητούμε είναι να συγκεντρωθούν τα σχετικά έγγραφα, τα δικαιολογητικά. Απαιτείται χρόνος, γιατί πολλά από τα έγγραφα λαμβάνονται από κυβερνητικές υπηρεσίες, γι’ αυτό καλούμε τον κόσμο να κινηθεί άμεσα και να αποταθεί εκεί που πρέπει, ώστε να είμαστε έτοιμοι στην ώρα μας».

Ήδη, περίπου 700 από τους δανειολήπτες της Τράπεζας, δυνητικά υποψήφιοι για ένταξη στο Σχέδιο, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συλλογής και προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται όπως ο δανειολήπτης προσκομίσει όλα τα έγγραφα που ζητούνται και συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία επί της αίτησης με προσοχή, ακρίβεια και με τη δέουσα σοβαρότητα, αφού υπογράφεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση επί της αίτησης.

«Αυτό είναι δική τους ευθύνη και όχι των λειτουργών μας», αναφέρει η κα Πεύκαρου και προσθέτει πως «όσο πιο γρήγορα κινηθούν οι δανειολήπτες, τόσο πιο γρήγορα θα διεκπεραιωθεί η δουλειά από την Τράπεζα για έγκριση της επιλεξιμότητάς τους στο Σχέδιο».

Σε πλήρη ετοιμότητα

Η Μονάδα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση, είτε μέσω του τηλεφωνικού της Κέντρου ή μέσω των Λειτουργών της.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, βάσει προκαθορισμένου εντύπου.

Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Τράπεζα πλήρως συμπληρωμένες. Όλες οι αιτήσεις να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά που ορίζονται σε αυτήν, για να θεωρούνται ως υποβληθείσες για τους σκοπούς του Σχεδίου.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Ειδική Μονάδα «Εστία» και στη συνέχεια θα προωθηθούν στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση για έγκριση ή απόρριψή τους.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 15/11/2019. Αίτηση που θα υποβάλλεται μετά τις 15/11/2019 δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα εξετάζεται.

Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο, η Τράπεζα προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού του.

  • Τηλεφωνικό κέντρο Ειδικής Μονάδας «Εστία»: 80005000
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση: estia@bankofcyprus.com
  • Ώρες εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου: 8.00 π.μ.- 3.00μ.μ.

Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι, αναλόγως της τελικής αξιολόγησης επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και του τελικού ποσοστού συμμετοχής, το Σχέδιο αναμένεται να επηρεάσει θετικά μέχρι και €0.84 δις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ιδιωτών δανειοληπτών της Τράπεζας Κύπρου.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν κυρίως την αγοραία αξία της κατοικίας, το συνολικό εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού.

Πρώτα αναδιάρθρωση

Σύμφωνα με το Σχέδιο, τα επιλέξιμα δάνεια θα αναδιαρθρωθούν στο χαμηλότερο εκ του συμβατικού υπολοίπου του δανεισμού και της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας. Το κράτος θα επιδοτεί κάθε χρόνο το 1/3 της δόσης του αναδιαρθρωμένου δανείου των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο Σχέδιο. Οι πρώτες πληρωμές από το κράτος δύνανται να γίνουν από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως η ακαθάριστη αξία των δανείων, τα οποία θα ενταχθούν στο «Εστία», θα ανέλθει στα 3,4 δισ. ευρώ και το συνολικό κόστος για το κράτος στα 25 χρόνια του κύκλου ζωής του Σχεδίου υπολογίζεται στα 815 εκατ. ευρώ (33 εκατ. ευρώ τον χρόνο).

Δυνητικά δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι δανειολήπτες που τα δάνειά τους ήταν μη εξυπηρετούμενα την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017 και η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας τους δεν ξεπερνά τις €350 χιλ. Παράλληλα θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, που κυμαίνονται από €20 χιλ. μέχρι €60 χιλ., και τα οποία είναι σε συνάρτηση με τη σύνθεση της οικογένειας.

Η Τράπεζα Κύπρου εκτιμά πως 4 χιλ. πελάτες της με 10 χιλ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας €840 εκατ., είναι δυνητικά υποψήφιοι για ένταξη στο Σχέδιο. Ο ακριβής αριθμός των επιλέξιμων θα μπορεί να εκτιμηθεί αφού οι πελάτες προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον αφορά τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Εκτιμάται πως ο μέσος όρος του κάθε δανείου που θα συμμετέχει στο Εστία είναι περίπου €200.000.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το «Εστία» αποτελεί τον προπομπό για το «Εστία 2», τη «μαγιά» για το στήσιμο και τη λειτουργία του δευτέρου Σχεδίου. Όπως εκτιμάται, όσοι δανειολήπτες δεν περάσουν τις εξετάσεις και απορριφθούν οι αιτήσεις τους, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο δεύτερο Σχέδιο. «Γι’ αυτό», δήλωναν στην εφημερίδα μας αρμόδιες πηγές, «είναι σημαντικό οι δανειολήπτες να σπεύσουν και να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους».

Υποστηρίξτε τη