Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η ασφάλεια στο πλαίσιο λύσης ΔΔΟ

Το κράτος που θα προκύψει από τη συζητούμενη λύση δεν θα είναι ένα κανονικό κράτος. Θα είναι μία ανοχύρωτη πολιτεία, έρμαιο της τουρκικής αρπακτικότητας ,με ακρωτηριασμένη την κρατική του υπόσταση. Θα στερηθεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας και δεν θα έχει δυνατότητα αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών

Στο πλαίσιο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που συζητείται στο Κυπριακό, η εκτίμηση είναι ότι το περιβάλλον ασφάλειας που θα διαμορφωθεί θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την επιβίωση τού Ελληνισμού της Κύπρου. Συγκεκριμένα:

  • Στρατιωτική ασφάλεια: Η θέση μας για αποστρατιωτικοποίηση του κυπριακού κράτους, με την οποία συμφωνεί η Τουρκία (δεν μας πρoβληματίζει αυτό;), είναι λανθασμένη και πρέπει να αναθεωρηθεί. Υποτιμά τον παράγοντα της στρατιωτικής ισχύος, ως βασικού συντελεστή της εθνικής ισχύος ενός κράτους και διευκολύνει την στρατηγική της Τουρκίας, που υλοποιείται αδίστακτα και μεθοδικά για έλεγχο ΟΛΗΣ της Κύπρου. Μέχρι σήμερα πέτυχε τη λειτουργική, δημογραφική, γεωγραφική και πολιτική διχοτόμηση της Κύπρου. Κατέχει το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), το 57% της ακτογραμμής της, το 44% της ΑΟΖ της , μεγάλο τμήμα του FIR της και, με τη χρήση και απειλή χρήσης ισχύος, επιδιώκει να αναγκάσει τους Έλληνες της Κύπρου να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό, για να ολοκληρώσει τον στρατηγικό στόχο της. Το κράτος που θα προκύψει από τη συζητούμενη λύση, δεν θα είναι ένα κανονικό κράτος. Θα είναι μία ανοχύρωτη πολιτεία, έρμαιο της τουρκικής αρπακτικότητας ,με ακρωτηριασμένη την κρατική του υπόσταση. Θα στερηθεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας και δεν θα έχει δυνατότητα αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών. Η θέση μας πρέπει να είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου από τα ξένα στρατεύματα και η κατάργηση των συμφωνιών Εγγυήσεως και Συμμαχίας. Το κυπριακό κράτος δεν πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις (δικαίωμα αυτοάμυνας), όπως θα συνέβαινε εάν είχε υιοθετηθεί το σχέδιο Ανάν (ΔΔΟ).
  • Πολιτική ασφάλεια: Με τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες οικοδομείται ένα δυσλειτουργικό κράτος, το οποίο θα αδυνατεί να λαμβάνει αποφάσεις στους ζωτικούς τομείς λειτουργίας του. Καταστρατηγείται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με συνέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Την αδικία, λόγω εξίσωσης της πλειοψηφίας με τη μειοψηφία είτε με την αριθμητική ισότητα (στη δικαστική εξουσία και γερουσία), είτε με συγκεκαλυμμένα βέτο στους Τουρκοκυπρίους (ΤΚ) (στην εκτελεστική εξουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων).

Την αδυναμία λήψης αποφάσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, λόγω της απαίτησης συναπόφασης των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) και ΤΚ για τα ζωτικά θέματα (οι ΤΚ θέλουν για όλα τα θέματα), με συνέπεια δυσλειτουργικότητα, που θα οδηγεί σε αδιέξοδα και παράλυση του κράτους ή για να μη συμβεί αυτό σε υποχωρήσεις των Ε/κ προς τις τουρκικές θέσεις.

Όταν παραβιάζεται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, όχι κράτος, αλλά ούτε οργανισμός ή επιτροπή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων με βάση ξένους δικαστές ή κλήρωση είναι αντιδημοκρατική επιλογή, που προσβάλλει το κύρος του κράτους.

Οι Τ/κ, εξαρτημένοι από την Τουρκία, λόγω πλειοψηφίας εποίκων και των διμερών συμφωνιών εξάρτησης, θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας (ΑΟΖ, φυσικό αέριο, έποικοι ,εγγυήσεις, στρατεύματα ,συμφωνίες με γειτονικά κράτη, ευρωπαϊκές ελευθερίες Τούρκων υπηκόων, κ.ά.) σε βάρος εκείνων της Κύπρου, με κατάληξη η Τουρκία να επιβάλλει τις αποφάσεις και να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του κυπριακού κράτους. Η έλλειψη πολιτικής ασφάλειας, λόγω καταστρατήγησης της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, θα έχει ως συνέπεια και την έλλειψη οικονομικής, δημογραφικής και ενεργειακής ασφάλειας.

H θέση μας στο κεφάλαιο της ασφάλειας στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού πρέπει επειγόντως να αναθεωρηθεί, αλλά και η παραμέληση της αμυντικής μας θωράκισης που πρέπει να ενδυναμωθεί. Γιατί δεν το πράττουμε; Δεν μας δίδαξαν τα τραυματικά βιώματα της τουρκικής επιθετικότητας που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με προβολή τής στρατιωτικής της ισχύος, ιδιαίτερα των αεροναυτικών δυνάμεών της και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού; Η Τουρκία, αφού υλοποίησε, χωρίς κόστος, την κατάληψη μεγάλου μέρους τής ΑΟΖ τής ΚΔ, η οποία αμέλησε αδικαιολόγητα να έχει την απαραίτητη αποτρεπτική ικανότητα στη θάλασσα, προχώρησε σε έρευνες και γεωτρήσεις εντός αυτής. Έστω και την υστάτη, να ληφθεί απόφαση διάθεσης όλων των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και να επιδιωχθεί αναβίωση του δόγματος του ΕΑΧ και η σύναψη αμυντικών συμμαχιών. Η σύναψη αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και ισχυρές φίλες χώρες δεν βασίζεται μόνο στην ύπαρξη κοινών συμφερόντων, αλλά και στην κοινή συνεισφορά στην ασφάλεια, που απαιτεί ενίσχυση της ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις. Παράλληλα, να αναθεωρηθεί η λανθασμένη θέση αποστρατιωτικοποίησης του κυπριακού κράτους στο πλαίσιο λύσης, γιατί αυτή δεν συνάδει με την υπόσταση ενός κανονικού κράτους.

*Αντιστράτηγος ε.α.

Υποστηρίξτε τη