Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Επείγουσες αναθεωρήσεις στο Κυπριακό

Στόχος αμετακίνητος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος ΟΛΗΣ της Κύπρου και αυτός εξυπηρετείται με λύση τουρκικών όρων (ΔΔΟ, Συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ά.), που με βάση την εμπειρία των συνομιλιών για την ΔΔΟ πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες τουρκικές απαιτήσεις

Η νέα πολιτική ηγεσία της «ΤΔΒΚ» εγκαταλείπει, κατόπιν εντολής τής Άγκυρας, τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) ως βάση λύσης του Κυπριακού και υποστηρίζει λύση δύο κρατών. Ασφαλώς όχι δύο ανεξάρτητων κρατών, αλλά εξαρτημένων από την Τουρκία, η οποία δεν θέλει πλήρη διχοτόμηση, ούτε δύο τελείως ανεξάρτητα κράτη. Αν ήθελε αυτήν τη λύση, τότε μετά την εγκατάσταση της «ΤΔΒΚ» το 1983 δεν θα συναινούσε σε συνέχιση των συνομιλιών, γιατί θα είχε ολοκληρωθεί ο στόχος της. Στόχος αμετακίνητος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος ΟΛΗΣ της Κύπρου και αυτός εξυπηρετείται με λύση τουρκικών όρων (ΔΔΟ, Συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ά.) που με βάση την εμπειρία των συνομιλιών για την ΔΔΟ πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω τουρκικές απαιτήσεις :

 • Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) να καταλυθεί.
 • Η «ΤΔΒΚ» να νομιμοποιηθεί ως τουρκοκυπριακό (ΤΚ) κράτος εξαρτημένο από την Τουρκία μέσω των εποίκων, των διμερών συμφωνιών και των τουρκικών στρατευμάτων (ήδη τα κατεχόμενα έχουν τουρκοποιηθεί / εξισλαμισθεί πλήρως και μετατραπεί σε οιονεί επαρχία της Τουρκίας).
 • Το ελληνοκυπριακό (ΕΚ) κράτος να είναι αφοπλισμένο και οι αποφάσεις του να ελέγχονται από την Τουρκία.
 • Η Τουρκία να έχει εγγυητικά δικαιώματα σε ΟΛΗ την Κύπρο ή κατ’ ελάχιστον να έχει τον πολιτικό έλεγχό της, μέσω των Τ/κ και λύσης συνομοσπονδιακής μορφής (η ΔΔΟ είναι συγκεκαλυμμένη Συνομοσπονδία).

Η Τουρκία δεν αποδέχεται ε/κ κράτος τελείως ανεξάρτητο έναντι των νοτίων ακτών της, για λόγους ασφαλείας της Τουρκίας (Νιχάτ Ερίμ).

Με βάση την εμπειρία 40 χρόνων συνομιλιών για λύση ΔΔΟ, που επιβεβαιώνουν τον αμετακίνητο στόχο της Τουρκίας για έλεγχο ΟΛΗΣ της Κύπρου μέσω μιας λύσης τουρκικών όρων, επιβάλλεται να προχωρήσουμε άμεσα σε ριζικές αναθεωρήσεις. Να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας (1) στον τομέα της μορφής λύσης του Κυπριακού (να απορρίπτουμε λύσεις τουρκικών όρων, όπως ΔΔΟ, Συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ά.), και (2) στον τομέα της δυνατότητας αντίστασης (να ενδυναμωθεί επειγόντως η αμυντική θωράκιση της ΚΔ).

Σε ό,τι αφορά τον τομέα τής αμυντικής θωράκισης, πρέπει να ενισχυθεί η αποτρεπτική ικανότητα της ΚΔ και η θέλησή της για αντίσταση με κύριες ενέργειες:

 • Την ενίσχυση της δυνατότητας αυτοάμυνας της ΚΔ που απαιτεί ενδυνάμωση τής ΕΦ.
 • Την αναζωογόνηση του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου – Ελλάδας.
 • Τη σύναψη αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και ισχυρές φίλες χώρες, στη βάση κοινών συμφερόντων και κοινής συνεισφοράς στην ασφάλεια, που απαιτεί ενίσχυση της ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις.
 • Τη σθεναρή υποστήριξη του αγωγού φυσικού αερίου EASTMED (Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα-Ιταλία-ΕΕ).
 • Τη συγκρότηση συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και τη σύνταξη στρατηγικής εθνικής ασφάλειας (ΣΕΑ).
 • Την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μουσουλμάνων, που προωθεί η Τουρκία προς τις ελεύθερες περιοχές τής Κύπρου, με βαρύτητα την Αποτροπή και Παρεμπόδιση εισόδου από τη Γραμμή Αντιπαράταξης (ΓΑ) και τις ακτές (όπως έγινε στον Έβρο).

Η ενίσχυση της δυνατότητας αυτοάμυνας της ΚΔ απαιτεί πολιτική βούληση και διάθεση όλων των εισπράξεων του ΤΑΘ για τις αμυντικές δαπάνες της ΕΦ, η οποία χρειάζεται εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση των μέσων και οπλικών συστημάτων της.

Επανατοποθέτηση Κυπριακού

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της μορφής λύσης του Κυπριακού:

 • Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του, ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και όχι ως θέμα δικοινοτικής διαφοράς.
 • Να υποστηρίζεται λύση στη βάση της συνέχισης λειτουργίας της ΚΔ σε όλη την επικράτειά της, όπως αυτή εντάχθηκε στην ΕΕ (με αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές) και προσαρμόσθηκε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο με την 5η τροποποίηση του συντάγματός της, το οποίο να υποστεί περαιτέρω εκσυγχρονισμό, πλήρη προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής «ένα άτομο, μία ψήφος» για την εκλογή των αιρετών αξιωματούχων της ΚΔ και την απαλλαγή του από τα διχοτομικά και δυσλειτουργικά στοιχεία που επέβαλαν η Τουρκία και Βρετανία {αυτή η μορφή λύσης προτάθηκε το 2009 από την «Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Κύπρο» και περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Η πρόταση του Ορθού Ναι» (έκδοση 2009)}.
 • Να διεξαχθεί αγώνας με όλα τα πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ και του ΕΔΑΔ για την Κύπρο (απομάκρυνση κατοχικών στρατευμάτων και εποίκων, επιστροφή των προσφύγων, διάλυση της παράνομης «ΤΔΒΚ», επανενσωμάτωση των κατεχομένων στην ΚΔ).

Για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής στο Κυπριακό, στη βάση των προτεινόμενων αναθεωρήσεων, χρειάζεται αρραγές εθνικό μέτωπο, διεκδικητικότητα και πρωτίστως ενίσχυση της δυνατότητας αντίστασης για τη διάσωση της ΚΔ, η οποία διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από την τουρκική επιθετικότητα.

* Αντιστράτηγος ε.α.

Υποστηρίξτε τη