Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Έτοιμοι οι πολίτες για καθολικό lockdown

Στο ζοφερό απ’ όλες τις απόψεις σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, σε ποσοστό που αγγίζει το 80%, εμφανίζoνται αισιόδοξοι όσον αφορά την κατάληξη των προσπαθειών για αντιμετώπιση της επιδημίας στην Κύπρο, με τους περισσότερους να τοποθετούν χρονικά τη λήξη της σε περίπου δύο με τρεις μήνες

Έτοιμη να αποδεχθεί και να εφαρμόσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, που θα περιλαμβάνουν πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας και καθολικό lockdown, εμφανίζεται η κυπριακή κοινωνία, με επτά στους δέκα πολίτες να θεωρούν μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση -ένεκα της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε λόγω της επέλασης του κορωνοϊού- ως επιβεβλημένη.

Η ετοιμότητα αυτή, που δεδομένου του βαθμού στον οποίο εκφράζεται θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απαίτηση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, αποτυπώνεται στα ευρήματα διαδικτυακής δημοσκόπησης που διενήργησε για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, όπου καταγράφονται οι σκέψεις και σκιαγραφείται η ζωή των συμπολιτών μας στην εποχή του… κορωνοϊού.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, τα περιοριστικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού της Κύπρου, καθώς εννέα στους δέκα πολίτες αναφέρουν πως η καθημερινότητά τους έχει επηρεαστεί, είτε πολύ είτε αρκετά. Ενδεικτικό τούτου είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς συμπολίτες μας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι και πραγματοποιούν μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ τέσσερεις στους δέκα μετακινούνται μόνο για την εργασία και, επίσης, για τις βασικές τους ανάγκες.

Την ίδια ώρα, και ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται, ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει από το σπίτι, με την ανησυχία αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της όλης κατάστασης να είναι διάχυτη, αφού ένας στους δύο εκφράζει αγωνία για πιθανή μεγάλη μείωση των απολαβών του. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δηλώνουν ότι θα μπορούσαν ν’ αντεπεξέλθουν στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις για κάλυψη βασικών αναγκών, όπως για τρόφιμα και εξόφληση λογαριασμών, τα πράγματα αντιστρέφονται αρνητικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυνατότητα εξόφλησης ενοικίων και αποπληρωμής δόσεων δανείων.

Πάντως, στο ζοφερό απ’ όλες τις απόψεις σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, σε ποσοστό που αγγίζει το 80%, εμφανίζονται αισιόδοξοι όσον αφορά την κατάληξη των προσπαθειών για αντιμετώπιση της επιδημίας στην Κύπρο, με τους περισσότερους να τοποθετούν χρονικά τη λήξη της σε περίπου δύο με τρεις μήνες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 26-27 Μαρτίου 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού;

Σε μεγάλο βαθμό-------77%

Σε αρκετό βαθμό-------21%

Σε μικρό βαθμό----------2%

Σε ποια μέσα παρακολουθείτε τις εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού;

Τηλεόραση-----------------------------------89%

Ραδιόφωνο----------------------------------16%

Έντυπες Εφημερίδες ----------------------22%

Διαδικτυακές Εφημερίδες /Portal -----80%

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης-------------5%

Σε ποιο βαθμό έχουν επηρεάσει την καθημερινότητά σας, γενικά, τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας;

Πολύ-------------60%

Αρκετά-----------33%

Λίγο----------------6%

Καθόλου ----------1%

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις περιγράφει καλύτερα τις συνθήκες ζωής σας σήμερα:

Βρίσκομαι σε αυτο-περιορισμό στο σπίτι μου και πραγματοποιώ τις απαραίτητες μετακινήσεις --------------------------------------------------------------------------------55%

Μετακινούμαι μόνο για την εργασία μου και για τις βασικές ανάγκες -------39%

Βρίσκομαι σε πλήρη αυτο-απομόνωση (καραντίνα) --------------------------------6%

Έχετε προμηθευτεί προϊόντα ώστε να διατηρείτε απόθεμα στο σπίτι σας ή όχι;

Ναι---------61%

Όχι----------39%

Για ποιες κατηγορίες προϊόντων διατηρείτε απόθεμα στο σπίτι σας:

Βασικά τρόφιμα ---------------------------------96%

Απορρυπαντικά/καθαριστικά-----------------70%

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας-----------67%

Χαρτί υγείας----------------------------------------65%

Νερό---------------------------------------------------63%

Φαρμακευτικά προϊόντα-------------------------47%

Σε περίπτωση που χρειαστήκατε ή θα χρειαστείτε να μετακινηθείτε για κάποιαν από τις βασικές σας ανάγκες, ποια μέθοδο χρησιμοποιήσατε ή θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης;

Αποστολή SMS στο 8998--------------------------------------------------64%

Χρήση του Εντύπου Β------------------------------------------------------47%

Δημιουργία χειρόγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης---------------------19%

