Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Στο κόκκινο οι διεργασίες για τη β’ φάση του ΓεΣΥ

Την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η θέση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων όσον αφορά την ένταξή τους στο ΓεΣΥ

Όλα τα σενάρια θεωρούνται ανοικτά όσον αφορά την κρίσιμη απόφαση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) για την ένταξή τους στο ΓεΣΥ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΙΝ την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020, θα κληθεί να απαντήσει εάν αποδέχεται ή όχι την πρόταση, ή αλλιώς το «Μνημόνιο Συναντίληψης ΟΑΥ-ΠΑΣΙΝ», για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα, στο πλαίσιο της β’ φάσης του ΓεΣΥ.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του ΟΑΥ και του ΠΑΣΙΝ, το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΙΝ, καταγράφει τους βασικούς όρους και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών σε ό,τι αφορά την ενδονοσοκομειακή φροντίδα κατά τη 2η φάση του ΓεΣΥ, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2020.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η καταγραφή των βασικών παραμέτρων για την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ, αφού για τις επιμέρους πρόνοιες και για τον ακριβή καθορισμό της αμοιβής των νοσηλευτηρίων θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις με τα νοσηλευτήρια ξεχωριστά. Το συγκεκριμένο Μνημόνιο αφορά στη δημιουργία μεταβατικής ρύθμισης για ομαλή προσαρμογή των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ και το πλαίσιο αυτό θα ισχύει για νοσηλευτήρια που θα επιδείξουν ενδιαφέρον για ένταξή τους στο ΓεΣΥ μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Ο καθορισμός των αμοιβών

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, οι ενδονοσοκομειακές πράξεις θα αμείβονται με βάση το σύστημα των Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων (DRG). Ανά νοσηλευτήριο θα ισχύει σταθερή τιμή μονάδας (base rate) για προκαθορισμένο όγκο εργασίας (case mix).

Το case mix καθορίζεται ως το σύνολο του αριθμού των περιστατικών για το 2018 επί της βαρύτητας της κάθε πράξης, όπως προκύπτει από τη σχετική κωδικοποίηση.

Ο προκαθορισμένος όγκος εργασίας (case mix) καθορίζεται ως ο όγκος εργασίας για το 2018, αυξημένος κατά 10%. Για τον υπολογισμό του case mix θα ληφθούν υπόψη οι πράξεις που αφορούν μόνο για ενδονοσοκομειακά περιστατικά που καλύπτονται από το ΓεΣΥ και για δικαιούχους του ΓεΣΥ. Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν πράξεις προς μη δικαιούχους, οποιεσδήποτε ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ (π.χ. Κοσμητική ή πλαστική χειρουργική κ.λπ.), καθώς και περιστατικά ημερήσιας φροντίδας που καλύπτονται ως εξωνοσοκομειακές πράξεις στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Επίσης, θα αφαιρεθούν οι όγκοι εργασίας που προκύπτουν από γιατρούς που επέλεξαν να μη συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.

Σημειώνεται πως το κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά μπορεί εκ των προτέρων να διαπραγματευτεί με τον ΟΑΥ περαιτέρω εγγυημένους όγκους εργασίας με σχετικές αναπροσαρμογές στο επίπεδο του εγγυημένου base rate.

Τονίζεται επίσης ότι οι εν λόγω πρόνοιες θα ισχύουν μέχρι τις 31/12/2022. Ακολούθως, θα υπάρξει ένας χρόνος προσαρμογής, ώστε από την 1/1/2024 όλα τα νοσηλευτήρια να αμείβονται μέσω του γενικού base rate, με δυνατότητα διαφοροποίησης με βάση ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα λειτουργούν ως κίνητρο για περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Όσον αφορά το κόστος των ακριβών φαρμάκων, υλικών και εμφυτευμάτων, σύμφωνα με το Μνημόνιο, τα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο κατάλογο και είτε θα αποζημιώνονται απευθείας από τον ΟΑΥ στις εταιρείες εισαγωγής, είτε το νοσηλευτήριο θα αποζημιώνεται στη χονδρική τιμή και στη συνέχεια θα επανακτά τη συμφωνημένη έκπτωση από την εταιρεία. Τα εν λόγω ακριβά υλικά ή εμφυτεύματα θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο «Ζ» και για αυτά το νοσηλευτήριο θα λαμβάνει επιπλέον προκαθορισμένη αμοιβή. Η διαμόρφωση του εν λόγω καταλόγου θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του ΟΑΥ και των νοσηλευτηρίων.

