Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ανάσα για τους χαμηλοσυνταξιούχους

Η Κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για αυξήσεις στις χαμηλές συντάξεις με στόχο κανένας συνταξιούχος να μη ζει κάτω από το όριο της φτώχιας

Αυξήσεις που δίνουν ανάσα στους χαμηλοσυνταξιούχους αποφάσισε η Κυβέρνηση, με στόχο να μην υπάρχει κανείς που τα συνολικά εισοδήματά του να είναι λιγότερα από 710 ευρώ μηνιαίως. Να μη λαμβάνει κανείς, δηλαδή, σύνταξη κάτω από το όριο φτώχιας. Η απόφαση αφορά 30.000 συμπολίτες μας και η σχετική δαπάνη ανέρχεται στα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Το σκεπτικό της απόφασης

Υπενθυμίζεται πως ήδη από την παρούσα Κυβέρνηση έχουν δοθεί δύο διαδοχικές αυξήσεις, με αποτέλεσμα το επίδομα 75 ώς 150 ευρώ που ίσχυε το 2013 να αυξηθεί στα 130 ως 220 ευρώ ανά χαμηλοσυνταξιούχο, ανά μήνα. Με τη νέα απόφαση της Κυβέρνησης δίνεται επιπρόσθετη αύξηση στους συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για ένα πρόσωπο στα 710 ευρώ εισόδημα τον μήνα. Με τις νέες αυξήσεις θα επωφεληθούν περίπου 30.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και οι αυξήσεις κυμαίνονται από 149 μέχρι 21 ευρώ για έναν χαμηλοσυνταξιούχο και από 130 μέχρι 40 ευρώ για ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων τους. Οι αυξήσεις που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλονται αναδρομικά από τον Ιανουάριο 2020 και για όλο το 2020 και ήδη από την περασμένη Τρίτη καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα λάβουν τις αυξήσεις αναδρομικά τον Ιανουάριο, γιατί ήδη τον Δεκέμβριο έλαβαν το χριστουγεννιάτικο δώρο. Τονίζεται ότι η απόφαση αφορά τους δικαιούχους της μικρής επιταγής, οπότε δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση. Αφορά, δηλαδή, όσους ελάμβαναν το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων. Όσοι είναι δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν τη λεγόμενη μικρή επιταγή, θα πρέπει να αιτηθούν για να δικαιούνται και την αύξηση. Οι δικαιούχοι είναι όσοι δεν έχουν άλλα εισοδήματα και το σύνολο των εισοδημάτων τους για μονήρη άτομα δεν υπερβαίνει τις 10.324 ευρώ ανά έτος ή μηνιαία λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 794 ευρώ, και όσοι είναι ζευγάρια δικαιούχοι είναι όσοι τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τις 15.486 ευρώ ανά έτος ή τα 1.191 ευρώ μηνιαίως και οι δύο μαζί. Αυτά τα άτομα πρέπει να αιτηθούν ώστε να θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι και να εξεταστούν τα εισοδήματά τους και να λάβουν και τη νέα αύξηση. Σημειώνεται πως η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναθεώρησης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας, ζήτημα για το οποίο διεξάγεται μελέτη και εντός του 2021 θα τεθεί προς συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία γενικότερα.

Έτσι υπολογίζεται η αύξηση

Σημειώνεται ότι η αύξηση υπολογίζεται με βάση το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν και δεν είναι η ίδια για όλους. Για παράδειγμα μονήρες νοικοκυριό με αρχικό ύψος σύνταξης στα 341 ευρώ με την τελευταία αύξηση θα λαμβάνουν επιπλέον επίδομα ύψους 369 ευρώ, άρα το συνολικό ύψος σύνταξης και επιδομάτων θα ανέρχεται στα 710 ευρώ. Μονήρες νοικοκυριό με αρχικό ύψος σύνταξης τα 360 ευρώ θα λαμβάνει επιπλέον επίδομα ύψους 350 ευρώ, ώστε τα συνολικά του επιδόματα να φτάνουν τα 710 ευρώ μηνιαίως. Μονήρες νοικοκυριό με αρχικό ύψος σύνταξης τα 400 ευρώ θα λαμβάνει επιπλέον επίδομα ύψους 310 ευρώ, άρα συνολικά θα λαμβάνει 710 ευρώ. Άτομα με αρχική σύνταξη στα 450 ευρώ θα λαμβάνουν επίδομα 271 ευρώ, ώστε το σύνολο των μηνιαίων εισοδημάτων τους να φτάνει τα 721 ευρώ, άτομα με αρχική σύνταξη 500 ευρώ θα λαμβάνουν επιπλέον 244 ευρώ ώστε το σύνολο των εισοδημάτων τους να φτάνει τα 744 ευρώ, άτομα με αρχική σύνταξη στα 550 ευρώ θα λαμβάνουν επίδομα 216 ευρώ με αποτέλεσμα τα συνολικά τους εισοδήματα να φτάνουν τα 766 ευρώ, άτομα με αρχική σύνταξη 600 ευρώ θα λαμβάνουν 189 ευρώ επίδομα ώστε το σύνολο των εισοδημάτων τους να φτάνει τα 789 ευρώ, ενώ άτομα με αρχική σύνταξη στα 650-750 ευρώ θα λαμβάνουν επίδομα 85-161 ευρώ, ώστε τα συνολικά τους εισοδήματα να φτάνουν στα 834 ευρώ. Επωφελούμενοι των εν λόγω αυξήσεων είναι συνολικά 14.000 άτομα.

Νοικοκυριό με 2 συνταξιούχους με αρχική σύνταξη στα 710 ευρώ θα λαμβάνει επίδομα 510 ευρώ, ώστε τα συνολικά τους εισοδήματα να ανέρχονται στα 1.210 ευρώ, και νοικοκυριό με αρχική σύνταξη στα 750 ευρώ θα λαμβάνει επίσης επίδομα ύψους 510 ευρώ, ώστε τα συνολικά τους εισοδήματα να φτάνουν τα 1.260 ευρώ. Τα νοικοκυριά με 2 συνταξιούχους με αρχική σύνταξη 800 ευρώ και άνω μετά την αύξηση του επιδόματος θα λαμβάνουν σύνολο 1.271 ευρώ μηνιαίως. Αυτό το ποσό θα διαμορφώνεται ως εξής: ζεύγος με αρχική σύνταξη 800 ευρώ θα λαμβάνει επίδομα ύψους 476 ευρώ, με αρχική σύνταξη στα 850 ευρώ θα έχουν επιπλέον επίδομα ύψους 421 ευρώ, με αρχική σύνταξη 900 ευρώ θα λαμβάνουν επίδομα 371 ευρώ, με αρχική σύνταξη 950 ευρώ θα παίρνουν επιπλέον 321 ευρώ και ζεύγος με αρχική σύνταξη 1000-1150 ευρώ θα λαμβάνουν επιπλέον επίδομα 171-271 ευρώ.

Υποστηρίξτε τη