Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η πρώτη διακρατική υπηρεσία παρακολούθησης ακραίων καιρικών φαινομένων

Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, έγινε η επίσημη παρουσίαση της πρώτης διακρατικής υπηρεσίας που θα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο ατμοσφαιρικά και μετεωρολογικά δεδομένα στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου μέσω δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης. Η υπηρεσία θα παρέχει δωρεάν στο κοινό πληροφορίες για εξελισσόμενα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μέσω web-portal. Τα νέα δεδομένα που θα παράγονται αναμένεται να χρησιμοποιούνται από τους προγνώστες καιρού με σκοπό να ελέγχεται και να βελτιώνεται η ακρίβεια πρόβλεψης καιρού των μετεωρολογικών μοντέλων. Η υπηρεσία αποτελεί αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου BeRTISS (Balkan - Mediterranean Real Time Severe Weather Service), το οποίο συντονίζει το Frederick Research Center (FRC), με υπεύθυνο τον δρα Χάρη Χαραλάμπους. Τα αποτελέσματα του έργου, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick σε συνεργασία με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, στην παρουσία εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων, επιστημόνων και ερευνητών που σχετίζονται με τη μετεωρολογία, εκπροσώπων των ΜΜΕ, καθώς και σχετικών κρατικών φορέων. Η υπηρεσία θα χρησιμοποιεί ένα νέο κέντρο ανάλυσης δεδομένων που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Frederick Research Center, για παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο αξιοποιεί ατμοσφαιρικές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο από τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (Global Navigation Satellite Systems, GNSS). Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 15 Μαρτίου 2020 και το κοινό θα έχει πρόσβαση σε αυτή μέσω της ιστοσελίδας http://bertiss.eu/. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας €1,063,941.03 και χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020’’, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund - ERDF) και τα Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών. Οι υπόλοιποι πέντε συνεργαζόμενοι φορείς είναι: το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Βουλγαρία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών), το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, το Hail Suppression Agency Βουλγαρίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Υποστηρίξτε τη