Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Association of Cyprus International Financial Firms (ACIFF)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ACIFF, στην παρουσία αριθμού υψηλά ιστάμενων στελεχών εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα.

Η φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικώς λόγω της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών μέτρων.

Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Δήμητρα Καλογήρου, η οποία ανέλυσε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ). Ειδικότερα, η κ. Καλογήρου κάλυψε συγκεκριμένα πεδία των δραστηριοτήτων των ΚΕΠΕΥ στα οποία επικεντρώνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως η αξιολόγηση καταλληλότητας, o κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς -περιλαμβανομένου του χειρισμού παραπόνων πελατών-, η συμμόρφωση με τον κανονισμό αναφοράς συναλλαγών και η παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα η συμμετοχική χρηματοδότηση, την ανάπτυξη των οποίων υποστηρίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με γνώμονα πάντα την προστασία των επενδυτών.

Κύριος ομιλητής ήταν επίσης ο κ. Μάριος Λ. Νεοπτολέμου, Βοηθός Διευθυντής στο Τμήμα Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

και Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τις αλλαγές στο νομοκανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του International Governance & Compliance Association (IGCA, https://igca.org/) κ. Paul Grainger, ενημέρωσε για την αποστολή, τους σκοπούς και τα προνόμια των μελών του IGCA και κάλεσε τα μέλη του ACIFF να γίνουν μέλη στο IGCA χωρίς οποιοδήποτε κόστος για ένα έτος.

Εκ μέρους του ACIFF, ο Πρόεδρος του κ. Δημήτρης Ταξιτάρης τόνισε τις συνεχείς προσπάθειες του ACIFF για την προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών του αλλά και ταυτόχρονα του χρηματοοικονομικού τομέα και της Κύπρου ως ασφαλής, αποτελεσματικός και φιλικός προς το επιχειρείν επενδυτικός προορισμός. Την ίδια στιγμή, ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη στάση και υποστήριξή της προς τον ACIFF και ανέδειξε τη δέσμευση του ACIFF για συνεχή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και των εποπτικών αρχών ευρύτερα.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η MAP FinTech (www.mapfintech.com), η οποία κατέχει ηγετική θέση διεθνώς σε θέματα κανονιστικής τεχνολογίας (regulatory technology), αναπτύσσοντας τεχνολογίες και εργαλεία τόσο για την αυτοματοποίηση υποβολής αναφορών σε εποπτικές και φορολογικές αρχές όσο και σε θέματα βέλτιστης εκτέλεσης εντολών (best execution) αλλά και σε θέματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πελατών (eKYC), καθώς και το European Institute of Management and Finance (EIMF, www.eimf.eu), το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών σεμιναρί¬ων και επαγγελματικών τίτλων στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης ρίσκου, τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών, διοίκησης, λογιστικής, ασφαλιστικών υπηρεσιών και άλλων, και έχει καθιερωθεί ως ο πάροχος προτίμησης για επαγγελματική εκπαίδευση στους συγκεκριμένους τομείς στην περιοχή μας, παρέχοντας επίσης πρωτοποριακές λύσεις διαδικτυακής εκπαίδευσης για επαγγελματίες και εταιρείες.

Ο ACIFF ιδρύθηκε το 2009 και διαθέτει σήμερα γύρω στα 90 μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται και εποπτεύονται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Υποστηρίξτε τη