Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Στην αναμονή για μέτρα από τις τράπεζες

Οι τράπεζες εξετάζουν τις εισηγήσεις της Κεντρικής για αναστολή των δόσεων, τις οποίες φαίνεται ότι θα έχουν την ευελιξία να υιοθετήσουν μετά και τον εμβολιασμό των €1,4 δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Στην προσπάθειά της να στηρίξει τους δανειολήπτες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την εβδομάδα που μας πέρασε άσκησε πιέσεις προς τις τράπεζες, ώστε να αναστείλουν τις δόσεις δανείων και να παραχωρήσουν νέα δάνεια και διευκολύνσεις, με χαμηλά επιτόκια και μηδενικές χρεώσεις. Οι συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας μελετώνται από τις τράπεζες, οι οποίες από βδομάδας αναμένεται να αποφασίσουν εάν τελικά θα τις υιοθετήσουν ή όχι. Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε ο Διοικητής της Κεντρικής, Κωνσταντίνος Ηροδότου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ, η Κεντρική είναι επόπτης και δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. Αυτό που μπόρεσε να κάνει είναι να απελευθερώσει κεφάλαια για να μπορούν οι τράπεζες να απορροφήσουν τις ζημιές.

Τα μέτρα της ΚΤ

Η ΚΤ προχώρησε σε περαιτέρω απελευθέρωση κεφαλαίων για τις κυπριακές τράπεζες ύψους €100 εκατομμυρίων, αποφασίζοντας παράλληλα όπως χαλαρώσει τις πολιτικές παραχώρησης νέων δανείων, με στόχο να ενισχύσει την παραχώρηση ρευστότητας στην οικονομία και να ενθαρρύνει τις τράπεζες να είναι πιο ευέλικτες εν μέσω της αναταραχής που προκαλεί η επιδημία του κορωνοϊού.

Ύστερα από τις αποφάσεις της ΕΚΤ και κατόπιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ, η συνολική κεφαλαιακή απελευθέρωση για τις κυπριακές τράπεζες ανέρχεται στο €1,4 δις. Η ΚΤΚ ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.

Οι συστάσεις

Παράλληλα, η ΚΤ συστήνει στις εμπορικές τράπεζες να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, περιλαμβανομένης και της αναστολής κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών. Η ΚΤΚ θεωρεί ότι οι υπό αναφορά αναδιαρθρώσεις απευθύνονται στους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Ακόμη συστήνει προς τις τράπεζες όπως το επιτόκιο των αναδιαρθρώσεων είναι επίσης ευνοϊκό.

Επίσης, η ΚΤ χαλαρώνει τα κριτήρια για χορήγηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων με σκοπό να βοηθήσει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αποκτήσουν άμεσα τη ρευστότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι συνεπείς δανειολήπτες, δύναται να είναι τόσο επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτοεργοδοτουμένων) όσο και υπάλληλοι των επηρεαζόμενων από τα σχετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση επιχειρήσεων, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Οι νέες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων. Σκοπός των υπό αναφορά νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, ενοικίων, οφειλών σε πιστωτές κ.λπ. Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες. Η ΚΤΚ συστήνει προς τις τράπεζες όπως η παροχή νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια και όπως φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης.

Περαιτέρω, δίνει και ανάλογες συστάσεις και προς τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων για παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων με σύντομες διαδικασίες. Οι ΕΕΠ δύνανται να παρεκκλίνουν από την απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδιαρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 9 μηνών. Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων. Στόχος είναι η παροχή ανάσας ρευστότητας στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να μπορέσουν ν’ αντεπεξέλθουν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Διεργασίες στις τράπεζες

Οι κυπριακές τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται τις αποφάσεις της ΚΤ και αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας να προβούν σε ανακοινώσεις. Επί του παρόντος γίνεται προσπάθεια κωδικοποίησης των αποφάσεων, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για απορίες και η λεπτομερής εγκύκλιος που θα εκδώσει η ΚΤΚ. Εξάλλου, υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των διοικήσεων των τραπεζών.

Η κάθε τράπεζα, χαράζοντας τη δική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη, αναμένεται να εφαρμόσει διαφορετικές λύσεις σε κάθε περίπτωση. Οι αποφάσεις, όμως, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η αποφασιστικότητα της ΕΕ να λάβει σημαντικά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία, φαίνεται να λύνει ακόμα περισσότερο τα χέρια των τραπεζών.

Όπως μας αναφέρθηκε από κύκλους των τραπεζών, Ελληνική και Τράπεζα Κύπρου, από βδομάδας θα προβούν στις σχετικές ανακοινώσεις με τα μέτρα που θα υιοθετήσουν.

