Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Λαμβάνει αποφάσεις το ΔΗΚΟ για την μεταρρύθμιση των Δήμων

Δεν υποστηρίζει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων- Προβληματισμός για το Δήμο Λευκωσίας, εισηγήσεις για αυτονόμηση του Δήμου Στροβόλου

Την ερχόμενη Δευτέρα (27/1) συνεδριάζει η Γραμματεία του ΔΗΚΟ ώστε να ληφθούν αποφάσεις στο θέμα που αφορά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ΔΗΚΟ θεώρει ότι η Διοίκηση των νέων Δήμων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι) θα πρέπει να συγκεντρωθούν στις αρμοδιότητες και τις εργασίες που θα προκύψουν με τους νέους Δήμους και δεν πρέπει να εξαπλώνονται ως κακή πρακτική σε μια τεραστία δράση για όλα, δηλαδή τόσο των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης όσο και των Σχολικών Εφορειών.

Συνοπτικά οι πολιτικές θέσεις που φαίνεται να προκύπτουν στο ΔΗΚΟ μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15/12/19 και έχει διαφορετικές προσεγγίσεις είναι:

1) Συνενώσεις Δήμων

Γεροσκήπου όχι σε συνένωση με την Πάφο και Στρόβολος στον οποίο βλέπουν την προοπτική να παραμείνει μόνος του λόγω της ήδη κρίσιμης μάζας που έχει και λόγω του ότι φαίνεται να ανησυχεί λειτουργικά η δημιουργία τόσο μεγάλου Δήμου όπως προτείνεται από την Κυβέρνηση και γίνεται μόνο στην επαρχία Λευκωσίας.

Για τις Κοινότητες που συνενώνονται με Δήμους και θα αποτελούν τους νέους Δήμους, υπάρχει μια πρώτη σκέψη για παράλληλο μικρό τοπικό συμβούλιο αναλογικής εκπροσώπησης για να μην χαθεί εντελώς η τοπική οντότητα των χωριών. Παράλληλα υπάρχει και η εισήγηση για καθορισμό πρόνοιας στο νόμο είτε από τώρα είτε ως μελλοντική δυνατότητα η δημιουργία νέων δημοτικών διαμερισμάτων σε κάποιους νέους Δήμους όπως πχ. η περίπτωση της Αγίας Φύλας, του Καϊμακλίου κτλ.

2) Πιθανές προσθήκες

Πιθανές προσθήκες στον Περί Δήμων Νόμο για θέματα που θα μπορούσαν είναι αποκλειστικά κάτω από τους Δήμους όπως: 1) Κοινωνικής Πολιτικής/Πρόνοιας που χειρίζεται σήμερα το Γραφείο Ευημερίας, 2) Υγειονομικός έλεγχος που σήμερα γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και 3) Διαχείριση των Βιομηχανικών Περιοχών (πχ. αυτή του Στροβόλου).

3) Εκλογή Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και παράταση θητείας

Για το θέμα των Αντιδημάρχων των διαμερισμάτων που προκύπτουν από τις συνενώσεις των νέων Δήμων, υπάρχει η σκέψη να είναι επιπλέον του αριθμού των δημοτικών συμβούλων και να εκλέγονται αναμεταξύ τους (δηλαδή από τους δημοτικούς συμβούλους του διαμερίσματος).

Παράλληλα για τον τρόπο εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων, να ισχύει η απλή αναλογική για όλο την επικράτεια του Δήμο και όχι στα διαμερίσματα μόνο.

3.1) Παράταση θητείας και δημοψηφίσματα

Το ΔΗΚΟ προσανατολίζεται να εισηγηθεί μη παράταση της θητείας. Βλέπει ότι η ορθότερη συνταγματική και πολιτική προσέγγιση είναι η διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών το 2021 για τους 30 Δήμους και το 2024 για όσους συνενωθούν. Δεν υποστηρίζει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.

4) Σχολικές Εφορείες

Η θέση του ΔΗΚΟ παραμένει η ίδια όπως και παλαιότερα, δηλαδή να εξακολουθήσουν να παραμένουν διοικητικά αυτόνομες να συγχωνευτούν με βάση τις συνενώσεις των νέων Δήμων αλλά να μην ενταχθούν ως Δημοτικές Επιτροπές στους νέους Δήμους.

5) Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης

Τα Διοικητικά Συμβούλια των (5) Επαρχιακών Συμπλεγμάτων/Συμβουλίων πρέπει να αποτελούνται από 7 μελή (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) με αντιπροσώπευση αντί των Δημάρχων ή/και κάποιων Κοινοταρχών της οικείας Επαρχίας – των Δημοτικών Γραμματέων ή Δημοτικών Μηχανικών (ή Δημοτικών Σύμβουλων), εκτός του Προέδρου. Ο Πρόεδρος να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για 5 έτη και να είναι Εκτελεστικός για να έχει την πολιτική και κυρίως την τεχνοκρατική ευθύνη υλοποίησης και δράσης του νέου Συμπλέγματος ή Οργανισμού. Ακόμη βλέπουν την προοπτική ανάμεικτου συστήματος δηλαδή 4 διορισμένοι (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) και 3 να εκπροσωπούνται από τους Δήμους ή/και τη δυνατότητα όλα τα Μέλη του ΔΣ να προέρχονται από διορισμό.

