Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πώς να δημιουργήσετε ανθεκτικές ομάδες στην εποχή της τηλεργασίας

«Το νέο μοντέλο εργασίας, παρά τα οφέλη που προσφέρει, όπως για παράδειγμα την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ενέχει και σημαντικές προκλήσεις, που αφορούν στην εφαρμογή και τον τρόπο διατήρησής του»

Τους τελευταίους μήνες οι πλείστες επιχειρήσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα εν μέσω πανδημίας, καθιερώνοντας την εξ-αποστάσεως εργασία για το προσωπικό τους, προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να καταστούν βιώσιμες. Το νέο μοντέλο εργασίας, παρά τα οφέλη που προσφέρει, όπως για παράδειγμα την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ενέχει και σημαντικές προκλήσεις, που αφορούν στην εφαρμογή και τον τρόπο διατήρησής του.

Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των ατόμων μιας ομάδας που εργάζονται από το σπίτι, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάκαμψη της επιχείρησης για την οποία εργάζονται; Η άποψη που επικρατεί στη σχετική αρθρογραφία υποστηρίζει ότι μια ομάδα μπορεί να γίνει πιο παραγωγική και ανθεκτική εφόσον:

- δημιουργηθεί ένα θετικό εργασιακό κλίμα,

- ακολουθείται πιστά ένα ξεκάθαρο, κοινά αποδεκτό όραμα,

- οι προϊστάμενοι λειτουργούν και ως μέντορες,

- όλα τα μέλη της ομάδας επενδύουν στην εκπαίδευση.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το υγιές κλίμα στον εργασιακό χώρο έχει καίρια επίδραση στη ψυχολογία και απόδοση των εργαζομένων. Οι οικονομικές και συναισθηματικές πιέσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε συνδυασμό με το ότι εργάζονταν, εξακολουθούν να εργάζονται ή αναμένουν ότι ενδέχεται να εργαστούν ξανά (σε περίπτωση επιστροφής σε καθεστώς καραντίνας) σε συνθήκες απουσίας επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο, σε μεγάλο βαθμό αφαιρούν το κίνητρο και τη διάθεσή τους για παραγωγική εργασία, ενώ ενδεχομένως να επιφέρουν και αδράνεια.

Στην εποχή της τηλεργασίας οι εργοδότες καλούνται να δημιουργήσουν συνθήκες ενός θετικού κλίματος μεταξύ των μελών της ομάδας τους, το οποίο να ενθαρρύνει τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη, την ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων και την ανατροφοδότηση. Η τακτική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, η ανταλλαγή εμπειριών και τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων και η δέσμευση εκ μέρους της διεύθυνσης ότι θα φροντίζει πιστά για την τήρηση των ισορροπιών, θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας ομάδας.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός οράματος από τον εργοδότη και η πιστή προσήλωσή του σε αυτό. Επιπλέον, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει άοκνες προσπάθειες στο να μετατρέψει το επιχειρηματικό του όραμα σε «κτήμα» των υπαλλήλων του. Η αίσθηση του κοινού στόχου και η συνεχής έμπνευση, που πρέπει να μεταλαμπαδεύουν οι εργοδότες στα μέλη της ομάδας τους που εργάζονται από το σπίτι, οδηγούν στη δημιουργία κινήτρων για παραγωγική εργασία και στην αύξηση των επιπέδων αφοσίωσης και ενθουσιασμού του προσωπικού.

Αναμφίβολα, ο ρόλος του προϊσταμένου άλλαξε λόγω πανδημίας. Η διαχείριση της ομάδας έπρεπε να γίνει εξ αποστάσεως και ο προϊστάμενος κλήθηκε να λειτουργήσει ως μέντορας που έπρεπε να ακούσει προσεκτικά τις προτεραιότητες, ευθύνες και πιέσεις τού κάθε μέλους της ομάδας. Οι προϊστάμενοι, ως μέντορες, πρέπει να αυξήσουν τις εξατομικευμένες διαδικτυακές συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας τους, επειδή στην ουσία μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενημερώνονται για τις πραγματικές ανάγκες των υπαλλήλων. Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν τον προϊστάμενο να καταλάβει αν ένας υπάλληλος αισθάνεται πιεσμένος λόγω επιπλέον υποχρεώσεων που ανέλαβε, ένεκα της πανδημίας. Του επιτρέπουν επίσης να παρέχει συμβουλές και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη στήριξη του εν λόγω υπάλληλου και συνεπώς της ομάδας του. Όταν επιδεικνύεται σεβασμός και κατανόηση των επιπτώσεων της πανδημίας στη ζωή του κάθε υπαλλήλου, το ηθικό του αναπτερώνεται και η σχέση του με τον προϊστάμενό του αναθερμαίνεται, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα της ομάδας.

Ζωτικής σημασίας ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας μιας ομάδας είναι και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τόσο σε τεχνικά όσο και σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ενδυνάμωσης ομάδας. Αδιαμφισβήτητα, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσφέρει επιπλέον κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, εφόσον αυξάνεται η εμπειρία και τεχνογνωσία του, με απώτερο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών υπαγόρευσαν συγκεκριμένες προσαρμογές στον τομέα της εκπαίδευσης. Η άλλοτε κατά πρόσωπο διαδραστική εκπαίδευση μετουσιώθηκε σε διαδικτυακή εκπαίδευση. Αυτήν τη στιγμή η διαδικτυακή εκπαίδευση των υπαλλήλων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερη απόδοση στην εργασία τους συνδέονται άρρηκτα με την οικονομική ανέλιξη μιας επιχείρησης. Επομένως, επενδύοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού, οι εργοδότες παρέχουν σημαντικό κίνητρο στους υπαλλήλους τους και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν την ενδυνάμωση της ομάδας τους.

Έχοντας διανύσει πάνω από δέκα χρόνια επιτυχούς πορείας στην εκπαίδευση επαγγελματιών μέσω πολυεπιχειρησιακών και μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, η Ακαδημία της KPMG στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας των ομάδων μιας επιχείρησης. Αφουγκραζόμενη τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας και τις ανάγκες της αγοράς, προσφέρει μια νέα υπηρεσία, την παροχή διαδικτυακών σεμιναρίων. Επαγγελματίες, προερχόμενοι απ’ όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά από το σπίτι διαδραστικά σεμινάρια πάνω σε επίκαιρα τεχνικά θέματα, σε προσιτές τιμές. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των εκπαιδευτών, ατόμων σε διευθυντικές θέσεις, διοχετεύεται στους συμμετέχοντες, των οποίων η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενισχύεται με το πέρας της κατάρτισης.

Με γνώμονα την οικονομική ανάκαμψη της επιχείρησης, αλλά και την ηθική ανάκαμψη του προσωπικού, το αγαθό της διά βίου εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος μπορεί να υποβοηθήσει σημαντικά τα επίπεδα ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας των ομάδων μιας επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα διαδικτυακά σεμινάρια της Ακαδημίας της KPMG, πατήστε εδώ.

*Events Coordinator, KPMG Academy

Υποστηρίξτε τη