Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Έτσι θα λειτουργούν τα ξενοδοχεία

Τα μέτρα για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού αφορούν όλες τις παραμέτρους που περιλαμβάνει μία διαμονή σε ξενοδοχείο, από την ώρα του check-in μέχρι και το check-out

Με αυστηρά μέτρα και κανόνες ανοίγουν τις πόρτες τους για το κοινό και τα ξενοδοχεία. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο σειράς οδηγιών προς επαγγελματίες υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εξέδωσαν οδηγίες με μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν τόσο οι υπεύθυνοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, όσο και οι επισκέπτες τους. Τα μέτρα αφορούν όλες τις παραμέτρους που περιλαμβάνει μία διαμονή σε ξενοδοχείο, από την ώρα του check-in μέχρι και το check-out.

Οδηγίες για το προσωπικό

Σύμφωνα με τις οδηγίες των Υγειονομικών Υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να λειτουργούν τουριστικά καταλύματα όπου πελάτες διαφόρων οικογενειών μοιράζονται δωμάτια ή δεν έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε αποχωρητήρια / ντους. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που μπορούν να λειτουργούν, το προσωπικό πρέπει να έχει κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις: διατήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα, χρήση κατάλληλης μάσκας, γαντιών, πλύσιμο χεριών και αναπνευστική υγιεινή.

Προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει από την εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά στον προσωπικό του ιατρό. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου/ τουριστικού καταλύματος θα προβαίνει σε διευθετήσεις για τη συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού αναφορικά με πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μεριμνά για τον καθημερινό έλεγχο της θερμοκρασίας σώματος όλου του προσωπικού.

Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό καλούνται να περιορίσουν στον βαθμό που είναι δυνατό τη συνομιλία με πελάτες και να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα.

Με αποστάσεις το check-in

Στην υποδοχή (reception) πρέπει να υπάρχει διαφανές διαχωριστικό μεταξύ του προσωπικού και των πελατών μέχρι ύψους κατάλληλου για προστασία των ατόμων έκαστης πλευράς από την άμεση επαφή με την αναπνοή των ατόμων στην άλλη πλευρά. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε το προσωπικό θα πρέπει υποχρεωτικά να φορά πάντα μάσκα προσώπου. Επίσης στην υποδοχή πρέπει να υπάρχει σήμανση στα δάπεδα για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων.

Κατά τη διάρκεια του check-in πρέπει να γίνεται υποχρεωτική διασπορά των πελατών και διευθέτηση της εν λόγω υπηρεσίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Κατά την άφιξη πελατών θα γίνονται έλεγχοι με βάση τα ενδεικνυόμενα πρωτόκολλα ελέγχου, όπως καθορίζονται από τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή θα γίνεται παρατήρηση εξωτερικών συμπτωμάτων και θα ζητείται ευγενικά η τήρηση των κοινωνικών κανόνων αποστάσεων. Αν απαιτείται, θα γίνεται και ηλεκτρονική θερμομέτρηση για ενδεχόμενο πυρετό.

Η προσέγγιση στον πάγκο υποδοχής πρέπει να γίνεται ανά άτομο (για κάθε άτομο εξυπηρέτησης), αφού τα δύο άτομα τηρούν την ενδεδειγμένη απόσταση ασφαλείας. Η παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των αποσκευών των πελατών εκ μέρους του προσωπικού θα γίνεται με τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας, όπως γάντια, ή απολύμανσης με ειδικό σπρέι. Το προσωπικό να τηρεί την απόσταση των δύο μέτρων από τον πελάτη.

Απαγορεύεται η διάθεση δωματίων σε νέα άφιξη, πριν περάσουν 2 ώρες από την προηγούμενη αναχώρηση, εφόσον γίνει πρώτα ενδελεχής καθαρισμός, απολύμανση και εξαερισμός. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια όπως τα κομοδίνα, τα κεφαλάρια των κρεβατιών και η υπόλοιπη επίπλωση των δωματίων, στις τουαλέτες, τους νιπτήρες, τα πόμολα κ.λπ.

Απαραίτητη κρίνεται η απολύμανση όλων των κλειδιών/καρτών εισόδου στα δωμάτια, μετά την αναχώρηση του πελάτη, ενώ η χρήση ασανσέρ θα γίνεται μόνο με χρήση μάσκας προσώπου, και το κάθε ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα να βάζει ένα όριο στη χωρητικότητα, το οποίο δεν θα ξεπερνά το 50% της μέγιστης δυναμικότητας.

Όσον αφορά τη χρήση κλιματιστικών επιτρέπεται νοουμένου ότι διασφαλίζεται η συνεχής εισαγωγή φρέσκου αέρα είτε με τη χρήση μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου (μέγιστος αριθμός θυρών και παραθύρων σε κοινόχρηστους χώρους σε κάθε όροφο να παραμένει ανοικτός καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου ή τουλάχιστον τις περισσότερες ώρες του 24ώρου και οπωσδήποτε κατά τις ώρες αιχμής).

