Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Απογοήτευση για την ανταπόκριση στο Σχέδιο Εστία

Ανησυχούν Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζες για τον πενιχρό αριθμό των 100 περίπου αιτήσεων και υποψιάζονται μεγάλο αριθμό κακοπληρωτών που είναι δικαιούχοι για ένταξη στο κρατικό σχέδιο

Απογοήτευση επικρατεί στο Υπουργείο Οικονομικών από τη μειωμένη ανταπόκριση των 12 χιλιάδων δικαιούχων δανειοληπτών να ενταχθούν στο σχέδιο «Εστία».

Ο πενιχρός αριθμός των 100 περίπου αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο δημιουργεί έντονες ανησυχίες στις Τράπεζες, αφού οι αρχικοί υπολογισμοί ήθελαν με τη θέσπιση του κρατικού σχεδίου για προστασία της πρώτης κατοικίας, να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια κατά €3,4 δις, ώστε να διορθωθούν οι ισολογισμοί τους.

Η μειωμένη πάντως ανταπόκριση των δανειοληπτών δημιουργεί σε Κυβέρνηση και Τράπεζες τη σοβαρή υποψία ότι ένα μεγάλο ποσοστό ακόμη και αυτών που εμπίπτουν στο σχέδιο «Εστία» είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Φαίνεται ότι άμεσα επηρεαζόμενοι πιθανόν αναμένουν χαλάρωση του νόμου για τις εκποιήσεις, ή και ακόμη επιπρόσθετα εργαλεία προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Όπως εκτίμησαν, μάλιστα, τραπεζίτες την περασμένη εβδομάδα στην οικονομική ιστοσελίδα StockWatch, «συγκεκριμένοι κακοπληρωτές, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις της Βουλής για χαλάρωση του Νόμου περί εκποιήσεων, φαίνεται να έχουν ‘αποθρασυνθεί’ αποφεύγοντας να μπουν σε μία διαδικασία μακροχρόνιας διευκόλυνσης για αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου».

Μια εκτίμηση με την οποία συμφώνησαν και ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας ότι τα αρνητικά δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων για το «Εστία», ενδεχομένως να οδηγήσουν τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, να προβούν σε αναθεώρηση κάποιων εκ των χειρισμών.

Επικρατεί επιπρόσθετα η άποψη ότι η πρόνοια που προβλέπεται στα κριτήρια για ένταξη στο «Εστία», με βάση την οποία ο δανειολήπτης που θα παύσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, θα μπει σε διαδικασία εκποίησης του ακινήτου του από το ενδιαφερόμενο τραπεζικό ίδρυμα, ενδεχομένως να κρατά πίσω αρκετούς εκ των ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου που εμπίπτουν στο σχέδιο «Εστία» υπολογίζεται στα €900 εκ., ενώ το ποσό των ΜΕΔ της Ελληνικής που θα επωφεληθεί από το «Εστία» ανέρχεται στα €250 εκ. Το μεγαλύτερο μέρος από τα €3,4 δις είναι δάνεια του πρώην Συνεργατισμού, που βρίσκονται σήμερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι δανειολήπτες φωνάζουν για τις διαδικασίες

Από την πλευρά πάντως των δανειοληπτών και παρά τις εκτιμήσεις περί κακοπληρωτών, έχουν εκφραστεί έντονα παράπονα ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας, σε σχέση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Κτηματολόγιο για τη συμπλήρωση περίπου 30 εγγράφων και παραπεμπτικών για να κατατεθούν στο Υπουργείο Εργασίας και να εγγραφούν στο μητρώο του σχεδίου «Εστία».

Υπάρχουν παράπονα ότι η απάντηση που λαμβάνουν από τους αρμόδιους λειτουργούς του Κτηματολογίου είναι ότι η προώθηση των εγγράφων και η διερεύνηση κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες διαθέτουν ή όχι επιπρόσθετη ακίνητη περιουσία, στο όνομά τους, στη σύζυγο ή στα παιδιά τους, θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο μήνες.

Το Υπουργείο Οικονομικών, πάντως, διαμηνύει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των εγγράφων και ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των ενδιαφερομένων δανειοληπτών.

Σημειώνεται ότι οι δανειολήπτες έχουν ακόμη 2,5 μήνες για να υποβάλουν αίτηση και, ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται προς το τέλος της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι για ένταξη στο Σχέδιο Εστία θα πρέπει ο κάθε επιλέξιμος δανειολήπτης να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

Το δάνειό του να ήταν μη εξυπηρετούμενο την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017 και η αγοραία αξία της ενυπόθηκης, κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις €350 χιλιάδες.

Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

- τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

- τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα

- τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα

- τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο

- τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

- τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή δεν θα πρέπει -για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018- να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από εκτίμηση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

Από την πλευρά του το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αποτελεί τον Κρατικό Φορέα υλοποίησης του έργου, έχει εκδώσει σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγό ορθής συμπλήρωσης της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία.

Την ίδια ώρα, τόσο ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου όσο και οι τράπεζες μέλη του που συμμετέχουν στο Σχέδιο Εστία έχουν ετοιμάσει ένα χρήσιμο αρχείο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, που λύνει απορίες ή δίνει απαραίτητες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για το Σχέδιο.

Παράλληλα, η κάθε τράπεζα ξεχωριστά έχει δημιουργήσει δικά της κανάλια ενημέρωσης των δανειοληπτών για το Σχέδιο Εστία.

Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Σχέδιο Εστία είναι:

  1. Τράπεζα Κύπρου
  2. Ελληνική Τράπεζα
  3. Alpha Bank
  4. Astrobank
  5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
  6. Eurobank

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα τρίτο της μηνιαίας πληρωμής του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα άλλα δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής τους.

Υποστηρίξτε τη