Επιπλέον χρεώσεις

για τους ασθενείς

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, τα νοσηλευτήρια θα έχουν το δικαίωμα, όταν κρίνουν αναγκαίο, να εφαρμόζουν χρεώσεις στον ασθενή για τις εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ:

- Κοσμητική ή πλαστική χειρουργική, εκτός από επεμβάσεις που επιβάλλονται για την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήματος ή για τη βελτίωση/αποκατάσταση της λειτουργίας ελαττωματικού μέρους του σώματος, ή σε περιπτώσεις θεραπείας σοβαρών εγκαυμάτων, ή χειρουργική επέμβαση για άλλους θεραπευτικούς σκοπούς.

- Οποιαδήποτε άλλη ενδονοσοκομειακή υπηρεσία που κριθεί από τον ΟΑΥ ότι δεν είναι ιατρικά αναγκαία και δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών του ΓεΣΥ.

- Υπηρεσίες οι οποίες θα κριθούν από τον ΟΑΥ, μετά από γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, ως υπηρεσίες περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Αναλώσιμα και εμφυτεύματα:

Για τα αναλώσιμα και εμφυτεύματα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο «Ζ» και δεν περιλαμβάνονται στο DRG, ο ΟΑΥ δηλώνει έτοιμος να συζητήσει όπως επιτραπεί χρέωση του ασθενούς για κάλυψη της διαφοράς, εάν διασφαλιστεί η δυνατότητα του ασθενούς να επιλέξει ελεύθερα τη χρήση ακριβότερου υλικού.

Υπηρεσίες «πολυτελείας και υποδομών»:

Για υπηρεσίες «ξενοδοχειακής» φύσεως, που θεωρούνται «πολυτελείας», όπως η παροχή μονόκλινου δωματίου ή κάποιο άλλο αίτημα του ασθενούς, που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, εφόσον προταθεί από τα νοσηλευτήρια κατά τις διαβουλεύσεις και συμφωνηθεί.

Μη δικαιούχους του ΓεΣΥ:

Για υπηρεσίες που παρέχονται σε μη δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, σημειώνεται πως στην περίπτωση που κάποιος ιατρός δεν παρέχει υπηρεσίες εντός του ΓεΣΥ, ενώ το νοσηλευτήριο στο οποίο στεγάζεται έχει συμβληθεί με το ΓεΣΥ, τότε ο ιατρός συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου, με τη διαφορά οι υπηρεσίες του θα θεωρούνται εκτός ΓεΣΥ και δεν θα αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ.

Η κρίσιμη ψηφοφορία

Η κρίσιμη συνεδρία των 15 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΙΝ που έχουν δικαίωμα ψήφου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου στις 2:00 μ.μ. στο Κέντρο «Βασιλική» στη Χοιροκοιτία.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ σε δηλώσεις του στη «Σημερινή», ανέφερε πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Εξήγησε ότι ο ΠΑΣΙΝ έχει αποστείλει 40 ερωτήματα στον ΟΑΥ και αναμένει στις αρχές της εβδομάδας να λάβει τις απαντήσεις, τις οποίες θα τις θέσει ενώπιον των μελών της ΚΕ την Πέμπτη ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στην ψηφοφορία. «Εάν δεν λάβουμε τις απαντήσεις έγκαιρα ενδέχεται η ψηφοφορία να αναβληθεί», ανέφερε. «Οπότε, δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη του αποτελέσματος», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, αξίζει να αναφέρουμε ότι ήδη προηγήθηκε ενημερωτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΙΝ, κατά την οποία τα μέλη του συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα το Μνημόνιο Συναντίληψης και είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τα όσα προνοούνται σε αυτό.

Πάντως, όποια κι αν είναι η απόφαση του ΠΑΣΙΝ, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί ο ΟΑΥ θα πρέπει άμεσα να αρχίσει έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων με το κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά, ώστε να καταστεί εφικτή η ένταξή τους στο ΓεΣΥ μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, όταν θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα.

Υποστηρίξτε τη