Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αποφοίτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέδωσε στον επιχειρηματικό κόσμο απόφοιτους πλήρως καταρτισμένους και εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις και προσόντα, έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις. Κατά την Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου απονεμήθηκαν 56 μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους αποφοίτους των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων του Προγράμματος ΜΒΑ Πλήρους και Μερικής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης, Καθηγητής Tάσος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Παναγιώτου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας και ο πρωτεύσας φοιτητής του Αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ, Μερικής Φοίτησης, Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Υποστηρίξτε τη