Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

€162 εκατ. στα κατεχόμενα για καύσιμα το 2019

Η συνολική αξία των αγορών καυσίμων από τα κατεχόμενα για το 2019, σε τιμές ελεύθερης Κύπρου, εκτιμάται ότι ήταν για βενζίνη 95 οκτανίων 86.153.043 ευρώ και για πετρέλαιο κίνησης 75.820.101 ευρώ

Το υπέρογκο ποσό των 162 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται ότι άγγιξαν οι αγορές καυσίμων από τα κατεχόμενα για το έτος 2019, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Το Παρατηρητήριο για το έτος 2019 ετοιμάστηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος, στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών, παρακολουθεί καθημερινά τις λιανικές τιμές πώλησης της βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, που είναι τα βασικότερα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις διακινήσεις τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις εκτιμήσεις των πωλήσεων που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο, η συνολική αξία των αγορών καυσίμων από τα κατεχόμενα για το 2019, σε τιμές ελεύθερης Κύπρου, εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 161.973.144 ευρώ.

Οι αγορές από τα κατεχόμενα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για τις αγορές καυσίμων από τα κατεχόμενα, η συνολική αξία τους το 2019, σε τιμές ελεύθερης Κύπρου, εκτιμάται ότι ήταν για βενζίνη 95 οκτανίων 86.153.043 ευρώ και για πετρέλαιο κίνησης 75.820.101 ευρώ. Η συνολική αξία των αγορών από τα κατεχόμενα το 2019, σε τιμές κατεχομένων, εκτιμάται ότι ήταν για βενζίνη 95 οκτανίων 59.556.046 ευρώ και για πετρέλαιο κίνησης 49.233.996 ευρώ. Η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων το 2019 στα κατεχόμενα κυμάνθηκε περί τα 0,82 σεντ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης περί τα 0,80 σεντ το λίτρο. Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν πως το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 95 οκτανίων για το 2017 ήταν 3%, το 2018 αυξήθηκε στο 10,62% και το 2019 αυξήθηκε στο 18,51%. Το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα για το πετρέλαιο κίνησης για το 2017 ήταν 8%, το 2018 αυξήθηκε στο 13,07% και το 2019 αυξήθηκε στο 17,13%.

Χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπολογίζει πως το κράτος το 2019 από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από τη βενζίνη 95 οκτανίων φόρους 31.962.269 ευρώ (356.360-300.696=55.664 τόνοι), ενώ από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από το πετρέλαιο κίνησης φόρους 25.293.965 ευρώ (322.528-275.369= 47.159 τόνοι). Το κράτος για το 2019 από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από τη βενζίνη 95 οκτανίων ΦΠΑ 16.369.040 ευρώ, ενώ από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από το πετρέλαιο κίνησης ΦΠΑ 14.405.867 ευρώ. Συνολικά, το κράτος για το 2019, από τις αγορές από τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης απώλεσε έσοδα ύψους 88.031.141 ευρώ. Τέλος, οι πρατηριούχοι από τις αγορές από τα κατεχόμενα για το 2019 απώλεσαν έσοδα ύψους 7.380.121 ευρώ.

Ο τρόπος υπολογισμού

Κληθείς να σχολιάσει τον τρόπο υπολογισμού των ποσών αυτών, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, εξήγησε πως ο Σύνδεσμος έλαβε υπόψη την πορεία των πωλήσεων καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές από το 2009 και μετά και είδαν ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων ανερχόταν ανά έτος στο 3% για τη βενζίνη 95 οκτανίων και στο 8% για το πετρέλαιο κίνησης. Ακολούθως ο Σύνδεσμος έδωσε έμφαση στην τετραετία 2015- 2018 και είδαν ότι, για παράδειγμα, το 2015 η κατανάλωση ήταν στα 100 λίτρα, ενώ το αμέσως επόμενο έτος αντί να είναι στα 103 λίτρα ήταν μειωμένη στα 93 λίτρα. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι η χρήση αυτοκινήτου δεν μειώθηκε, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λίτρα που υπολείπονταν αντιστοιχούν στα λίτρα που πωλήθηκαν στα κατεχόμενα. Έτσι, πολλαπλασίασαν τον αριθμό των λίτρων αυτών με τον μέσο όρο της τιμής των καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές για το υπό αναφορά έτος και το αποτέλεσμα ήταν η αξία των καυσίμων που πωλήθηκαν στα κατεχόμενα.

Ενδεικτικά, ο κ. Δρουσιώτης εξήγησε ότι για το 2019 είδαν ότι οι πωλήσεις της βενζίνης 95 οκτανίων στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας θα έπρεπε να ήταν στους 356.360 τόνους, ενώ στην πραγματικότητα ανήλθαν στους 300.696 τόνους, άρα υπολείπονταν 55.664 τόνοι, οι οποίοι εκτιμάται ότι πωλήθηκαν στα κατεχόμενα σε Ελληνοκύπριους καταναλωτές. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκε ότι οι πωλήσεις για το πετρέλαιο κίνησης στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας θα έπρεπε να ήταν στους 322.528 τόνους, ενώ στην πραγματικότητα ανήλθαν στους 275.369 τόνους, άρα υπολείπονταν 47.159 τόνοι. Ερωτηθείς για τους λόγους που οι Ελληνοκύπριοι επιλέγουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους με καύσιμα από τα κατεχόμενα, είπε πως οι τιμές είναι αποδεδειγμένα πολύ πιο χαμηλές απ’ ό,τι στα πρατήρια στις ελεύθερες περιοχές. Βέβαια, όπως είπε, πρέπει να αναλογιστούμε ότι για να επωφεληθούν οι λίγοι προκαλείται ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα τόσο στο κράτος και την οικονομία του τόπου, όσο και στους πρατηριούχους στις ελεύθερες περιοχές, που χάνουν εκατομμύρια ευρώ.

Οι πωλήσεις στις

ελεύθερες περιοχές

Όσον αφορά τις πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια στις ελεύθερες περιοχές, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, το 2019 ήταν για τη βενζίνη 95 οκτανίων 300.696 τόνοι, για το πετρέλαιο κίνησης 275.369 τόνοι και για το πετρέλαιο θέρμανσης 58.531 τόνοι. Η συνολική αξία της βενζίνης 95 οκτανίων ήταν 467.130.672 ευρώ, του πετρελαίου κίνησης 442.775.603 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης 62.608.613 ευρώ. Το Κράτος εισέπραξε φόρους από τη βενζίνη 95 οκτανίων 172.659 643 ευρώ και από το πετρέλαιο κίνησης 147.695.540 ευρώ. Επίσης εισέπραξε για σκοπούς ΦΠΑ από τη βενζίνη 95 οκτανίων 74.583.889 ευρώ και από το πετρέλαιο κίνησης 70.695.264 ευρώ. Το Κράτος εισέπραξε ΦΠΑ από πετρέλαιο θέρμανσης 9.996.333 ευρώ και από Φόρους 5.705.807 ευρώ. Συνολικά, το Κράτος το 2019 εισέπραξε από φόρους και ΦΠΑ για βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης 481.336.200 ευρώ, ενώ τα πρατήρια πετρελαιοειδών εισέπραξαν μεικτό περιθώριο κέρδους περί τα 45.548.128 ευρώ.

Υποστηρίξτε τη