Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ποιες συνθήκες ευνοούν τους παράγοντες μετάδοσης του κορωνοϊού

Πέραν την κακής υγιεινής, ο κακός εξαερισμός του χώρου και η κοντινή απόσταση χωρίς την χρήση μάσκας, αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα

Κι όμως υπάρχουν συνθήκες ευνοούν τους παράγοντες μετάδοσης του κορωνοϊού. Πέραν την κακής υγιεινής, ο κακός εξαερισμός του χώρου και η κοντινή απόσταση χωρίς την χρήση μάσκας, αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο «superspreader» είναι εκείνος ο οποίος έχει υψηλό ιικό φορτίο μέσα στον οργανισμό του και μεταδίδει τον ιό πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έντονα σε άτομα τα οποία δεν λαμβάνουν τα μέτρα τους.

Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Δουλεύει με τον ίδιο τρόπο σε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς κορωνοϊού, αφού και οι δύο μπορούν εξίσου να τον μεταδώσουν. Ο ιός μεταδίδεται και στις δύο περιπτώσεις μέσω κακής υγιεινής, φτερνίσματος, αεροσταγονιδίων, αερολυμάτων, βήχα και κοντινής απόστασης μέσω αναπνοής. Για το λόγο αυτό οι γιατροί συνιστούν πως πάντα είναι απαραίτητη η καλή υγιεινή, η χρήση μάσκας και η σωστή αντισηψία.

Μια ευγενική προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας MEDOCHEMIE.

Υποστηρίξτε τη