Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Το μεταφυσικό και γνωσιολογικό θεμέλιο της γλώσσας

Μια ολιστική προσέγγιση της πλατωνικής γλωσσολογίας, της Ελένης Παπαμιχαήλ

Ως συνήθως, η πλατωνική θεώρηση για τη γλώσσα μελετάται από τους ερευνητές μεμονωμένα, ξέχωρα από το ευρύτερο πεδίο της μεταφυσικής και της γνωσιολογίας του Πλάτωνα. Σε αντίθεση προς αυτήν τη μη ενοποιητική προσέγγιση, που υπάρχει παραδοσιακά, κύριος στόχος του βιβλίου της Ελένης Παπαμιχαήλ είναι η ανάδειξη του γεγονότος ότι η μεταφυσική και η γνωσιολογία του Πλάτωνα αποτελούν, στην πραγματικότητα, το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η πλατωνική θεώρηση της γλώσσας, και ότι αυτές είναι, συνεπώς, απόλυτα συνδεδεμένες με την εν λόγω θεώρηση. Με αυτό το δεδομένο, εκείνο, ως εκ τούτου, που επιτυγχάνεται ουσιαστικά, στις σελίδες του βιβλίου αυτού, είναι μία ερμηνευτική προσέγγιση της ίδιας της πλατωνικής γλωσσολογίας, κατά τρόπο διαφορετικό: κατά τρόπο, όχι μεμονωμένο, αλλά ολιστικό.

Πέρα από την ανάδειξη της θεμελιακής συσχέτισης μεταξύ της μεταφυσικής, της γνωσιολογίας και της γλωσσολογίας του Πλάτωνα, και του γιατί και με ποιoν τρόπο αυτή η συσχέτιση υπάρχει, το βιβλίο αυτό επιτελεί επιπλέον και μίαν άλλη διασύνδεση: εκείνην, μεταξύ της γλωσσολογικής σκέψης του Πλάτωνα και της σκέψης ορισμένων από τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους, οι οποίοι επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο ζήτημα της γλώσσας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκείνο που επιδιώκεται είναι και η ανάδειξη, επίσης, του πώς η πλατωνική θεώρηση για τη γλώσσα έθεσε, στην πορεία της ιστορίας, τα θεμέλια για τη διαμόρφωση, αφενός, της Φιλοσοφίας της Γλώσσας, καθώς, αφετέρου, και της σύγχρονης Γλωσσολογίας.

Παράλληλα, το βιβλίο αυτό μελετά και τους ποικίλους εκείνους τρόπους με τους οποίους η πλατωνική θεώρηση για τη γλώσσα είχε, κατ’ αρχάς, αποτελέσει, η ίδια, αντικείμενο πρόσληψης, τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή.

Η συγγραφέας του βιβλίου

H Ελένη Παπαμιχαήλ κατάγεται από την Κύπρο. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στο Παρίσι (Sorbonne - Paris IV). Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει έργα που αφορούν, πρωτίστως, τη σκέψη του Πλάτωνα και, ειδικότερα, την οντολογία του Πλάτωνα στους πλατωνικούς διαλόγους. Η πλατωνική οντολογία υπήρξε και το αντικείμενο έρευνας της διδακτορικής της διατριβής. Πέραν των έργων με πλατωνική θεματολογία, έχει, επίσης, δημοσιεύσει μελέτες για τη σκέψη και διαφόρων άλλων, από τον Πλάτωνα, φιλοσόφων, τόσο της αρχαιότητας όσο και της νεότερης και σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει μελέτες για τον Ηράκλειτο, τον Παρμενίδη, τον Ζήνωνα Κιτιέα, τον Descartes, τον Kierkegaard, τον Bergson, τον Bachelard και τον Merleau-Ponty, καθώς επίσης και για θέματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Το 2018 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, με τίτλο Being and Place in Plato: An inseparable correlation.

Υποστηρίξτε τη