Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

CISCO: Πιο Τολμηρή και με υψηλότερης ποιότητας επενδυτικές υπηρεσίες

Η Τράπεζα Κύπρου ετοιμάζεται για ενίσχυση των εργασιών που απευθύνονται στους μεγαλύτερους πελάτες, στην επενδυτική τραπεζική και στη διαχείριση κεφαλαίων

Είναι πλέον γνωστό πως οι τράπεζες προχωρούν σε κινήσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Οι προληπτικές επαφές και ενίοτε αναδιαρθρώσεις συνεχίζονται, σε μια προσπάθεια να κτιστεί μια θωράκιση ενόψει της λήξης του μορατόριουμ δόσεων, κάτι που έχει επίσης αναγνωρίσει και ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. Ο οίκος επιβεβαίωσε τη θετική προοπτική της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, αφού οι κινήσεις που έχουν ήδη γίνει δείχνουν ικανές να αντισταθμίσουν, σύμφωνα πάντα με τους Moody’s, τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Την ίδια ώρα, όμως, πολλές κινήσεις φαίνεται πως γίνονται και σε άλλα επίπεδα, με την Τράπεζα Κύπρου να κινείται σε επίπεδο Investment Banking και Asset Management.

Πυρετωδώς στην Αγία Παρασκευή εργάζονται για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για ενίσχυση των εργασιών που απευθύνονται στους μεγαλύτερους πελάτες, τόσο στην επενδυτική τραπεζική όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων. Σύμφωνα με στέλεχος της Τράπεζας, πρόκειται για ένα «πολύ επιθετικό σιγύρισμα», στις υφιστάμενες δομές και διαδικασίες, με στόχο να αναβαθμιστεί, ουσιαστικά, τόσο η τεχνολογική υποδομή, όσο και το επίπεδο τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους μεγαλύτερους πελάτες.

Μεγαλύτερη γκάμα επιλογών

«Η προσφορά μεγαλύτερης γκάμας επιλογών στους πελάτες μας, οι οποίοι χρειάζονται πλέον περίπλοκες, υψηλής τεχνογνωσίας επενδυτικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικές επιλογές, είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ», σχολιάζουν στην Τράπεζα Κύπρου, υπογραμμίζοντας πως η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών αποδόσεων και επιτοκίων, σε συνδυασμό με τον υψηλό υφιστάμενο δανεισμό, καθιστούν εξαιρετικά σημαντική την παροχή εναλλακτικών επιλογών στους πελάτες της Τράπεζας.

Οι μη παραδοσιακές επιλογές σήμερα προσφέρονται σε μιαν αγορά υπηρεσιών που είναι κατακερματισμένη και εν πολλοίς ανύπαρκτη στην Κύπρο, την ώρα που είναι πλέον εδραιωμένες σε πολλές άλλες αγορές. Αυτό αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα της κυπριακής οικονομίας, ακόμα κι αν λάβει κανείς υπόψη τις διάφορες σποραδικές κινήσεις ανάμεσα στις τράπεζες για την παροχή υπηρεσιών στον χώρο του Wealth Management.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Τράπεζα Κύπρου έχουν ήδη προηγηθεί οργανωτικές αλλαγές που, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πληροφόρηση, έχουν ήδη «περιμαζέψει» τις διάφορες υπηρεσίες κάτω από την ομπρέλα της Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων, η οποία κλήθηκε να ετοιμάσει ένα πλάνο δράσης που να περιλαμβάνει μια ουσιαστική αναβάθμιση της προσφοράς υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών.

Αναβάθμιση επενδυτικών υπηρεσιών

Η λύση που τροχοδρομείται μάλλον δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη γενικότερη κατάσταση στην οικονομία, με στελέχη να συγκλίνουν στην εκτίμηση πως η οικονομική συγκυρία σήμερα καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την αναβάθμιση των επενδυτικών υπηρεσιών. «Ανεβάζουμε στροφές και μπαίνουμε σε pole position, έτοιμοι να τρέξουμε μόλις αυτό αποφασιστεί. Η νέα δομή και υπηρεσίες αποτελούν μέρος της λύσης για τα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία και το 2021 θα είναι καθοριστικό», σύμφωνα με στέλεχος που εμπλέκεται στην όλη προσπάθεια.

Πάντως, μια απλούστερη, αλλά ταυτόχρονα υψηλότερης ποιότητας προσφορά επενδυτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών θα δώσει νέα πνοή στη δύσκολη επενδυτική εικόνα της κυπριακής αγοράς. Το στοίχημα για την Τράπεζα Κύπρου θα αποτελέσει μια καλή δοκιμασία των επιλογών που έχει η οικονομία, με μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσον τέτοιες υπηρεσίες θα μπορούν, πέρα από τους πολύ μεγάλους πελάτες, να απορροφήσουν και τη σήμερα στείρα ρευστότητα των μεσαίου μεγέθους επενδυτών.

Υποστηρίξτε τη