Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Νέα ελπιδοφόρα εποχή στα εργασιακά δρώμενα

Η συμφωνία Ξενοδόχων - Συντεχνιών διανοίγει ευοίωνες προοπτικές στο κοινωνικοοικονομικό αύριο της Κύπρου

Είναι με πολλή ανακούφιση που πληροφορηθήκαμε ότι συντεχνίες και εργοδότες κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και κατ’ επέκτασιν στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού.

Η ισορροπημένη διαμεσολαβητική πρόταση, την οποία υπέβαλε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, έσπασε τον πάγο, αποτρέποντας την εργασιακή σύγκρουση μεσούσης της περιόδου τουριστικής αιχμής.

Η συμφωνία αυτή θεωρείται ιστορικής σημασίας, καθώς επιτυγχάνεται σε μια κομβική περίοδο για τα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα και σε μία εποχή που η ανάπτυξη πήρε τα πάνω της μετά την επτάχρονη επώδυνη κρίση. Αφενός, αποτρέπει την κρίση στον Τουρισμό, που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της κυπριακής οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για μακρόχρονη εργασιακή ειρήνη. Και, αφετέρου, περιέχει πρόνοιες που θα συμβάλουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, αποτρέποντας την εργασιακή εκμετάλλευση, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την οικονομία και την κοινωνία.

Θετικότατο αντίκτυπο για το κοινωνικοοικονομικό αύριο αντανακλά και η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των Συντεχνιών Οικοδόμων και Εργολάβων, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και μεταξύ των εργαζομένων, εδραιώνοντας υγιείς σχέσεις στην αγορά εργασίας.

Νέο περιβάλλον - Αισιόδοξο αύριο

Έχοντας αυτά κατά νουν, φρονούμεν ότι στο νέο διαμορφούμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της μετα-κρίση εποχής, αυτό που προέχει είναι:

  1. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τάχιστη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να επανέλθει η γενικότερη ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις.
  2. Να τύχουν σεβασμού οι συλλογικές συμβάσεις, απολαύοντας οι εργαζόμενοι αυτό που δικαιούνται από τη συμβολή τους στον παραγόμενο πλούτο.
  3. Να αντιληφθούν οι εργοδότες ότι το προσωπικό αποτελεί το ζωντανό κύτταρο της επιχείρησης που θα την απογειώσει.
  4. Η Πολιτεία να ενεργήσει κατά τρόπον που να επανέλθει η συνολική ομαλότητα στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνική συνοχή που έχει τρωθεί στην περίοδο της βαθιάς ύφεσης 2012-17.

Πρώτιστο μέλημα όλων των εμπλεκομένων φορέων πρέπει να είναι:

  • Η εξάλειψη των εξευτελιστικών μισθών και των επισφαλών θέσεων απασχόλησης.
  • Η χαμηλή ανεργία να συνοδευθεί με ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, κυρίως για τη νέα γενιά, την οποία πάση θυσία να κρατήσουμε μακριά από τη μετανάστευση.
  • Να τεθεί ταφόπλακα στην αδήλωτη εργασία, η οποία υπονομεύει την υγιή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
  • Να τεθεί σε νέα βάση η πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο, με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Είναι βέβαιο ότι η έγκριση της κατ’ αρχήν συμφωνίας ξενοδόχων - συντεχνιών θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στις εργασιακές σχέσεις με πολλαπλό όφελος για την κυπριακή κοινωνία. Ευχή μας, να συνειδητοποιήσουν οι Κοινωνικοί Εταίροι ότι μόνο με αυτές τις πρακτικές θα κερδίσουμε το κοινωνικοοικονομικό στοίχημα της νέας εποχής.

*Δημοσιογράφος

Υποστηρίξτε τη