Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Καχύποπτοι οι πολίτες προς τους μετανάστες

Η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 85%, αισθάνονται ανασφάλεια να κυκλοφορήσουν σε περιοχές όπου ζουν πολλοί μετανάστες, όπως είναι για παράδειγμα η παλιά Λευκωσία

Με μεγάλη καχυποψία, η οποία δημιουργεί φόβο και ανασφάλεια, αντικρίζουν τους μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας οι Κύπριοι, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/University of Nicosia™ για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής. Η έρευνα διενεργήθηκε με σκοπό να ανιχνεύσει, μεταξύ άλλων, τις αντιλήψεις και το πώς ο γηγενής πληθυσμός αντιλαμβάνεται τη συνύπαρξή του με τους μετανάστες, καθώς και πώς οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο, σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη που επικρατεί και εκφράζεται από έναν στους δύο συμπολίτες μας, είναι κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων ενσωμάτωσης, ενώ ισχυρή είναι και η τάση (ένας στους τρεις), που θεωρεί πως σημαντικότερη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν ο περιορισμός του αριθμού εισδοχής τους στην χώρα.

Όλα αυτά, την ώρα που περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν με καχυποψία τους μετανάστες και δύο στους δέκα θεωρούν ότι η παρουσία τους τούς δημιουργεί το αίσθημα του φόβου. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που βρίσκει την αποτύπωσή της και στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 85%, αισθάνονται ανασφάλεια να κυκλοφορήσουν σε περιοχές όπου ζουν πολλοί μετανάστες, όπως είναι για παράδειγμα η παλιά Λευκωσία.

Εύρημα ξεχωριστής σημασίας αποτελεί και αυτό που αφορά στην άποψη των πολιτών, ως προς το κατά πόσον υπάρχει ρατσισμός ανάμεσα στην κυπριακή κοινωνία. Επ’ αυτού, η κοινή γνώμη εμφανίζεται περίπου διχασμένη, καθότι έξι στους δέκα απαντούν καταφατικά και τέσσερεις στους δέκα αρνητικά. Μια όχι αμελητέα ποσότητα, εξάλλου, που ανέρχεται στο 35%, θεωρεί ότι ως κυπριακή κοινωνία έχουμε μερίδιο ευθύνης για τις κατά καιρούς παραβατικές συμπεριφορές μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, έξι στους δέκα απ’ όσους την ενστερνίζονται θεωρούν πως το μερίδιο αυτό ευθύνης έχει να κάνει με την απαξιωτική αντιμετώπιση και την οικονομική εκμετάλλευση της οποίας, πάντα κατά την αντίληψη αυτή, τυγχάνουν οι μετανάστες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή της Κυριακής». Διεξαγωγή: 25-26 Ιουνίου 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Ποιες θεωρείτε ως τις πιο σημαντικές ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν από μέρους της Πολιτείας, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία;

Δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων ενσωμάτωσης---------------------------------55%

Περιορισμός στον αριθμό εισδοχής μεταναστών-----------------------------27%

Προώθηση συμμετοχής τους σε κοινές δραστηριότητες με τους ντόπιους-------19%

Ανάληψη της ευθύνης στέγασής τους από το κράτος------------------------------7%

Παραχώρηση περισσότερων επιδομάτων---------------------------------------------------2%


Με ποια συναισθήματα πιστεύετε πως γενικά ως λαός αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες που διαμένουν στο νησί μας;

Με καχυποψία----------------------------52%

Με φόβο------------------------------------31%

Εχθρικά--------------------------------------20%

Με αδιαφορία-----------------------------19%

Με κατανόηση------------------------------9%

Με αλληλεγγύη-----------------------------6%

Με συμπόνια--------------------------------4%

Άλλο--------------------------------------------3%

Ποια είναι τα συναίσθημα που εσείς προσωπικά νιώθετε για τους μετανάστες;

Καχυποψία------------------------51%

Κατανόηση -----------------------------21%

Φόβος------------------------------18%

Συμπόνια--------------------------------15%

Έχθρα-------------------------------------13%

Αλληλεγγύη-----------------------------10%

Αδιαφορία-------------------------------9%

Άλλο---------------------------------------3%

Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό συναντάμε ανάμεσα στην κυπριακή κοινωνία το φαινόμενο του ρατσισμού;

Σε μεγάλο βαθμό-----------------------27%

Σε αρκετό βαθμό-----------------------35%

Σε μικρό βαθμό-------------------------28%

Καθόλου----------------------------------10%

Πιστεύετε ότι ως κυπριακή κοινωνία έχουμε μερίδιο ευθύνης για τις όποιες παραβατικές συμπεριφορές μεταναστών ή όχι;

Ναι---------------35%

Όχι----------------65%

Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ως κυπριακή κοινωνία έχουμε μερίδιο ευθύνης;

Δεν προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε στην τοπική κοινωνία-----------55%

Τους αντιμετωπίζουμε απαξιωτικά-----------------------------------------------------31%

Τους εκμεταλλευόμαστε οικονομικά---------------------------------------------------29%

Δεχόμαστε μεγαλύτερο αριθμό απ’ ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε--------------28%

Άλλο-----------------------------------------------------------------------------------------------4%

Σε ποιο βαθμό διαπιστώνετε να υπάρχει ζήτημα γκετοποίησης μεταναστών σε διάφορες περιοχές της χώρας;

Σε μεγάλο βαθμό-------------52%

Σε αρκετό βαθμό--------------31%

Σε μικρό βαθμό------------------9%

Καθόλου---------------------------8%

Πόσο ασφαλής αισθάνεστε να κυκλοφορείτε σε λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η παλιά Λευκωσία;

Πολύ ασφαλής--------------------4%

Αρκετά ασφαλής-----------------11%

Λίγο ασφαλής---------------------27%

Καθόλου ασφαλής---------------58%

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι οικονομικοί μετανάστες συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου ;

Σε μεγάλο βαθμό-----------------14%

Σε αρκετό βαθμό------------------18%

Σε μικρό βαθμό--------------------31%

Καθόλου-----------------------------37%

Υποστηρίξτε τη