Τέσσερα μέτρα απόσταση οι ξαπλώστρες

Οι οδηγίες για την οργάνωση εξωτερικών χώρων καθορίζουν ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών θα είναι στα 4 μέτρα, ενώ η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στα 2 μέτρα. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουομένου.

Η διεύθυνση θα πρέπει να μεριμνά για την υποχρεωτική απολύμανση των ξαπλώστρων - καρεκλών και τραπεζιών μετά τη χρήση από κάθε πελάτη.

Παράλληλα γίνεται σαφές ότι, μέχρι την περαιτέρω άρση των περιορισμών, αποφεύγεται στο μέτρο του εφικτού η χρήση αποδυτηρίων και ντους που λειτουργούν σε κοινόχρηστους κλειστούς χώρους.

Οι κανόνες για το μπουφέ

και την τροφοδοσία

Όσον αφορά τη διάθεση τροφίμων για τα εστιατόρια των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων θα ισχύσει ό,τι και για τα κέντρα αναψυχής. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών πελατών που διαμένουν σε ξεχωριστά δωμάτια ορίζεται στα 2 μέτρα. Νοείται ότι αν μια οικογένεια διαμένει σε πέραν του ενός δωματίου, η απόσταση αυτή δεν χρειάζεται.

Τα άτομα που μεταφέρουν τρόφιμα, ποτά ή αντικείμενα σε κλίνες/ υπνοδωμάτια στο πλαίσιο υπηρεσίας δωματίου (room service) θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια και όπου είναι εφικτό να αφήνουν τον δίσκο με τα τρόφιμα/ποτά ή τα αντικείμενα έξω από την πόρτα του δωματίου, όχι όμως στο πάτωμα. Σε κάθε περίπτωση, να τηρούν την ελάχιστη απόσταση των δύο μέτρων από τον πελάτη.

Ο χώρος έκθεσης των φαγητών για εξυπηρέτηση πελατών από μπουφέ, πρέπει να τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και να τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από πελάτη σε πελάτη, από πελάτη σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό. Ο χώρος έκθεσης των φαγητών αποκόπτεται με εμφανή και ικανοποιητικό τρόπο και ρυθμίζεται η είσοδος - έξοδος ατόμων. Σε ώρες αιχμής, οπότε ο αριθμός πελατών υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, η ρύθμιση εισόδου – εξόδου και γραμμής αναμονής ελέγχεται από καταρτισμένο άτομο. Κατά την είσοδο στον χώρο έκθεσης φαγητών διασφαλίζεται η σωστή χρήση του αντισηπτικού σταθμού από τους πελάτες, πριν να έρθουν σε επαφή με εξοπλισμό ή τρόφιμα. Προτιμάται, όμως, και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το σερβίρισμα στο μπουφέ πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια) και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Σκοπός είναι, μεταξύ άλλων, όπως μη υπάρχει επαφή του πιάτου από το προσωπικό αφού το έχει ήδη πιάσει ο πελάτης. Η εκτέλεση εργασιών στο μπουφέ από το προσωπικό περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας, απολύμανση χεριών κάθε φορά, προστατευτική μάσκα εφόσον θα πρέπει να πλησιάσει πελάτη ή άλλα άτομα σε απόσταση μικρότερη της ενδεδειγμένης. Αυτό ισχύει π.χ. όταν αναπληρώνονται φαγητά στο μπουφέ, όταν παρασκευάζονται φαγητά στο μπουφέ, όταν συμπληρώνονται πιατικά, ασημικά, γυαλικά κ.λπ., όταν αλλάζονται οι λαβίδες σερβιρίσματος, όταν πρέπει να καθαριστεί ο χώρος και οτιδήποτε άλλη εργασία. Ενδείκνυται εναλλακτικά, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, η παροχή υπηρεσίας δωματίου για αποσυμφόρηση.

Θα διατηρούν μητρώο

Για τους σκοπούς των δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, η διεύθυνση του ξενοδοχείου οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού, στο οποίο να αναφέρεται ο χώρος εργασίας-διακίνησής τους εντός του ξενοδοχείου και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα: - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), δωμάτιο όπου διέμεναν, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Μητρώο θα διατηρούν επίσης με τα στοιχεία των εξωτερικών συνεργατών/επισκεπτών που εισήλθαν στο ξενοδοχείο είτε για εργασία (η οποία να καταγράφεται πού ακριβώς και πότε έγινε) είτε για συνάντηση με συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο που διαμένει ή εργάζεται στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα (να καταγράφονται τα ονόματα, χώροι που επισκέφθηκαν και πότε).

Υποστηρίξτε τη