Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η αντίδραση της Ε.Ε. στην κρίση του κορωνοϊού

Εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού αλλά και των επικρίσεων για την αρχική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά όσον αφορά τη στήριξη των Κρατών-Μελών της, η οποία έθεσε μάλιστα και σε κάποιους κύκλους συνεχίζει να θέτει εν αμφιβόλω το ίδιο το μέλλον της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε να αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν στους τρόπους με τους οποίους αντιδρά στην κρίση του Covid-19. Πέραν των πακέτων στήριξης προς τα Κράτη-Μέλη της, που ανακοινώθηκαν, αλλά και της ανάληψης πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον άρχισε να αναλαμβάνει ρόλο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας αερογέφυρας στήριξης και βοήθειας προς κράτη ανά το παγκόσμιο, που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι ενδεικτική αυτής της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε την 8η Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα με το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων επαγγελματιών υγείας, αλλά και έκτακτες προμήθειες σε κράτη ανά το παγκόσμιο που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως προς την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύουν το όραμα της Ένωσης να καταστεί ένας παγκόσμιος δρων, συνεισφέροντας στις παγκόσμιες κρίσεις και ειδικότερα στις περιοχές που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Η σχετική δήλωση της Επιτροπής εμπερικλείει το ακόλουθο μήνυμα: αφήνοντας σήμερα οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου απροστάτευτη, σημαίνει ότι μένουμε όλοι απροστάτευτοι για το αύριο. Ήδη, έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη πτήση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Λιόν της Γαλλίας προς τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, η οποία μετέφερε 60 υπαλλήλους στον τομέα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και 13 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ μέσω του προγράμματος αυτού ικανοποιούνται και οι ανάγκες επαναπατρισμού Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι ανθρωπιστικές αυτές πτήσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία και συντονισμό με τα Κράτη-Μέλη της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί πλήρως τις αερομεταφορές μεταξύ των Κρατών-Μελών και των προορισμών παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης και όπου αυτό είναι δυνατόν συμπεριλαμβάνει πτήσεις επαναπατρισμού Ευρωπαίων πολιτών αλλά και μεταφορά εκ περιτροπής υπαλλήλων στον τομέα της παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων, μελών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών και προσωπικού των υπηρεσιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η ενέργεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο ως έναν σχετικό δρώντα που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων και υπερεθνικών κρίσεων προσφέροντας ακριβώς την απαραίτητη στήριξη σε κράτη που το έχουν ανάγκη, ειδικά όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης του νέου κορωνοϊού. Με αυτές τις ενέργειες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτερώσει την αίγλη της σε διεθνές επίπεδο, η οποία στα αρχικά στάδια της έξαρσης της κρίσης πλήγηκε. Παραμένει, φυσικά, το γεγονός ότι η Ένωση πρέπει να αναδείξει έτι περισσότερο τον ρόλο της, την αλληλεγγύη και τη στήριξή της στα ίδια τα Κράτη-Μέλη της και στο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών.

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Υποστηρίξτε τη