Τα μέχρι στιγμής

μέτρα των τραπεζών

Στο μεταξύ, των συστάσεων της ΚΤ προηγήθηκε η λήψη μέτρων από τις τράπεζες για άλλα θέματα που προκύπτουν με την κατάσταση που επικρατεί με την εξάπλωση του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου ενεργοποίησε το Σχέδιο Διαχείρισης Πανδημίας, στα μέσα Φεβρουαρίου, το οποίο αναθεωρείται καθημερινά, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού, το οποίο προνοεί μέτρα πρόληψης στο Δίκτυο Καταστημάτων και χρήση ψηφιακών καναλιών, ώστε να αποφεύγονται οι επισκέψεις των πελατών στο κατάστημα. Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο μέσω: Internet Banking, Mobile Banking, Quick Pay, ATM. Περαιτέρω, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως από την περασμένη Τρίτη (17/03/2020) οι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας (utility bills) από οποιοδήποτε οργανισμό γίνονται μόνο διαδικτυακά. Η επιλογή πληρωμής λογαριασμών μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι εύκολη, ασφαλής και δωρεάν. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να προχωρήσουν σε πληρωμές μέσω της υπηρεσίας 1Bank στο κινητό τους τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εναλλακτικά, υφίσταται επιπλέον η υπηρεσία JCC Smart, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, δεν θα γίνονται αποδεκτές πληρωμές των συγκεκριμένων οργανισμών στα ταμεία της Τράπεζας. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή 1Bank ή στον σύνδεσμο https://online.bankofcyprus.com/netteller-web.

Από πλευράς της η Ancoria Bank προτείνει στους πελάτες της που θέλουν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να το κάνουν μέσω της εφαρμογής κινητού Ancoria Bank Create. Επίσης, από τις 13 Μαρτίου, οι πελάτες της Ancoria Bank μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών με την κάρτα της Ancoria Bank, σε όλες τις ATM οποιασδήποτε τράπεζας στην Κύπρο και του δικτύου Εuronet, χωρίς επιπλέον χρέωση μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. Ωστόσο, η τράπεζα ενθαρρύνει τις συναλλαγές χωρίς μετρητά και παροτρύνει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα ή την εφαρμογή myAncoria.

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ανακοίνωσε πως όλα τα καταστήματα της cdbbank παραμένουν ανοικτά και λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό. Η τράπεζα, ωστόσο, ενθαρρύνει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τις χρεωστικές κάρτες τους αντί μετρητών.

H Alpha Bank Cyprus Ltd προωθεί τα εναλλακτικά δίκτυα για τις συναλλαγές όπως: οι Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) 24/7 για αναλήψεις ή καταθέσεις μετρητών και καταθέσεις επιταγών. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Alpha Express Banking για άλλες συναλλαγές, την εφαρμογή Alpha Mobile Banking, τις κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές.

Τέλος, η RCB Bank Ltd ανακοίνωσε ότι δεν θα χρεώνει προμήθεια ανάληψης στις ATM μέχρι νεωτέρας, ενώ προκειμένου να στηρίξει τους εμπόρους πελάτες της, αναστέλλει όλες τις προμήθειες για τη χρήση των RCB POS τερματικών (μηχανάκια για κάρτες) για όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις λύσεις αποδοχής καρτών της Τράπεζας μέχρι την 1η Ιουνίου 2020. Επίσης, από τις 18 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών στα καταστήματα και τα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα (IBC) θα είναι 9.00 π.μ. έως 2.00 μμ.

Αναστολή εκποιήσεων

από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης προς τους δανειολήπτες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω του κορωνοϊού, την περασμένη Παρασκευή αποφάσισε:

- την ακύρωση των πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί, μέχρι 30 Ιουνίου 2020,

- την αναστολή έναρξης διαδικασίας πλειστηριασμών, μέχρι 30 Ιουνίου 2020,

- την αναστολή ανάκτησης ακινήτων μετά τη διαδικασία πλειστηριασμού, μέχρι 30 Ιουνίου 2020,

- την αναστολή τερματισμού πιστωτικών διευκολύνσεων, μέχρι 30 Ιουνίου 2020,

- την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης συμφωνημένων λύσεων αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης, μέχρι 30 Ιουνίου 2020, χωρίς επιβάρυνση τόκων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του για πλήρη υιοθέτηση των σχετικών συστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Πελάτες με ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό 22744800.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη μέχρι σήμερα πρόοδο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, τα ταμειακά αποθέματα, τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρεώσεις σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα, αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή προς το κράτος του ποσού των €90εκ. ευρώ ως αποπληρωμή κρατικής βοήθειας για το έτος 2020.

Νέα παράταση για το Εστία

Αποφασίστηκε παράταση στην προσκόμιση στοιχείων για άλλους τρεις μήνες

Νέα παράταση στην προσκόμιση των στοιχείων των δικαιούχων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία, ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε το Υπουργείο Οικονομικών. Υπενθυμίζεται πως, μετά την τελευταία παράταση που είχε δοθεί στο τέλος του προηγούμενου έτους με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι δικαιούχοι που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους με ελλιπή στοιχεία, θα έπρεπε να τα καταθέσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Αντί αυτού και λόγω των αλυσιδωτών προβλημάτων που επέφερε η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφασίστηκε από το αρμόδιο Υπουργείο όπως δοθεί νέα παράταση στην προσκόμιση των στοιχείων για άλλους τρεις μήνες. Υπενθυμίζεται πως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, είχαν αιτηθεί για συμμετοχή στο Σχέδιο 5.638 άτομα, εκ των οποίων οι 4.500 αιτήσεις δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένες.

Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας, με τους αρχικούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότη και ως τρίτο μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για τον μήνα Μάρτιο θα εφαρμοστούν οι αυξημένες συνεισφορές για όλα τα μέρη. Περαιτέρω, κατέθεσε εισήγηση προς τη ΡΑΕΚ, η οποία ακολούθως την υιοθέτησε, για καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%, για περίοδο 3 μηνών.

Υποστηρίξτε τη