Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Θα παραχωρηθούν 4 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς λόγω πανδημίας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στηρίζει τους παραγωγούς

Στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει η οικονομική βοήθεια προς τους γεωργούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 - 2020), του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο ποσό θα παραχωρηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 21: «Μέτρο στήριξης για τους γεωργούς που πλήττονται από την πανδημία του COVID 19», το οποίο αφορά έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργοκτηνοτροφικούς κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας.

Το Μέτρο 21 στοχεύει και στις ορεινές περιοχές, αφού ποσό που φθάνει τα 2,2 εκατομμύρια, από τα 4 εκατ. που έχουν εγκριθεί, θα διατεθεί στους δικαιούχους των περιοχών αυτών, οι οποίες έχουν υποστεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα.

Ήδη από την περασμένη Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020, ξεκίνησαν να υποβάλλονται αιτήσεις στον ΚΟΑΠ και ως τελευταία ημέρα υποβολής έχει οριστεί η 17η Νοεμβρίου. Αναμένεται πως η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό.

Αναγκαία η στήριξη

Είναι γεγονός πως το πλήγμα που δέχθηκε ο κλάδος των οπωροκηπευτικών και όχι μόνο, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν για προστασία των καταναλωτών από τον κορωνοϊό, ήταν σημαντικό. Ο γεωργοκτηνοτροφικός κλάδος δεν μπόρεσε ν’ αντεπεξέλθει στα μέτρα που λήφθηκαν για προστασία από την πανδημία, όπως ήταν για παράδειγμα η καραντίνα, η αναστολή λειτουργίας εστιατορίων και τουριστικών καταλυμάτων, η αναστολή πτήσεων, το κλείσιμο των λαϊκών αγορών, ενώ το τελειωτικό κτύπημα ήταν η δραματική μείωση του τουριστικού ρεύματος. Όλα τα πιο πάνω, λοιπόν, είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της κατανάλωσης και ζήτησης των φρούτων και λαχανικών και γενικά των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Η διατάραξη της αγοράς των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων επέφερε, όπως ήταν αναμενόμενο, και έντονες μειώσεις στα εισοδήματα των παραγωγών.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στοχεύοντας ακριβώς στην ανάκαμψη των αγροτών και στη στήριξη του αγροτικού τομέα, υπέβαλε για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο μια σειρά από σχέδια ενίσχυσης. Μέρος των σχεδίων θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους (Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων) και μέρος από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού, στους αιτητές του ΚΟΑΠ που υπέβαλαν αίτηση για το 2020, αναλόγως του μεγέθους της επιλέξιμης έκτασης του αιτητή, όπως αυτή θα εγκριθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης για το έτος 2020. Η μέγιστη ενίσχυση ανά δικαιούχο ανέρχεται στα €7000, στο σύνολο του Μέτρου.

Επιλέξιμοι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής:

  • Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα (€650.000)
  • Καρπουζοκαλλιέργεια (€250.000)
  • Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων - €50.000)
  • Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 400 μέτρων - €2.2 εκατ.)
  • Αμπελουργία (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες - €500.000)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS), που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αυτοματοποιημένα με απλή επιλογή σε 2 πλαίσια, στο σχετικό λογισμικό πρόγραμμα του ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ αποστέλλει σχετικά μηνύματα στο κινητό του κάθε εν δυνάμει αιτητή. Το μέτρο είναι στοχευμένο σε διάφορες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα στις μόνιμες καλλιέργειες σε υψόμετρο ίσο και πέραν των 400 μέτρων, ενώ ορισμένες δράσεις του είναι στοχευμένες μόνο σε επαγγελματίες γεωργούς, ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα τόσο των παραγωγών αλλά και των Αγροτικών Οργανώσεων.

Πρόσθετα, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τα ποσά θα συμψηφίζονται με τα αντίστοιχα ποσά που οι αιτητές ενδεχομένως να έλαβαν από τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων

Την περασμένη Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Μέτρο 21 και ως τελευταία ημερομηνία καταβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 17η Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης του ΚΟΑΠ www.eas.capo.gov.cy.

Το ενημερωτικό έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy. Πληροφορίες μπορούν να δίνονται και μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ 77771999.

πινακας.JPG

Υποστηρίξτε τη