Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Παρέμειναν στα €10,1 δις τα κόκκινα δάνεια

Η εξέλιξη των συγκεντρωτικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο, από τα τέλη του 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019

Σταθερά στα €10,1 δις παρέμειναν τα κόκκινα δάνεια τον φετινό Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Τα στοιχεία που αφορούν τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Απριλίου 2019, καταδεικνύουν μία ελαφριά μείωση για το πρώτο τετράμηνο του 2019, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018, οπότε τα κόκκινα δάνεια ανέρχονταν στα €10.2 δις.

Η εξέλιξη των ΜΕΧ

Στους συνοπτικούς πίνακες που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), παρουσιάζεται η εξέλιξη των συγκεντρωτικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και συναφών δεικτών για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο) σε ενοποιημένη βάση. Σύμφωνα με τους εν λόγω πίνακες, στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανέρχονταν στα €27.328 εκατ., ενώ ένα χρόνο αργότερα, στα τέλη του 2015, ανέρχονταν στα €26.669 εκατ.. Η πρώτη αισθητή μείωση επήλθε στο τέλος του 2016, όταν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανέρχονταν στα €23.810 εκατ., η οποία συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και τον επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα στα τέλη του 2017 τα κόκκινα δάνεια να ανέρχονται στα €20.578 εκατ.. Οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τον Δεκέμβριο του 2018 μειώθηκαν κατά το ήμισυ και ανήλθαν στα €10.260 εκατ. και από τότε παραμένουν σταθερές. Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2019, όπως επίσης και τον Απρίλιο του ίδιου έτους, τα κόκκινα δάνεια ανήλθαν στα €10.144 εκατ..

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η σημαντική μείωση στα προαναφερόμενα συγκεντρωτικά στοιχεία του τραπεζικού τομέα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 2018 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά μεγάλου ποσοστού του δανειακού χαρτοφυλακίου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων/Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και στην πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Την ίδια ώρα, ελαφρώς αυξημένες παρουσιάζονται οι χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €7.990 εκατ. τον περασμένο Απρίλιο σε σχέση με €7.933 εκατ. που ήταν τον Μάρτιο. Παράλληλα, το σύνολο των χορηγήσεων παρουσιάζεται μειωμένο τον Απρίλιο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν στα €32.946 εκατ. τον Απρίλιο σε σχέση με €33.892 εκατ. που ήταν τον Δεκέμβριο του 2018.

Η πρωτιά ανήκει

στα νοικοκυριά

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019 ανήλθαν στα €6.391 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα €4.581 εκατ. παρέμεναν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, σημειώνοντας ελαφρά μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, οπότε οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανέρχονταν στα €6.464 εκατ., και τον Δεκέμβριο του 2018, που ήταν στα €6.659 εκατ..

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ο μεγαλύτερος όγκος των κόκκινων δανείων ανήκει στα νοικοκυριά των οποίων οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τον Απρίλιο του 2019 διαμορφώθηκαν στα €5,1 δις, ενώ τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήλθαν περίπου στα €4 δις.

Υποστηρίξτε τη