Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αμυντική θωράκιση Κύπρου - Παράνομη Μετανάστευση

Σήμερα η κατάσταση στην Κύπρο από πλευράς ασφάλειας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής και της εξασθενημένης αμυντικής θωράκισης (ΑΘ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Συγκεκριμένα :

 • Στα κατεχόμενα η Τουρκία συνεχίζει την τουρκοποίηση και ισλαμοποίηση της περιοχής, την οποία μετατρέπει σε οιονεί επαρχία της με τον εποικισμό και τις διμερείς συμφωνίες εξάρτησης σε όλους τους τομείς μέχρι και μεταφορά νερού με αγωγό από Τουρκία (επίκειται ρεύματος και φυσικού αερίου). Ενισχύει τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής (ΤΔΚ) με επιθετικά οπλικά συστήματα (άρματα, αυτοκινούμενο πυροβολικό, drones κ.ά.), παραβιάζει την Ουδέτερα Ζώνη (ΟΖ) και σχεδιάζει τον εποικισμό της Αμμοχώστου και την εγκατάσταση αεροναυτικής βάσης στην περιοχή Λευκόνοικο – Μπογάζι Τρικώμου.
 • Στις ελεύθερες περιοχές, που τελούν υπό την διαρκή απειλή των ΤΔΚ, συνεχίζεται συστηματικά από την Τουρκία η παράνομη προώθηση μουσουλμάνων μεταναστών για να προκαλέσει δημογραφική αλλοίωση σε βάρος του Ελληνισμού. Μεθοδεύει τη συνεχή αύξηση του μουσουλμανικού στοιχείου, το οποίο θα εκμεταλλευθεί για άλωση όλης της Κύπρου, η οποία ισλαμοποιήθηκε πλήρως στο βόρειο τμήμα της, με τον εποικισμό και την εκρίζωση του ελληνικού πληθυσμού.
 • Στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, η Τουρκία αφού εισέβαλε με το πολεμικό ναυτικό της, τα ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανά της, πραγματοποιεί παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της ΚΔ και καταπατεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Τα ΗΕ παραμένουν απαθή και η ΕΕ αντιδρά υποτονικά.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κινδύνου (risk assessment) για την ασφάλεια της ΚΔ και επειδή ο Ελληνισμός αποτυγχάνει να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάσχεσης, της τουρκικής στρατηγικής επέκτασης, εκτιμάται ότι το περιβάλλον ασφάλειας θα επιδεινώνεται συνεχώς σε βάρος μας, με πιθανές νέες επιθετικές δράσεις της Τουρκίας και συγκεκριμένα:

 • Επί του εδάφους, την αύξηση της παράνομης προώθησης μουσουλμάνων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές, την πρόκληση θερμού επεισοδίου από τις ΤΔΚ (αν με την απειλή χρήση ισχύος η Τουρκία δεν πετύχει τον πολιτικό στόχο της, να αναγκάσει την ΚΔ να αποδεχθεί λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό) και τον εποικισμό της Αμμοχώστου.
 • Στον θαλάσσιο χώρο, την εντατικοποίηση των παράνομων ερευνών και γεωτρήσεων από την Τουρκία στην ΑΟΖ της Κύπρου και τη δυναμική παρεμπόδιση εκμετάλλευσης των ανευρεθέντων από την ΚΔ κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα θαλασσοτεμάχια (ΘΤ) 12,8 και 10.

Η επικινδυνότητα της κατάστασης επιβάλλει άμεσης προτεραιότητας ενέργειες ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης (ΑΘ) της ΚΔ και ιδιαίτερα:

 • Την ενίσχυση της δυνατότητας αυτοάμυνάς της {Ενίσχυση Εθνικής Φρουράς (ΕΦ)}.
 • Την αναζωογόνηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου (ΔΕΑΧ) Κύπρου - Ελλάδας.
 • Τη σύναψη αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και ισχυρές φίλες χώρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ΑΘ και της δυνατότητας αυτοάμυνας της ΚΔ, είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και η διάθεση ΟΛΩΝ των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για τις αμυντικές ανάγκες τής ΕΦ με προτεραιότητα:

