Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Altius Insurance

H Altius Insurance, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς την κοινωνία, το προσωπικό και τους πελάτες της, στηρίζει την προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 θέτοντας σε εφαρμογή το «Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας» της εταιρείας, με το οποίο συνεχίζει να προφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της εξ αποστάσεως. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού εργάζεται από το σπίτι, μέσω των αναβαθμισμένων συστημάτων της εταιρείας. Χάρη στην άρτια τεχνολογική κατάρτισή τους, οι άνθρωποι της Altius Insurance είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους πελάτες ηλεκτρονικά, διασφαλίζοντας ότι οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της εταιρείας εξακολουθούν να παρέχονται στο απόλυτο. Για τη διευκόλυνση των πελατών η Altius Insurance προσφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Δυνατότητα αποστολής εγγράφων και πιστοποιητικών, τα οποία συνοδεύουν Απαιτήσεις (Claims), ηλεκτρονικά. Αποστολή ανανεώσεων συμβολαίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δυνατότητα πληρωμής ασφαλίστρων συμβολαίων Γενικού Κλάδου αλλά και Κλάδου Ζωής, μέσω της ιστοσελίδας https://www.altiusinsurance.net/, μέσω του συστήματος JCC https://www.jccsmart.com/e-bill/351023 ή μέσω SEPA https://www.altiusinsurance.net/images/SEPA_FORM.pdf. Το ωράριο εργασίας των γραφείων και καταστημάτων της Altius Insurance έχει προσαρμοσθεί προσωρινά σε 07.30 – 14.30.Τα παραπάνω μέτρα τίθενται υπό συνεχή αναθεώρηση, βάσει των οδηγιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (Medical) της Altius Insurance παρέχουν κάλυψη για καταστάσεις πανδημίας. Επίσης, τα συμβόλαια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της Altius Insurance παρέχουν το ωφέλημα του Επιδόματος Δωρεάν Νοσηλείας, το οποίο δίδεται σε περίπτωση νόσησης και νοσηλείας ασθενών σε δημόσια θεραπευτήρια. Η Δημόσια Υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Ο περιορισμός της διασποράς του COVID-19 είναι στο χέρι μας.

Υποστηρίξτε τη