Ο λόγος της νέας προσέγγισης του θεσμού του Εκτελεστικού Προέδρου προήλθε μετά από αντικειμενική εξέταση της λειτουργίας των Συμβουλίων και έχει να κάνει και με ένα άλλο κομμάτι που αφορά τη δομή των Επαρχιακών Συμπλεγμάτων/Συμβουλίων. Οι υπηρεσίες που θα μπουν κάτω από τον Επαρχιακό Οργανισμό θα μετεξελιχθούν ως Τμήματα – Υδατοπρομήθειας, Αποχετευτικού και Διαχείρισης Αποβλήτων. Σήμερα υπάρχουν Διευθυντές ή αρμόδιοι Λειτουργοί στα αντίστοιχα Συμβούλια ή Οργανισμούς. Στο νέο υπό ίδρυση Επαρχιακό Σύμπλεγμα/Συμβούλιο δεν θα έχει Γενικό Διευθυντή και με την εφαρμογή της θεσμικής θέσης του Εκτελεστικού Προέδρου δεν θα χρειαστεί μια τέτοια οργανική θέση – ΓΔ. Άρα από την προσέγγιση του οικονομικού κομματιού δεν θα αυξηθούν οι δαπάνες εφόσον είτε Εκτελεστικός Πρόεδρος, είτε Γενικός Διευθυντής των νέων Οργανισμών θα μιλάμε περίπου για την ίδια δαπάνη στο προϋπολογισμό του νέου Επαρχιακού Συμπλέγματος/Συμβουλίου.

5.1) Πολεοδομικές Αρχές

Η θέση του ΔΗΚΟ είναι για τις πολεοδομικές άδειες η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα εκδίδει και πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο όπως φαίνεται, γι’ αυτό θα μπορούσε ως εναλλακτική πρόταση να τις αναλάβουν οι σημερινοί πέντε μητροπολιτικοί δήμοι, εφόσον αντικειμενικά δεν θα έχουν όλοι οι νέοι Δήμοι τις βασικές υποδομές να εξελιχθούν ως πολεοδομικές αρχές.

6) Παρακολούθηση εφαρμογής και υλοποίηση της μεταρρύθμισης της ΤΑ

Μια νέα πολιτική προσέγγιση/πρόταση, είναι η δημιουργία της θέσης του Επίτροπου Μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις αρμοδιότητες και στους όρους εντολής του θα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της ενοποίησης των υπηρεσιών των Δήμων και όλων των παραμέτρων μέχρι την συνένωση/ενοποίηση των Δήμων στις επόμενες δημοτικές εκλογές και η γενική ευθύνη υλοποίησης της μεταρρύθμισης της ΤΑ σε απόλυτη συνεργασία με τον πολιτικό προϊστάμενο που θα παραμένει ο ΥΠΕΣ.

«Να γίνει αυτόνομος ο Δήμος Στροβόλου»

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής των δημοτικών συμβούλων στα διαμερίσματα, το ΔΗΚΟ θεωρεί πως θα είναι πιο δημοκρατικό και πιο αναλογικό να χρησιμοποιηθεί η φιλοσοφία που υπάρχει στο σύστημα των βουλευτικών εκλογών όπου κάθε κόμμα παίρνει αναλογικά αυτό που του ανήκει με βάση την εκλογική του δύναμη. Το δεύτερο είναι για τις σχολικές εφορείες. Το κόμμα πιστεύει πώς θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους αλλά θα πρέπει να μείνουν εκτός των δήμων. Το τρίτο σημείο της διαφοράς εδράζεται στη διοικητική μορφή των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΣΥΛ, ΣΑΛ, ΟΕΔΑ) όπως εξελίχθηκαν και το τέταρτο σημείο στις πολεοδομικές άδειες καθώς εισήγηση του κόμματος είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα εκδίδει και πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες.

Ως εναλλακτική πρόταση το Δημοκρατικό Κόμμα εισηγείται, να αναλάβουν οι πέντε μητροπολιτικοί δήμοι, καθώς δίνει έμφαση στον μηχανισμό υλοποίησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΤΑ.

Ως εκ τούτου φαίνεται να υπάρχει προβληματισμός στο ΔΗΚΟ όσον αφορά στον Δήμο Λευκωσίας, στον οποίο θα εντάσσονται πέντε δήμοι με πληθυσμό 175.000 κατοίκων το 2011, κάτι που ίσως επηρεάσει την λειτουργικότητά του, κάνοντας δε τη συνάρτηση ότι το ίδιο δεν φαίνεται να εφαρμόζεται σε άλλους δήμους όπως στη Λεμεσό που ο αριθμός φτάνει τους 110.000. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη αρκετά οργανωμένα σύνολα του Στροβόλου εξέφρασαν κάθετα την αντίδρασή τους με την ενσωμάτωση του Στροβόλου στον Δήμο Λευκωσίας, εκφράζονται πλέον οι εκτιμήσεις εντός του ΔΗΚΟ ότι ο Δήμος Στροβόλου με 75.000 κατοίκους θα μπορούσε να είναι αυτόνομος.

Υποστηρίξτε τη