Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Επιτέλους, αναβάθμιση παραλιών

Τέρμα στον μπλε χρωματισμό του εξοπλισμού των παραλιών και δημιουργία θεματικών παραλιών

Για πρώτη φορά, η κυπριακή Κυβέρνηση προωθεί ειδικό και συγκεκριμένο σχέδιο συνολικής αναβάθμισης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και μάλιστα ξεκινώντας από τα βασικά. Συγκεκριμένα, στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι να προωθήσει σχέδιο αναβάθμισης των παραλιών, ενός προϊόντος το οποίο λειτουργεί ως η «ναυαρχίδα» προσέλκυσης τουρισμού και που, σύμφωνα με τη μελέτη για τη νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, «το κύριο προϊόν για την Κύπρο είναι ο Ήλιος και η Θάλασσα που ηγείται της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί». Μάλιστα, στις εκτιμήσεις της μελέτης μέχρι και το 2030, το προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» θεωρείται πρώτης προτεραιότητας και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό στον προϋπολογισμό, τόσο σε αφίξεις όσο και σε προϋπολογιζόμενα έσοδα.

Σχέδιο αισθητικής αναβάθμισης παραλιών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού μέχρι το 2030, αλλά και των διαχρονικών στόχων του για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί σχέδιο επιχορήγησης, για ενθάρρυνση έργων ποιοτικής και αισθητικής αναβάθμισης παραλιών.

Σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής στήριξης Δήμων και Κοινοτήτων για υλοποίηση έργων και αγορά εξοπλισμού προς την κατεύθυνση της αισθητικής αναβάθμισης των παραλιών του τόπου μας.

Ανάμεσα σε άλλα, το Σχέδιο θα στηρίξει δαπάνες για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων παραλίας, οι οποίες να είναι καλής ποιότητας, ομοιόμορφες, από φυσικό υλικό (π.χ. ξύλο), με φυσικές αποχρώσεις που να συμβαδίζουν με τον περιβάλλοντα χώρο, οι οποίες σε χρώμα να είναι αντίθετες με εκείνο της θάλασσας, δαπάνες για κάδους καθαριότητας / ανακύκλωσης, δαπάνες για κατασκευή ή/και ανακαίνιση συγκροτήματος κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, το οποίο θα χωροθετείται εκτός ζώνης προστασίας της παραλίας, όπως και δαπάνες για υποδομές φιλικές για ΑμεΑ. Η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου προγραμματίζεται να είναι από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο 2022, με βάση τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Πιλοτική εφαρμογή σε Παραλίμνι, Αγία Νάπα και Σωτήρα

Παράλληλα, το Υφυπουργείο προωθεί την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος που αφορά αυξημένο επίπεδο υπηρεσιών και θεματικών υποδομών σε αριθμό παραλιών, με στόχο τη διαφοροποίησή τους και την προσφορά νέων εμπειριών στους επισκέπτες. Το εν λόγω πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε επιλεγμένες παραλίες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και συγκεκριμένα στο Παραλίμνι, στην Αγία Νάπα και στη Σωτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, και είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τους Δημάρχους Παραλιμνίου, Θεόδωρο Πυρίλλη, Αγίας Νάπας, Χρήστο Ζαννέτο, και Σωτήρας, Γεώργιο Τάκκα, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος.

Παραλίες για όλα τα γούστα

Μιλώντας στη «Σ» ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, ανέφερε ότι το πρόγραμμα πιλοτικής δημιουργίας θεματικών παραλιών θα ξεκινήσει εντός του 2021 και μάλιστα από την ελεύθερη Αμμόχωστο. Ο λόγος, ανέφερε, που έχει επιλεγεί η επαρχία Αμμοχώστου είναι εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλου αριθμού αλλά και δημοφιλών παραλιών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένη διαφοροποίηση σε αυτές τις παραλίες. Εξάλλου, ανέφερε, εκτός από τους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, στο σχέδιο εντάχθηκε και ο Δήμος Σωτήρας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που θα λάβει η περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τις θεματικές παραλίες, ο Σάββας Περδίος ανέφερε στη «Σ» ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν παραλίες με συγκεκριμένη θεματική που να μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες, να εξυπηρετούν διαφορετικά γούστα αλλά και να προσελκύουν και διαφορετικό είδος επισκέπτη. Σε αυτά εντάσσονται οι οικογενειακές παραλίες, οι ήσυχες παραλίες αλλά και οι πιο αναβαθμισμένες, όπως πιο lifestyle ή πιο luxury παραλίες.

Τέρμα στο πλαστικό και στο μπλε χρώμα!

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού, το Υφυπουργείο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού και στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση των παραλιών. Τόνισε ότι το σχέδιο αφορά στην παροχή κινήτρων στις τοπικές Αρχές ώστε να αναβαθμιστούν αισθητικά οι παραλίες. Το σχέδιο θα επικεντρώνεται συγκεκριμένα στον εξοπλισμό ο οποίος θα πρέπει να προέρχεται από φυσικό υλικό, όπως ξύλο, τόσο σε ξαπλώστρες και ομπρέλες, όσο και στις υπηρεσίες, δηλαδή σε αποδυτήρια, πύργους ναυαγοσωστών και κάδους ανακύκλωσης. Επίσης, σημαντικό για το Υφυπουργείο είναι και η δημιουργία υποδομών για εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και ΑμεΑ αλλά και η δημιουργία υποδομών πρόσβασης στη θάλασσα μέσω ειδικών διαύλων και καθισμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την οπτική αναβάθμιση, ένα πρόβλημα που έχει παρατηρήσει το Υφυπουργείο, όπως ανέφερε ο Σάββας Περδίος, είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι παραλίες με το μπλε χρώμα και ότι αυτό δεν συμβάλλει στην ανάδειξη του μπλε χρώματος της θάλασσας. Για τον λόγο αυτό, στόχος είναι να επικεντρωθεί η αναβάθμιση σε φυσικά χρώματα και υλικά.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, το Υφυπουργείο Τουρισμού στοχεύει σύμφωνα και με τη νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού μέχρι το 2030 να αναπτυχθούν και οι νέες μορφές τουρισμού τόσο σε ενδοχώρα όσο και σε ορεινές περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, το προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» παραμένει σημαντικό για τη χώρα και πρέπει να βελτιωθεί. Τόνισε, τέλος, ότι όταν ο τουρισμός επανέλθει σε επίπεδα του 2019, η χώρα μας πρέπει να είναι έτοιμη με αναβαθμισμένο προϊόν, αλλά και έτοιμη να υλοποιήσει τον στόχο προσέλκυσης «δυνατών» αγορών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και οι Σκανδιναβικές χώρες, των οποίων οι επισκέπτες αναμένουν να συναντήσουν αναβαθμισμένο τόσο οπτικά όσο και ποιοτικά τουριστικό προϊόν.

Υποστηρίξτε τη