Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Κίνητρα για επανεκκίνηση της οικονομίας στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών

«Όπως είναι τώρα τα δεδομένα είναι έκδηλα αντιληπτό ότι θα πρέπει να στραφεί το κράτος με κίνητρα στον κατασκευαστικό τομέα (Real Estates), αλλά με τολμηρά κίνητρα τουλάχιστον για μία περίοδο των επομένων δύο ετών»

Είναι σε όλους γνωστό ότι η Κύπρος βασίζει την οικονομία της κατά κύριο λόγο στον Τουρισμό, στον τομέα των Ακινήτων και στις υπηρεσίες - λογιστές, δικηγόροι κ.λπ. Είναι ακόμη έκδηλο ότι ο τουριστικός τομέας, λόγω της πανδημίας του COVID-19, είναι αδύνατον να ανακάμψει ουσιαστικά στο πολύ σύντομο μέλλον. Το πότε μάλλον είναι αβέβαιο, διότι θα εξαρτηθεί από το πότε θα εκλείψει ολοσχερώς αυτός ο ιός, που μάλλον, όπως λένε οι ειδικοί, θα εκλείψει μόνο με την ανακάλυψη του εμβολίου. Συνεπώς, όπως είναι τώρα τα δεδομένα, είναι έκδηλα αντιληπτό πως θα πρέπει να στραφεί το κράτος με κίνητρα στον κατασκευαστικό τομέα [Real Estates] αλλά με τολμηρά κίνητρα τουλάχιστον για μία περίοδο των επομένων δύο ετών.

Μερικά από τα κίνητρα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την οικονομία είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα ακόλουθα:

  • Άμεση εξέταση και επίσπευση των υφιστάμενων αιτήσεων πολιτογράφησης [διαβατήρια βεβαίως με αυστηρά κριτήρια], χωρίς να αποκλείονται εκ των προτέρων άτομα που, ενώ το μητρώο τους είναι καθαρό, αποκλείονται για άλλους λόγους οι οποίοι μπορεί να μην είναι και λογικοί.
  • Πλήρης αναστολή-κατάργηση πληρωμής Φ.Π.Α. για αγορά σπιτιού, διαμερίσματος, οικοπέδου ή γης γενικότερα οποιουδήποτε εμβαδού και σε οποιαδήποτε περιοχή. Εδώ να σημειώσω ότι η Κυβέρνηση της Ελλάδος με την εκλογή του κ. Μητσοτάκη έχει καταργήσει πλήρως την πληρωμή του Φ.Π.Α για αγορά οικίας, διαμερίσματος, οικοπέδου για περίοδο τριών χρόνων, με τα γνωστά άριστα αποτελέσματα, και έχει μειώσει τα μεταβιβαστικά τέλη από 11% στο 3% οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα αγοράς σε μόνιμη ισχύ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πλήρης κατάργηση του Φ.Π.Α., θα μπορούσε να καθορισθεί στο 5% για οποιαδήποτε αγορά και οποιουδήποτε εμβαδού σπιτιού ή διαμερίσματος ή οικοπέδου - γης είτε είναι για ιδιοκατοίκηση είτε είναι για επένδυση με ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

  • Μείωση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών από 20% σε 10% και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο το Κράτος θα εισπράττει ίσως και περισσότερα από προηγουμένως διότι θα αποφεύγονται οι γνωστές υποτιμολογήσεις. Με τη φορολογία αυτή ο ιδιώτης πωλητής θα είναι σε καλύτερη μοίρα από τις Εταιρείες που πληρώνουν φόρο 12,5% συν 17% άμυνα πάνω στα μερίσματα.
  • Οποιοδήποτε άτομο, φυσικό ή νομικό, αγοράσει οποιοδήποτε ακίνητο για τα επόμενα 2 [δύο] χρόνια, εάν μελλοντικά θελήσει να το πωλήσει, να απαλλάσσεται πλήρως από οποιαδήποτε φορολογία.
  • Τα μεταβιβαστικά τέλη σε ακίνητα που εμπίπτουν στην κατηγορία πληρωμής μεταβιβαστικών τελών να καθορισθούν στο ποσοστό 3% οποιοδήποτε ποσό είναι η αγορά, και το συμφωνηθέν ποσό Αγοράς – Πώλησης να γίνεται αποδεκτό από το Τμήμα Κτηματολογίου προς αποφυγήν συνεχών παρεξηγήσεων – συζητήσεων και πολλές φορές καβγάδων μεταξύ Αγοραστή και Εκτιμητή του Κτηματολογίου. Θα έλεγα πως ό,τι αντιμετώπιση έχει ο Πωλητής από τον Έφορο Φορολογίας που γίνεται αποδεκτό το τίμημα πώλησης του ακινήτου, την ίδια αντιμετώπιση να έχει και ο Αγοραστής από το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας και να αποδέχεται το συμφωνηθέν τίμημα αγοράς.
  • Να ξαναμελετηθεί το ενδεχόμενο της φορολογικής αμνηστίας επαναφοράς των Κεφαλαίων του Εξωτερικού στην Κύπρο [αδήλωτα], με την προϋπόθεση ότι το 80% του επαναπατριζόμενου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε αγορά ακινήτου με τα κίνητρα που προαναφέραμε.
  • Τέλος, θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν τα Τμήματα Κτηματολογίου & Πολεοδομίας και να εκδίδονται ηλεκτρονικά όλες οι Πολεοδομικές και Άδειες Οικοδομής, αφού βεβαίως υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι Αιτήσεις από τους αρχιτέκτονες του έργου. Έτσι αποφεύγονται οι αχρείαστες μετακινήσεις και προ πάντων η γραφειοκρατία. Δεν είναι δυνατόν στον 21ον αιώνα, για να εκδώσω ένα τοπογραφικό του οικοπέδου μου να το δώσω στον αρχιτέκτονά μου να κάνει μελέτη σχεδιασμού, να πρέπει να ξεκινήσω από την Αγλαντζιά π.χ. να πάω στο Κτηματολόγιο να γεμίσω ένα μικρό έντυπο, να πληρώσω 0,50 σεντ για να πάρω ένα τοπογραφικό, που θα μπορούσα να το εκδώσω από το γραφείο μου τυπώνοντάς το στον υπολογιστή μου και πληρώνοντας ηλεκτρονικά και ας πληρώσω διπλάσια, δηλαδή 1 [ένα] ευρώ. Το ίδιο και για τον τίτλο ιδιοκτησίας μου.

Τέλος, πρέπει οι αρμόδιοι Υπουργοί, όπως έχουν καλέσει τα λαμπρά μυαλά [ειδικούς για την πανδημία] και χειρίστηκαν κατά άψογο τρόπο το θέμα με τα γνωστά αποτελέσματα, το ίδιο να καλέσουν και τους ειδικούς του τομέα των Ακινήτων, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών, τους ελεγκτικούς οίκους να εκφέρουν τις απόψεις τους και να τεθεί άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση η εφαρμογή των κινήτρων και είμαι βέβαιος ότι θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα, που τόσο πολύ χρειάζεται ιδιαίτερα σήμερα η πατρίδα μας.

*Διευθυντής Landtourist Group of Companies, Κτηματικός Σύμβουλος

Υποστηρίξτε τη