Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Covid-19 και ατμοσφαιρική ρύπανση

Η χρόνια έκθεση των ανθρώπων στη ρύπανση της ατμόσφαιρας συνδέεται με δεκάδες αναπνευστικά προβλήματα και θνησιμότητα. Παράλληλα εκτιμήσεις αναφέρουν πως ενδεχομένως να αυξάνει και τον κίνδυνο θανάτου από κορωνοϊό.

Η έκβαση της υγείας με χρόνια ή οξέα αναπνευστικά νοσήματα επηρεάζεται αρνητικά όταν διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε περιοχές με ατμοσφαιρική ρύπανση. Για το λόγο αυτό οι ειδικοί συστήνουν περιορισμό στο σπίτι, κυρίως μέρες με αυξημένα επίπεδα σκόνης.

Σύμφωνα με το μέλος της επιστημονικής επιτροπής Κωνσταντίνο Τσιούτη, σε περιοχές που όντως υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί μία λοίμωξη από κορωνοϊό να επιδεινωθεί περαιτέρω. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να δείχνουν κάποια συσχέτιση της ρύπανσης με τη μετάδοση της λοίμωξης από κορωνοϊό.

Η ρύπανση προκαλεί έξαρση ή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, οι συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως τα αυξημένα επίπεδα σκόνης, πιθανόν να χειροτερεύουν τις εκβάσεις της υγείας των ατόμων που προσβάλλονται με κορωνοϊό, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφής επιστημονικές μελέτες.

Πάντως, δημοσιεύματα στο επιστημονικό περιοδικό Cardiovascular Research της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, αναφέρουν πως αν η μακροχρόνια έκθεση στην ρύπανση του αέρα και η λοίμωξη από Covid-19 συνδυαστούν, τότε έχουμε επιπρόσθετη επιβάρυνση της υγείας. Ιδίως της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Κάτι που καθιστά πιο ευάλωτο και λιγότερο ανθεκτικό ένα άνθρωπο στον Covid-19.

Μια ευγενική προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας MEDOCHEMIE.

Υποστηρίξτε τη