Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ψηφιακές εφαρμογές και πρακτικές επανακαθορίζουν τη σχέση πολίτη-κράτους

Η ψηφιακή ταυτότητα «ID Card», η εφαρμογή «Mobile ID Card» και η πλατφόρμα «e-residency» συμβάλλουν στην προσπάθεια για ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό κράτος

Η προσαρμογή στα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία, αλλά και η ανταπόκριση του κράτους στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία της κοινωνίας.

Προς αυτήn την κατεύθυνση, η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών άλλων κρατών, οι οποίες καθιστούν την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων πιο εύκολη, χτυπώντας τη γραφειοκρατία στη ρίζα της, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας στη νέα πραγματικότητα.

Ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι η Κύπρος έχει πολλά να διδαχθεί από την Εσθονία, μια χώρα πρότυπο στα θέματα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ψηφιακής ταυτότητας. Μέσα από την ID Card και τη Mobile ID Card, οι πολίτες της Εσθονίας έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες της χώρας, ενώ η πλατφόρμα e-residency διευκολύνει τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:

Για να προχωρήσουν, ωστόσο, τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις χρειάζεται μελέτη, διαβούλευση, τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Χρειάζεται, ταυτόχρονα, τεχνολογικό υπόβαθρο, ισχυρές νομοθετικές ρυθμίσεις και ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η οποία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Πάνω απ’ όλα, όμως, χρειάζεται καλή θέληση και βούληση για αλλαγή. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που, εάν εφαρμοστούν σωστά, θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε πολίτες και επιχειρήσεις. Συνεισφέροντας, ταυτόχρονα, έμπρακτα στην προσπάθεια για ένα πιο παραγωγικό κράτος και βελτιώνοντας αισθητά τη σχέση πολίτη-κράτους.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έκανε άλματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ψηφιοποιήθηκαν αρκετές υπηρεσίες, ενώ προωθήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η πιο σημαντική απ’ όλες ήταν η σύσταση του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο θέτει γερές βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Την ίδια ώρα, η πανδημία του κορωνοϊού επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μετατρέποντας σε αναγκαιότητα μια εκκρεμότητα αρκετών χρόνων. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Επιβάλλεται να δοθεί ώθηση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, πάντοτε με σεβασμό, αλλά και με εναλλακτικές επιλογές/λύσεις για όσους συμπολίτες μας δεν είναι ακόμη σε θέση να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους.

*Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας

Υποστηρίξτε τη