Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Καθόλου ικανοποιητικές οι συντάξεις»

Δημοσκόπηση: Ανασφαλείς έξι στους δέκα πολίτες μετά τη συνταξιοδότησή τους

Αβεβαιότητα και ανασφάλεια για την οικονομική τους εξασφάλιση μετά τη συνταξιοδότησή τους διακατέχει μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, με τη συντριπτική πλειοψηφία να θεωρoύν ως μη ικανοποιητικές τις συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να σκιαγραφούν ένα οικονομικά ζοφερό και δύσκολο για τους ίδιους μέλλον, αφότου περάσουν στη σύνταξη.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα δημοσκόπησης αναφορικά με το συνταξιοδοτικό, που διενήργησε ο οργανισμός ερευνών και δημοσκοπήσεων IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό της εφημερίδας «Η Σημερινή», έξι στους δέκα πολίτες δηλώνουν πως αισθάνονται λίγο ή καθόλου οικονομικά ασφαλείς μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ όσον αφορά τους παράγοντες που προκαλούν την ανασφάλεια αυτή, καταγράφονται πρωτίστως οι χαμηλές συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε ποσοστό 36%) και η έλλειψη εμπιστοσύνης στον κρατικό μηχανισμό (σε ποσοστό 28%).

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, περίπου εννέα στους δέκα εργαζομένους προσβλέπουν και επενδύουν σε διασφάλιση της οικονομικής τους κατάστασης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους, στη σύνταξη που θα λαμβάνουν μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωστόσο, ένας στους δύο εκτιμά πως η σύνταξη που θα λαμβάνει δεν θα μπορεί να καλύψει όλες του τις ανάγκες και θα χρειαστεί να ξοδεύει από τις προσωπικές του αποταμιεύσεις, ενώ ένα 24% εκτιμούν με τη σειρά τους πως επίσης η σύνταξη που θα λαμβάνουν δεν θα μπορεί να καλύψει όλες τους τις ανάγκες και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται.

Την ίδια ώρα, πάντως, ξεκάθαρη είναι η άποψη των πολιτών ως προς το κατά πόσον, δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, θα πρέπει να αυξηθεί και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Η συντριπτική πλειοψηφία, και συγκεκριμένα οκτώ στους δέκα, διαφωνούν με μια τέτοια προσέγγιση, ενώ από αυτούς που συμφωνούν, εκφράζεται πλειοψηφικά η άποψη πως θα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει ν’ ανέβει στα 67 χρόνια.

Όσον αφορά το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής και αφορά στα Ταμεία Προνοίας, οι πολίτες εκφράζουν πλήρη άγνοια περί τούτου, καθώς ένα 66% αναφέρουν πως δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου και ένα 24% πως έχουν ενημερωθεί λίγο. Τρεις στους δέκα, πάντως, πιστεύουν πως από το νέο αυτό νομοσχέδιο θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, σε αντίθεση με ένα 15% που πιστεύουν πως θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργοδότες. Την άποψη πως θα επωφεληθούν εξίσου, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, έχει ένας στους τρεις συμπολίτες μας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Ιανουάριος 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε σχετικά με την οικονομική σας εξασφάλιση, κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησής σας;

ΠΟΛΥ ΑΣΦΑΛΗΣ 9%

ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ 32%

ΛΙΓΟ ΑΣΦΑΛΗΣ 33%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΗΣ 26%

Ποιοι παράγοντες σάς προκαλούν ανασφάλεια αναφορικά με την οικονομική σας εξασφάλιση, κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής σας;

-Xαμηλές συντάξεις του ταμείου Κ.Α. 36%

-Έλλειψη εμπιστοσύνης στον κρατικό μηχανισμό 28%

-Οικονομική κρίση 14%

-Ανεπαρκείς εισφορές 12%

-Δεν έχω ανασφάλεια 11%

-Επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τα ταμεία συντάξεων 8%

-Γήρανση του πληθυσμού 5%

-Μη ύπαρξη ταμείου προνοίας 4%

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ως μη ικανοποιητικές τις συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σκιαγραφεί ένα οικονομικά ζοφερό και δύσκολο για τους ίδιους μέλλον, αφότου περάσουν στη σύνταξη.

Έξι στους δέκα πολίτες δηλώνουν πως αισθάνονται λίγο ή καθόλου οικονομικά ασφαλείς μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ όσον αφορά τους παράγοντες που προκαλούν την ανασφάλεια αυτή, καταγράφονται πρωτίστως οι χαμηλές συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε ποσοστό 36%) και η έλλειψη εμπιστοσύνης στον κρατικό μηχανισμό (σε ποσοστό 28%).

