Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση: «Η ατιμωρησία ευθύνεται για τη διαφθορά»

Οι συμπολίτες μας, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι πεπεισμένοι πως η Πολιτεία δεν διαθέτει τις απαραίτητες νομοθεσίες και ασφαλιστικές δικλίδες προς αποτροπή φαινομένων διαφθοράς

Απαισιόδοξοι όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς στη χώρα μας εμφανίζονται οι συμπολίτες μας, προβαίνοντας στη διαπίστωση πως πρόκειται για ένα διαχρονικό φαινόμενο, που υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και που σήμερα μάλιστα -συγκριτικά με το παρελθόν- εμφανίζεται ακόμη πιο έντονο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, η πλειοψηφία των πολιτών αποδίδουν την ύπαρξη του φαινομένου, κατά κύριο λόγο, στη μη επαρκή τιμωρία όσων αποδεικνύεται πως ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς (72%), αλλά και στην ανοχή που ως κοινωνία επιδεικνύουμε έναντι των ατόμων αυτών (52%).

Οι συμπολίτες μας, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι πεπεισμένοι πως η Πολιτεία δεν διαθέτει τις απαραίτητες νομοθεσίες και ασφαλιστικές δικλίδες προς αποτροπή φαινομένων διαφθοράς, καθώς και ότι η Κύπρος δεν συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό προς τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, αλλά και προς τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τα ζητήματα της διαφθοράς.

Άξιον ιδιαίτερης αναφοράς είναι το γεγονός πως στην αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, ο χώρος της πολιτικής φαίνεται να αποτελεί για τους ιδίους εστία εκκόλαψης της διαφθοράς, αφού επτά στους δέκα πολίτες τον αναφέρουν ως τον χώρο στον οποίο πιστεύουν πως εντοπίζεται περισσότερο το φαινόμενο. Επιπρόσθετα, περισσότεροι από εννέα στους δέκα θεωρούν ότι, με τη στάση που τα κόμματα τηρούν έναντι της διαφθοράς, υποθάλπουν και συντηρούν σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό την ύπαρξή της.

Η έρευνα καταγράφει τη δυσαρέσκεια των συμπολιτών μας σε σχέση με τις προσπάθειες που οι διάφοροι θεσμοί και τα αρμόδια όργανα καταβάλλουν προς πάταξη της διαφθοράς, με εννέα στους δέκα να δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Την ίδια ώρα, μια μεγάλη μερίδα πολιτών δείχνουν να έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς και δη τη βούλησή τους για καταπολέμηση της διαφθοράς, αφού ένα 40% αναφέρουν πως δεν εμπιστεύονται κανέναν. Θεσμός, πάντως, τον οποίο εμπιστεύονται περισσότερο και στον οποίο φαίνεται πως εξακολουθούν να εναποθέτουν τις ελπίδες τους, είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για ενίσχυση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς, η οποία έχει προαναγγελθεί από πλευράς Κυβέρνησης, στην τεράστια πλειοψηφία τους οι συμπολίτες μας την αντικρίζουν με μεγάλη δόση επιφύλαξης, μιας και δεν αναμένουν ότι τα όποια μέτρα αποφασιστούν και ανακοινωθούν, θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 26-27Νοεμβρίου 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Κατά την αντίληψή σας, πόσο μεγάλο είναι στη σφαιρική του διάσταση το φαινόμενο της διαφθοράς στην Κύπρο;

Πολύ μεγάλο……72%

Αρκετά μεγάλο.....13%

Κάπως μεγάλο….15%

Συγκριτικά με το παρελθόν, τι πιστεύετε ότι ισχύει σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα μας;

Έχουν αυξηθεί…………..77%

Έχουν μειωθεί……………7%

Είναι στα ίδια επίπεδα…..16%

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι η διαφθορά στην Κύπρο είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο;

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ……..88%

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ…....12%

Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι ευθύνονται περισσότερο για την ύπαρξη του φαινομένου της διαφθοράς στην Κύπρο;

-Η ανεπαρκής τιμωρία όσων ενέχονται ………………………….72%

-Η ανοχή που ως κοινωνία επιδεικνύουμε έναντι των εμπλεκομένων …………. 52%

-Η νοοτροπία που μας χαρακτηρίζει ως άτομα και ως λαό………………. 38%

-O μη επαρκής έλεγχος………………………… 24%

-Οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα……………………………. 17%

Πόσο ικανοποιητικές είναι κατά την άποψή σας οι νομοθεσίες και οι

ασφαλιστικές δικλίδες που διαθέτει η Πολιτεία, προς αποτροπή τέτοιου είδους φαινομένων;

ΠΟΛΥ………..4%

ΑΡΚΕΤΑ…….6%

ΛΙΓΟ…………27%

ΚΑΘΟΛΟΥ……63%

Σε ποιο βαθμό θα λέγατε πως η Κύπρος συμμορφώνεται και υλοποιεί τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, αλλά και προς τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τη διαφθορά;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ…..2%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ….10%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ…….57%

ΚΑΘΟΛΟΥ………………28%

ΔΓ/ΔΑ……………………..3%

Σε ποιον τομέα της δημόσιας ζωής πιστεύετε ότι εντοπίζεται περισσότερο το φαινόμενο της διαφθοράς;

Στον χώρο της πολιτικής………..72%

Στον χώρο της οικονομίας………..9%

Στον χώρο της δικαιοσύνης………6%

Σε όλους τους τομείς……………..13%

Όσον αφορά τα κόμματα, σε ποιο βαθμό θα λέγατε πως με τη στάση τους υποθάλπουν και συντηρούν την ύπαρξη της διαφθοράς στον τόπο μας;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ…….86%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ……..11%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ…………3%

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις προσπάθειες που διάφοροι θεσμοί και αρμόδια όργανα καταβάλλουν με στόχο την πάταξη της διαφθοράς;

ΠΟΛΥ…………..2%

ΑΡΚΕΤΑ………. 8%

ΛΙΓΟ……………33%

ΚΑΘΟΛΟΥ…….57%

Ποιους θεσμούς εμπιστεύεστε περισσότερο, όσον αφορά τις προσπάθειες πάταξης της διαφθοράς;

Την Ελεγκτική Υπηρεσία……….53%

Κανέναν…………………………..39%

Τη Νομική Υπηρεσία……….......9%

Την Κυβέρνηση……………….….5%

Άλλο……………………………… 3%

Τη Βουλή…………………….…..2%

Προ μερικών ημερών, προαναγγέλθηκε από πλευράς Κυβέρνησης δέσμη προτάσεων για ενίσχυση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς. Πόσο αισιόδοξος/η είστε πως η απόφαση αυτή και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν, θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα;

ΠΟΛΥ…………...2%

ΑΡΚΕΤΑ………..4%

ΛΙΓΟ……………32%

ΚΑΘΟΛΟΥ……..62%

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι ίδιοι οι πολίτες, με την ανοχή τους, ευθύνονται για τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφθοράς;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ……51%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ……35%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ……...12%

ΚΑΘΟΛΟΥ…………………2%

Υποστηρίξτε τη