Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δήλωση Τελών άρχισαν να στέλνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους

Πρόκειται για αναλυτική κατάσταση με τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν από τις τράπεζες μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Δεκεμβρίου 2019

Δηλώσεις Τελών από τις τράπεζες άρχισαν να παραλαμβάνουν οι πολίτες, με τις οποίες ενημερώνονται για όλες τις χρεώσεις που τους επιβλήθηκαν τη χρονιά που πέρασε για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διατηρούν.

Όπως είναι γνωστό, η αποστολή Δήλωσης Τελών στους πελάτες των τραπεζών κατέστη υποχρεωτική στη βάση ευρωπαϊκής οδηγίας, που στη συνέχεια ψηφίστηκε σε νόμο. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι τράπεζες θα πρέπει να αποστέλλουν χωρίς πρόσθετη χρέωση μια αναλυτική κατάσταση στους πελάτες τους, με τις χρεώσεις που ήδη πλήρωσαν για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διαθέτουν.

Κάθε Δήλωση Τελών, όπως προνοεί η νομοθεσία, πρέπει να αποστέλνεται σε ετήσια βάση, καλύπτοντας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η πρώτη Δήλωση Τελών που αποστέλλουν τώρα οι τράπεζες, αφορά την περίοδο Νοέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019, αφού η ευρωπαϊκή οδηγία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2018.

Σημειώνεται ότι ως «λογαριασμός πληρωμών» περιγράφεται ο τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη, ο λογαριασμός ταμιευτηρίου, ο λογαριασμός προειδοποίησης μέχρι επτά ημερών, ο ηλεκτρονικός τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη και ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήλωση Τελών είναι τυποποιημένη και πανομοιότυπη για όλες τις τράπεζες και δεν αφορά σε νέες χρεώσεις, αλλά όσα ήδη πλήρωσε ο κάθε πελάτης για τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, ταμιευτηρίου, κλπ.)
 • παροχή χρεωστικών καρτών
 • παροχή πιστωτικών καρτών
 • ανάληψη μετρητών
 • παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών
 • μεταφορές πίστωσης SEPA
 • μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA
 • πάγιες εντολές
 • άμεσες χρεώσεις
 • επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκών υπολοίπων
 • υπηρεσίες συναλλάγματος
 • υπεραναλήψεις
 • υπερβάσεις
 • αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού

Εκτενέστερα, η Δήλωση Τελών θα καταγράφει το τέλος μονάδας που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό, τον αριθμό των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία, ενώ περιλαμβάνει επίσης το συνολικό ποσό των τελών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου για κάθε υπηρεσία, το επιτόκιο υπερανάληψης λογαριασμού, καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που εφαρμόζονται σχετικά με την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, σε κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, η Δήλωση Τελών θα περιλαμβάνει το πιστωτικό επιτόκιο για τον λογαριασμό, το συνολικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσό των τελών που χρεώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες πληρωμών. Πέρα από τη Δήλωση Τελών, οι πελάτες των τραπεζών θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά την κατάσταση λογαριασμού, εκτός αν έκαναν άλλη ρύθμιση με την τράπεζά τους.

Υποστηρίξτε τη