 • Τον εκσυγχρονισμό των μεγάλης ηλικίας μέσων και οπλικών συστημάτων της και τη συμπλήρωση ελλείψεων σε κρίσιμους τομείς στις δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης και αέρος.
 • Τον προγραμματισμό απόκτησης ικανού πολεμικού ναυτικού (ΠΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), που θα είχαμε σήμερα αν από ιδρύσεως του ΤΑΘ, όλες οι εισπράξεις του διετίθεντο στην ΕΦ.
 • Την επανεξέταση του θέματος της αναδιοργάνωσης της ΕΦ και της αδικαιολόγητης μείωσης της στρατιωτικής θητείας χωρίς να έχει μειωθεί η τουρκική απειλή.
 • Την επανενεργοποίηση ΟΛΩΝ των φυλακίων της ΕΦ στη γραμμή αντιπαράταξης (ΓΑ) και την επιτάχυνση των διαδικασιών απόκτησης σύγχρονου συστήματος επιτήρησης και αναγκαίων μέσων για εποχούμενη δραστηριότητα περιπόλων. Αύξηση των ναυτικών και εναερίων μέσων της ΕΦ και Αστυνομίας για επιτήρηση και έλεγχο του θαλάσσιου χώρου και των ακτών των ελευθέρων περιοχών.
 • Στις διακοινοτικές συνομιλίες λύσης του Κυπριακού, να παύσουμε να υποστηρίζουμε την αποστρατιωτικοποίηση του κυπριακού κράτους, το οποίο θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να έχει δικές του ένοπλες δυνάμεις (δικαίωμα αυτοάμυνας) για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, την προστασία των πολιτών του, της εδαφικής ακεραιότητας και των συμφερόντων του. Να υποστηρίζεται η αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου από όλα τα ξένα στρατεύματα και η κατάργηση των συνθηκών εγγυήσεως και συμμαχίας.
 • Στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας, η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στην ΑΠΟΤΡΟΠΗ και ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ εισόδου από τη γραμμή αντιπαράταξης και τον θαλάσσιο χώρο, στις ελεύθερες περιοχές. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στο βιβλίο μου Τουρκική Απειλή κατά του Ελληνισμού της Κύπρου, που εκδόθηκε το 2011 καθώς και σε αρθρογραφία στον ημερήσιο Τύπο. Ευαίσθητες περιοχές στη γραμμή αντιπαράταξης και τον θαλάσσιο χώρο, παρουσιάζουν κενά. Δεν υπάρχει επαρκής επιτήρηση και έλεγχος, λόγω μείωσης της στρατιωτικής θητείας και των φυλακίων της ΕΦ και λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα για εποχούμενα περίπολα στην ξηρά και για περίπολα ναυτικών και εναέριων μέσων στη θάλασσα από την ΕΦ και Αστυνομία, η συνεργασία των οποίων πρέπει να συντονίζεται βάσει κοινού σχεδίου δράσης. Απαιτείται δυνατότητα άμεσου εντοπισμού από την ΕΦ ροών παράνομης μετανάστευσης και ενημέρωση της Αστυνομίας, η οποία να έχει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης με κατάλληλα τμήματα στην ξηρά και σκάφη στη θάλασσα, προς αποτροπή και παρεμπόδιση εισόδου από την ξηρά και την θάλασσα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Η ΕΦ και η Αστυνομία είναι οι φορείς υλοποίησης των απαιτήσεων της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας της ΚΔ και πρέπει επειγόντως να ενισχυθούν από την πολιτεία στους επιχειρησιακούς τομείς ευθύνης τους στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Μέχρι την ενίσχυσή τους να προβούν σε άμεση ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού και των μέσων τους, προς μερική έστω κάλυψη των κενών στους επιχειρησιακούς τομείς.

Η ενδυνάμωση της αμυντικής θωράκισης της ΚΔ είναι κορυφαίο θέμα ύψιστης προτεραιότητας, αφού σχετίζεται με την επιβίωση της ΚΔ και του Ελληνισμού στην Κύπρο, που αντιμετωπίζει θανάσιμο κίνδυνο από την επιθετική πολιτική της Τουρκίας, η οποία χρησιμοποιεί ως κύρια όπλα την στρατιωτική ισχύ της και τη δημογραφική αλλοίωση. Η ενδυνάμωση της αμυντικής μας θωράκισης και η αναθεώρηση της πολιτικής μας στο κεφάλαιο της ασφάλειας στις συνομιλίες για το Κυπριακό και στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης είναι ενέργειες απαραίτητες για την εθνική μας ασφάλεια, που θα έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλού χρόνου. Έστω και τώρα να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση, γιατί με βάση την εκτίμηση κινδύνου για την ασφάλεια της ΚΔ, το μέλλον είναι δυσοίωνο και δεν δικαιολογείται καμιά αδράνεια.

*Αντιστράτηγος ε.α.

Υποστηρίξτε τη