Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η Τράπεζα Κύπρου, ο κύριος αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας

Οι Κύπριοι κρατούν την πρωτιά στις καταθέσεις - Η μερίδα του λέοντος των χορηγήσεων στις επιχειρήσεις, το πρώτο εξάμηνο του έτους

Η Τράπεζα είναι ο κύριος αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας, ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο, με το μερίδιο αγοράς της επί των δανείων να ανέρχεται σε 41,3% την πρώτη εξαμηνία του έτους. Επίσης η Τράπεζα παραμένει ένας από τους βασικότερους παίκτες της αγοράς στις καταθέσεις, καθώς κρατεί στα χαρτοφυλάκιά της υψηλό ποσοστό των καταθέσεων και ελέγχει το 34,7% της αγοράς στις 30 Ιουνίου 2019, σε σύγκριση με 35,2% στις 31 Μαρτίου 2019.

Το ζήτημα της πλεονάζουσας ρευστότητας που διαθέτει αποτυπώνεται στους αριθμούς, με κύριο ζητούμενο τη διοχέτευσή της σε υγιή δάνεια. Η Τράπεζα έχει συνολικές καταθέσεις λίγο πιο πάνω από τα €16 δις και δάνεια €13 δις, δηλαδή έχει περίπου €3 δις στους λογαριασμούς της περισσότερες καταθέσεις απ’ ό,τι δάνεια.

Ειδικότερα όσον αφορά τις χορηγήσεις, το σύνολο των νέων δανείων, τη δεύτερη τριμηνία του έτους, ανήλθαν στα €548 εκατ. Η μείωση κατά 5,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη τριμηνία (από 46,7% στις 31 Μαρτίου 2019 σε 41,3% στις 30 Ιουνίου 2019) οφείλεται στην αποαναγνώριση του δανειακού χαρτοφυλακίου που αφορά το Project Helix, κατά την ολοκλήρωσή του.

Τα επιχειρηματικά δάνεια

Τη μερίδα του λέοντος των χορηγήσεων κατέχουν τα επιχειρηματικά δάνεια που φθάνουν τα €355 εκατ. σε σύγκριση με €337 εκατ. την πρώτη τριμηνία του 2019, €208 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018, €261 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2018, €322 εκατ, το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και €351 το πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Ακολουθούν τα στεγαστικά δάνεια που ανέρχονται στα €99 εκατ. από €81 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους, €112 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018, €64 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2018, €81 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και €64 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Ακολουθούν τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία ανέρχονται στα €47 εκατ. σε σύγκριση με €79 εκατ. την πρώτη τριμηνία, €52 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018, €47 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2018, €48 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και €85 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Στην τελευταία κατάταξη είναι τα άλλα δάνεια της λιανικής τραπεζικής, τα οποία φτάνουν τα €47 εκατ. σε σύγκριση με €66 την προηγούμενη τριμηνία και €39 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018, €38 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2018, €35 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και €63 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.

Συνολικά ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο ανήλθε σε €1,111 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2019, ξεπερνώντας τις νέες χορηγήσεις στην Κύπρο για το α’ εξάμηνο 2018.

Να αναφερθεί ότι ο συνολικός νέος δανεισμός της Ελληνικής Τράπεζας, o οποίος εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης τριμηνίας του 2019 (για την οποία ανακοινώθηκαν αποτελέσματα), έφτασε στα €177,2 εκατ.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €13,072 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019, σε σύγκριση με €15,882 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019 και €15,900 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι Κύπριοι πρώτοι στις καταθέσεις

Όσον αφορά τις καταθέσεις, το σύνολό τους σε επίπεδο Συγκροτήματος ανήλθαν στα €16,377 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019 και €16,844 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση και μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση.

Οι περισσότεροι καταθέτες προέρχονται από την Κύπρο (ποσοστό 67%), ακολουθούν 21% από ευρωπαϊκές χώρες, 5% από άλλες χώρες, 4% από τη Ρωσία και 3% από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από τη Ρωσία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι καταθέσεις των Ρώσων στο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, για τις οποίες η Κύπρος βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των ξένων.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο έφθασε στο 34,7% στις 30 Ιουνίου 2019 σε σύγκριση με 35,2% στις 31 Μαρτίου 2019. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 75% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2019.

Να σημειωθεί, ότι οι καταθέσεις πελατών της Ελληνικής Τράπεζας την πρώτη τριμηνία του έτους (για την οποία έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα) ανήλθαν στα €14,6 δις, με ένα μερίδιο αγοράς στο 30,9% (31 Δεκεμβρίου 2018:, 30,9%).

Όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου, με την ολοκλήρωση του project Helix, o δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις μειώθηκε κατά 7 ε.μ. σε 67%, σε σύγκριση με 74% στις 31 Μαρτίου 2019 πριν από την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση (και με 72% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση) και σε σύγκριση με το υψηλό 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Υποστηρίξτε τη