Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Γιατί το Philips University;

«…Πάσα τε επιστήμη χωριζόμενη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία ου σοφία φαίνεται», Πλάτων (Μενεξένος,246e-247b)

Το Philips University νεοφυές ως προς την ονομασία του, αλλά πάντοτε παρόν και πρωτοπόρο στα παιδευτικά δρώμενα της κοινωνίας, δεν έχει ποτέ αποστεί κατά τη μακρόχρονη πορεία του από τα ιδεώδη της ενάρετης συμβολής του στο καλό της κυπριακής κοινωνίας.

Τώρα, το Philips University, συνεπές και αναβαθμισμένο, πλησίστιο υπό τις συντεταγμένες αρχές της σωκρατικής θεωρίας διά στόματος του Πλάτωνος, εναρμονίζει το όραμα της παρεχόμενης παιδείας του με την πεμπτουσία της "αριστείας", διαρκές "Παράδειγμα" και έμβλημα που παραμένει αμετάθετο από τους κραδασμούς των κινημάτων των νεωτερικών και μετα-μετανεωτερικών μεταλλάξεων.

Στο Philips University η "αριστεία" ως έκφραση της αληθινής γνώσης -της "επιστήμης" και της απρόσκοπτης μεγιστοποίησης της ανθρώπινης ευτυχίας- της "δικαιοσύνης" κατά τους πλατωνιστές ερμηνευτές, ενοφθαλμισμένη με τον ρεαλισμό του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πνεύματος, πραγματώνεται ως παιδευτικό και εκπαιδευτικό αγαθό, επί τη βάσει της οντολογίας της σύγχρονης Ιδρυματικής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του, των Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων (και υπό Αξιολόγηση) Προγραμμάτων Σπουδών και του Εξαίρετου Ακαδημαϊκού Προσωπικού του.

Οι τρεις αυτές συνθήκες, αλληλεξαρτώμενες και συμπληρωματικές σε αγαστή συνεργεία μεταξύ τους, προσδίδουν στο Philips University μοναδική ταυτότητα μεταξύ των άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων, για να το υιοθετήσουν όσοι υποψήφιοι φοιτητές σχεδιάζουν σοβαρά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους στην Κύπρο και χώρες εκτός Κύπρου.

Υπό την αντίστοιχη όραση, ο Πρόεδρος του Philips University σε προηγούμενη συνέντευξή του (Παιδεία, 8|5|2020) περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις πολύτροπες δυνατότητες της Ιδρυματικής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, τις Αρχές, Αξίες και Στόχους των Αξιολογημένων Προγραμμάτων, τα οποία πραγματώνονται και προσφέρονται ως επιστημονικό και επαγγελματικό αγαθό στην ευρύτερη κοινωνία (κυπριακή και μη κυπριακή).

Τύχη αγαθή, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου που εγγυάται τη διακεκριμένη ποιότητα της προσφερόμενης παιδείας αξίζει ιδιαίτερης μνείας, διότι αποτελείται από ερευνητές και διδάσκοντες πρώτης γραμμής. (α) Είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι ερευνητές, (β) διαθέτουν πολυσχιδή διδακτική εμπειρία, (γ) είναι έμπειροι επόπτες διδακτορικών διατριβών και υψηλοί συνεργάτες μεταδιδακτορικών ερευνητών, (δ) συμμετέχουν ως κριτές-αξιολογητές χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικούς φορείς και φορείς της Ε.Ε., (ε) έχουν προσωπικά αξιολογημένα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από αντίστοιχους με τους ανωτέρω φορείς, (ζ) είναι έμπειροι στη δημιουργία κινήτρων, προσατολισμό και ενθάρρυνση "ασύμβατης, προκλητικής και αποκλίνουσας σκέψης" στη σύλληψη υποθέσεων και λύση προβλημάτων κατά την ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα των σπουδαστών.

*Πρύτανης Philips University

Υποστηρίξτε τη