Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η δύναμη των πολιτών

Οι πολίτες οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία τους. Ένας θεσμός, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να έχουν λόγο γι’ αυτά τα θέματα, είναι η Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, η οποία πραγματοποίησε τη δεύτερη σύνοδό της πριν από μερικές ημέρες. Η Παράλληλη Βουλή ασχολήθηκε με την κλιματική αλλαγή, τη φθηνή και καθαρή ενέργεια, την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων κ.ά. Αυτό, βεβαίως, που έχει σημασία είναι οι προτάσεις της Παράλληλης Βουλής να μην καταλήξουν σε ένα... Παράλληλο Σύμπαν, αλλά να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν από την Πολιτεία. Μια Πολιτεία η οποία κατά κανόνα ολιγωρεί να δράσει και να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις που αφορούν την υγεία των πολιτών έναντι περιβαλλοντικών κινδύνων. Κλασικό παράδειγμα η περίπτωση της παρουσίας εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην οικιστική περιοχή του Ιδαλίου, η απομάκρυνση των οποίων χρειάστηκε έξι ολόκληρα χρόνια για να αποφασιστεί. Ύστερα από ακατάπαυστες και μαχητικές εκδηλώσεις των κατοίκων της περιοχής, που εξέπεμπαν μηνύματα αγωνίας για την αποπνικτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αναγκάζονταν να ζουν τα τελευταία χρόνια, το Υπουργικό Συμβούλιο, με προσωπική παρέμβαση του Προέδρου, αποφάσισε επιτέλους την απομάκρυνση των ρυπογόνων εργοστασίων. Ναι. Η δύναμη των πολιτών μπορεί να λιώσει ακόμη και την άσφαλτο!

ΜΠΟΞΕΡ

Υποστηρίξτε τη