Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

€9,5 δις τα νέα δάνεια την τριετία

Το 2019 ο νέος δανεισμός κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με το 2018, παρά ταύτα δεν έχει ξεπεράσει το φράγμα του συνόλου των νέων δανείων, που είχαν παραχωρήσει οι τράπεζες το 2017

Στην εποχή της υπερβάλλουσας ρευστότητας και της μείωσης των επιτοκίων των καταθέσεων σε αρνητικό έδαφος η παραχώρηση νέου δανεισμού είναι κάτι περισσότερο από ζητούμενο για τις τράπεζες. Το 2019 ο νέος δανεισμός κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με το 2018, παρά ταύτα δεν έχει ξεπεράσει το φράγμα του συνόλου των νέων δανείων, που είχαν παραχωρήσει οι τράπεζες το 2017. Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες διοχέτευσαν στην οικονομία μέσω δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις πέραν των €9,5 δις.

Το ταβάνι των €3 δις και κάτι

Την τελευταία τριετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το σύνολο των καθαρών νέων δανείων που έχουν διοχετευθεί από τις τράπεζες κυμαίνεται κάθε χρόνο περίπου στα ίδια επίπεδα. Το ύψος του συνολικού δανεισμού αγγίζει ή ξεπερνά οριακά τα €3,2 δις. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο των υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όμως εξακολουθεί να διατηρεί πολύ ψηλό ιδιωτικό χρέος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και τους λόγους για τους οποίους η εξεύρεση βιώσιμων δανειοληπτών δεν είναι και το πιο εύκολο εγχείρημα. Ζήτηση για δάνεια υπάρχει, ποτέ δεν ήταν πρόβλημα η ζήτηση. Αυτό το οποίο μπλέκει τα πράγματα, είναι η ομολογουμένως ορθή πρακτική που έχει υιοθετηθεί μετά τα τραυματικά γεγονότα του 2013 και βάζει τις τράπεζες στο «τρυπάκι» της αξιολόγησης της δυνατότητας, αυτού που ζητά δάνειο, να το αποπληρώσει με βάση τα εισοδήματά του. Επιπλέον είναι και το ποσό, που απαιτείται να δώσει μπροστά κάποιος προκειμένου να λάβει το δάνειο. Κι αν στις περιπτώσεις των νεαρών ζευγαριών, που έχουν το κομπόδεμα του γάμου και σχεδιάζουν το στεγαστικό τους δάνειο δεν αποτελεί πονοκέφαλο, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων δεν ισχύει το ίδιο. Βεβαίως αν ανατρέξει κανείς στα στοιχεία του νέου δανεισμού, που έχουν παραχωρήσει οι δύο μεγάλες τράπεζες του τόπου, προκύπτει ότι κινούνται ανοδικά, τουλάχιστον μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2019.

ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ

2019: €3,2 δις

2018: €3,1 δις

2017: €3,2 δις

€3,5 δις στα νοικοκυριά

Ο καθαρός νέος δανεισμός στα νοικοκυριά του τόπου την τριετία 2017-2019 ξεπέρασε ελαφρώς τα €3,5 δις, με το μεγαλύτερό του μέρος να διοχετεύεται στα δάνεια για αγορά κατοικίας. Το σύνολο των καταναλωτικών δανείων προσεγγίζει το €0,5 δις, ενώ το σύνολο των καθαρών νέων λοιπών δανείων σε νοικοκυριά φτάνει τα €561,5 εκατ.

Ποντάρουν στη στέγαση

Πόλος έλξης είναι τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία προσφέρουν οι τράπεζες. Αναλύοντας τα στοιχεία των δανείων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε νοικοκυριά την τελευταία τριετία, προκύπτει ότι η κυπριακή κοινωνία δεν έχει αλλάξει και πολύ συνήθειες στο πέρασμα των χρόνων. Τα στεγαστικά δάνεια είναι η μόνη κατηγορία δανείων που κινείται σταθερά ανοδικά από το 2017 μέχρι και το 2019. Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας είχαν αυξηθεί δραστικά το 2018, οπότε και είχαν φτάσει στα €868,6 εκατ. αυξημένα κατά €147,4 εκατ. σε σύγκριση με το 2017. Την τριετία 2017-2019 οι τράπεζες παραχώρησαν καθαρά νέα δάνεια συνολικής αξίας €2,46 δις για αγορά κατοικίας.

Μειώνονται τα καταναλωτικά

Η καμπύλη της πορείας που διαγράφει η παραχώρηση καθαρών νέων καταναλωτικών δανείων έκλεινε προς τα κάτω συνεπεία της μείωσης των €9 εκατ. το 2018 σε σύγκριση με το 2017 και παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα και το 2019. Παρόμοια είναι και η πορεία των λοιπών δανείων, που παραχώρησαν οι τράπεζες στα νοικοκυριά του τόπου. Από €195,8 εκατ. το 2017 μειώθηκαν στα €183,9 εκατ. το 2018 και ακόμη περισσότερο στα €181,8 εκατ. το 2019.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Καταναλωτικά

2017 €170,7 εκατ.

2018 €161,8 εκατ.

2019 €161,3 εκατ.

Αγορά κατοικίας

2017 €721,2 εκατ.

2018 €868,6 εκατ.

2019 €874,1 εκατ.

Λοιπά δάνεια

2017 €195,8 εκατ.

2018 €183,9 εκατ.

2019 €181,8 εκατ.

Στις επιχειρήσεις η «μερίδα του λέοντος»

Αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος όγκος του νέου δανεισμού έχει διοχετευθεί στις επιχειρήσεις, οι οποίες όσες δύνανται να δανειστούν, φέρονται να το επιδιώκουν και να το πράττουν. Την τελευταία τριετία διαφαίνεται ότι ο συνολικός καθαρός νέος δανεισμός, που παραχωρήθηκε στις επιχειρήσεις, ξεπερνά τα €6 δις. Σαφέστατα και ο όγκος των δανείων που υπερβαίνουν το €1 εκατ. είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των δανείων κάτω του €1 εκατ. Συγκεκριμένα, το σύνολο του καθαρού νέου δανεισμού, που παραχώρησαν οι τράπεζες την περίοδο 2017-2019 και αφορούσε δάνεια άνω του €1 εκατ., ξεπέρασε τα €4,6 δις. Η καλύτερη χρονιά γι’ αυτήν την κατηγορία δανείων υπήρξε το 2017, για να ακολουθήσει η μείωση του 2018 και η βελτίωση του 2019. Αντίθετη είναι η πορεία των πραγμάτων στην κατηγορία των δανείων κάτω του €1 εκατ., που έχουν παραχωρηθεί την υπό αναφορά περίοδο στις επιχειρήσεις. Το 2018 δόθηκε ο μεγαλύτερος όγκος δανεισμού σε αυτήν την κατηγορία, οπότε και είχε ξεπεράσει το €0,5 δισ., και το 2019 ήταν το πιο «φτωχό» της τριετίας καθώς δόθηκαν δάνεια €436,3 εκατ. Για την ιστορία το σύνολο των καθαρών νέων δανείων, κάτω του €1 εκατ., που έχουν παραχωρηθεί από τις τράπεζες την τριετία 2017-2019 έχει ξεπεράσει ελαφρώς το €1,4 δις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια άνω €1 εκατ.

2017 €1,7 δισ.

2018 €1,42 δισ.

2019 €1,54 δισ.

Δάνεια έως €1 εκατ.

2017 €473,2 εκατ.

2018 €504,1 εκατ.

2019 €436,3 εκατ.

Υποστηρίξτε τη