Με ποιους τρόπους έχετε διασφαλίσει την οικονομική σας κατάσταση κατά τη περίοδο συνταξιοδότησής σας;

-Σύνταξη μέσω του ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 87%

-Σύνταξη από ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σχέδιο (αποταμιευτική ασφάλεια) 19%

-Εφάπαξ 18%

-Σύνταξη από Ταμείο Προνοίας εργοδότη 18%

-Προσωπικές Αποταμιεύσεις 17%

-Δεν έχω καμία οικονομική διασφάλιση 5%

-Δεν γνωρίζω ακόμη 5%

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις ισχύει/θα ισχύει για εσάς κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής σας:

-49%

Η σύνταξη ΔΕΝ θα μπορεί να καλύψει όλες μου τις ανάγκες και θα χρειαστεί να ξοδεύω από τις προσωπικές μου αποταμιεύσεις

-24%

Η σύνταξη ΔΕΝ θα μπορεί να καλύψει όλες μου τις ανάγκες και θα πρέπει να συνεχίσω να εργάζομαι

-23%

Οι ανάγκες μου θα καλύπτονται πλήρως από τη σύνταξη

-4%

ΔΓ/ΔΑ

Περίπου εννέα στους δέκα εργαζομένους προσβλέπουν και επενδύουν σε διασφάλιση της οικονομικής τους κατάστασης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους, στη σύνταξη που θα λαμβάνουν μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωστόσο, ένας στους δύο εκτιμά πως η σύνταξη που θα λαμβάνει δεν θα μπορεί να καλύψει όλες του τις ανάγκες και θα χρειαστεί να ξοδεύει από τις προσωπικές του αποταμιεύσεις, ενώ ένα 24% εκτιμούν με τη σειρά τους πως επίσης η σύνταξη που θα λαμβάνουν δεν θα μπορεί να καλύψει όλες τους τις ανάγκες και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται.

Ποια μέτρα θεωρείτε ότι θα πρέπει να ληφθούν από το κράτος ώστε να αποφευχθούν οι τυχόν αρνητικές συνέπειες του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού;

-Δημιουργία επιπρόσθετων κινήτρων για την απόκτηση παιδιών 83%

-Δημιουργία σύγχρονων ξενώνων φιλοξενίας ηλικιωμένων 30%

-Αύξηση του ορίου παροχής συντάξεων 29%

-Δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά διαμορφωμένων για άτομα που βρίσκονται

σε ηλικία συνταξιοδότησης 28%

-Καθολική συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας 27%

-Αύξηση συνεισφοράς στο ταμείο ΚΑ 24%

-Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης 16%

-Ενίσχυση της συμμετοχής των αυτοεργοδοτουμένων 15%

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, θεωρείτε ότι θα πρέπει να αυξηθεί και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ή όχι;

ΝΑΙ 18%

ΟΧΙ 82%

Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι θα πρέπει να οριστεί το όριο συνταξιοδότησης;

Στα 67 74%

Στα 70 19%

Στα 72 4%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Ξεκάθαρη είναι η άποψη των πολιτών ως προς το κατά πόσον, δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, θα πρέπει να αυξηθεί και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Η συντριπτική πλειοψηφία, και συγκεκριμένα οκτώ στους δέκα, διαφωνούν με μια τέτοια προσέγγιση, ενώ από αυτούς που συμφωνούν, εκφράζεται πλειοψηφικά η άποψη πως θα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει ν’ ανέβει στα 67 χρόνια.

Πόσο ικανοποιητικές θεωρείτε ότι είναι οι συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

ΠΟΛΥ 4%

ΑΡΚΕΤΑ 18%

ΛΙΓΟ 41%

ΚΑΘΟΛΟΥ 30%

ΔΓ/ΔΑ 7%

Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη όσον αφορά τη διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών σχεδίων;

Το κράτος 72%

Όλοι 11%

Ο εργοδοτούμενος 7%

Ο εργοδότης 5%

Οι Συντεχνίες 3%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα συνταξιοδοτικά σχέδια στη Κύπρο;

-Αύξηση της συνεισφοράς του κράτους 87%

-Αύξηση της συνεισφοράς των εργοδοτών 19%

-Καθολική συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας 18%

-Αύξηση της συνεισφοράς των εργοδοτουμένων 18%

-Καλύτερος έλεγχος εισοδημάτων και φορολογιών 17%

-Προώθηση της συμμετοχής στις συνεισφορές από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 5%

-Παροχή κινήτρων για δημιουργία ιδιωτικών σχεδίων συντάξεων 5%

Σε ποιο βαθμό έχετε ενημερωθεί αναφορικά με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που

βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, και αφορά τα Ταμεία Προνοίας;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ 7%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 24%

ΚΑΘΟΛΟΥ 66%

Σε σχέση με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής και αφορά στα Ταμεία Προνοίας, οι πολίτες εκφράζουν πλήρη άγνοια περί τούτου, καθώς ένα 66% αναφέρουν πως δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου και ένα 24% πως έχουν ενημερωθεί λίγο.

Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να καθορίζεται το ποσό συνεισφοράς στα Ταμεία Προνοίας;

-Διά νόμου και να καθορίζει μέγιστο και ελάχιστο ποσό 28%

-Μέσω συλλογικών συμβάσεων 25%

-Αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδότη - εργοδοτουμένου 22%

-Διά νόμου και να είναι για όλους η ίδια 15%

-Να καθορίζεται ανάλογα με τις απολαβές 7%

-ΔΓ/ΔΑ 3%

Ποιοι πιστεύετε ότι θα επωφεληθούν περισσότερο από το νέο νομοσχέδιο;

-Εργαζόμενοι 31%

-Εργοδότες 15%

-Και οι δύο 29%

-Κανένας 5%

-ΔΓ/ΔΑ 20%

Τρεις στους δέκα, πάντως, πιστεύουν πως από το νέο αυτό νομοσχέδιο θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, σε αντίθεση με ένα 15% που πιστεύουν πως θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργοδότες. Την άποψη πως θα επωφεληθούν εξίσου, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, έχει ένας στους τρεις συμπολίτες μας.

Υποστηρίξτε τη