Όσον αφορά την εργασία σας, τι από τα παρακάτω ισχύει για εσάς;

Συνεχίζω να εργάζομαι από τον χώρο εργασίας μου-----------34%

Εργάζομαι από το σπίτι-------------------------------------------------30%

Έχω τεθεί από τον εργοδότη μου σε αναστολή εργασίας------14%

Έχω λάβει ειδική άδεια ή άδεια ασθενείας -------------------------5%

Δεν εργάζομαι---------------------------------------------------------------17%

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της όλης κατάστασης, ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για εσάς;

Μεγάλη μείωση των απολαβών μου---------------------------52%

Μεγάλη μείωση των εσόδων της επιχείρησής μου---------23%

Οικονομική αβεβαιότητα-------------------------------------------21%

Πιθανή απώλεια της εργασίας μου /Απόλυση----------------17%

Λουκέτο της επιχείρησής μου---------------------------------------7%

Αναφορικά με τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες οικονομικές σας υποχρεώσεις, για ποια από τα ακόλουθα θα έχετε τη δυνατότητα κάλυψης για τους επόμενους δύο μήνες, νοουμένου ότι θα παραταθεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα:

Βασικές ανάγκες

Ναι -----90% Όχι--------10%

Εξόφληση υποχρεώσεων/λογαριασμών

Ναι -----64% Όχι-------- 36% Δεν ισχύει

Εξόφληση ενοικίων

Ναι -----27% Όχι--------47 % Δεν ισχύει----26%

Εξόφληση δόσεων δανείων

Ναι -----31% Όχι--------41 % Δεν ισχύει----28%

Σε γενικές γραμμές πόσο ικανοποιητική θα χαρακτηρίζατε την ανταπόκριση της κυπριακής κοινωνίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί και των συστάσεων που γίνονται από τους αρμοδίους;

Πολύ ικανοποιητική---------------17%

Αρκετά ικανοποιητική-------------53%

Λίγο ικανοποιητική-----------------23%

Καθόλου ικανοποιητική------------7%

Πόσο αισιόδοξοι αισθάνεστε σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες αντιμετώπισης και αναχαίτισης της επιδημίας στην Κύπρο;

Πολύ-------------------20%

Αρκετά----------------56%

Λίγο--------------------20%

Καθόλου ---------------4%

Σε γενικές γραμμές, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ο κορωνοϊός θα επηρεάσει τα ακόλουθα:

Την παγκόσμια οικονομία

Πολύ------------------82%

Αρκετά---------------16%

Λίγο--------------------2%

Την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολύ-------------------84%

Αρκετά----------------14%

Λίγο---------------------2%

Την οικονομία της Κύπρου

Πολύ------------------77%

Αρκετά---------------21%

Λίγο--------------------2%

Την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού μου

Πολύ-----------------------45%

Αρκετά---------------------38%

Λίγο-------------------------17%

Πότε εκτιμάτε ότι θα λήξει η επιδημία του κορωνοϊού…

Στην Κύπρο

Σε περίπου ένα μήνα ----------------12%

Σε περίπου 2 μήνες-------------------33%

Σε περίπου 3 μήνες--------------------29%

Σε περίπου 4 μήνες---------------------10%

Σε περίπου 5 μήνες----------------------4%

Σε περισσότερους από 6 μήνες-------12%

Στην Ευρώπη

Σε περίπου ένα μήνα ----------------1%

Σε περίπου 2 μήνες------------------13%

Σε περίπου 3 μήνες-------------------25%

Σε περίπου 4 μήνες--------------------18%

Σε περίπου 5 μήνες--------------------14%

Σε περισσότερους από 6 μήνες-------29%

Παγκόσμια

Σε περίπου ένα μήνα ----------------1%

Σε περίπου 2 μήνες------------------4%

Σε περίπου 3 μήνες------------------15%

Σε περίπου 4 μήνες-------------------11%

Σε περίπου 5 μήνες-------------------10%

Σε περισσότερους από 6 μήνες------59%

Με βάση τα όσα έχετε δει ή ακούσει, παρακαλώ σημειώσετε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις που αφορούν τον κορωνοϊό:

Ο κορωνοϊός αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα

Συμφωνώ------------75%

Διαφωνώ-------------25%

Ο κορωνοϊός αποτελεί απειλή για την Ευρώπη

Συμφωνώ------------81%

Διαφωνώ--------------19%

Ο κορωνοϊός αποτελεί απειλή για την Κύπρο

Συμφωνώ------------79%

Διαφωνώ------------21%

Ο κορωνοϊός αποτελεί απειλή για εμένα και την οικογένειά μου

Συμφωνώ-----------83%

Διαφωνώ----------17%

Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί, πώς θα αξιολογούσατε μια ενδεχόμενη απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας και καθολικό lockdown;

Επιβεβλημένη------73%

Υπερβολική-----20%

Αχρείαστη-------7%

Υποστηρίξτε τη