Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Λιτότητα και βαθιά οικονομική περισυλλογή

Δημοσκόπηση "Σ": Η οικονομική κατάσταση του 52% των συμπολιτών μας έχει χειροτερέψει

Σε εποχές λιτότητας και βαθιάς οικονομικής περισυλλογής φαίνεται να έχει εισέλθει η κυπριακή κοινωνία, με την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού να δείχνει τα δόντια της σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας και να συνθέτει ένα ζοφερό οικονομικό σκηνικό για το μέλλον.

Σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/University of Nicosia™ για λογαριασμό της «Σημερινής της Κυριακής», η οικονομική κατάσταση περισσοτέρων εκ των μισών συμπολιτών μας (52%) έχει χειροτερέψει, με σχεδόν έξι στους δέκα μάλιστα (57%) να χαρακτηρίζουν το βιοτικό τους επίπεδο ως λίγο ή καθόλου ικανοποιητικό. Όπως προκύπτει από την δημοσκόπηση, στην αντίληψη της τεράστιας πλειοψηφίας των συμπολιτών μας ο δρόμος για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας φαντάζει δύσβατος και μακρύς, καθότι τέσσερεις στους δέκα εκτιμούν πως, για να εξέλθει από την κρίση, θα χρειαστούν περισσότερα από δύο χρόνια.

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί συμπολίτες μας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις μέχρι πρότινος καταναλωτικές τους συνήθειες, είτε μειώνοντας τα περιττά έξοδα και αγορές τους, είτε περιορίζοντας τις εξόδους τους για σκοπούς ψυχαγωγίας, είτε ακυρώνοντας προγραμματισμένες αγορές τους.

Ταυτόχρονα, σχεδόν οι μισοί (45%) δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η εξόφληση λογαριασμών, ενώ περισσότεροι από τέσσερεις στους δέκα πολίτες (42%), που δεν έχουν αξιοποιήσει το σχέδιο αναστολής δανείων, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των δόσεων των δανείων τους. Άξιον αναφοράς, πάντως, είναι το γεγονός πως μόνον ένα 26% των δανειοληπτών έχει αξιοποιήσει το σχέδιο αναστολής δόσεων που βρίσκεται σε ισχύ από τις τράπεζες και ολοκληρώνεται το τέλος του χρόνου, ενώ, απ’ όσους το έχουν αξιοποιήσει, περίπου οι μισοί (46%) εκτιμούν πως με την ολοκλήρωσή του θα έχουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά την καταβολή των δόσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι πλείστοι συμπολίτες μας (επτά στους δέκα), είτε αξιοποίησαν το σχέδιο είτε όχι, θεωρούν ότι θα πρέπει να επεκταθεί στοχευμένα, καλύπτοντας τους δανειολήπτες εκείνους που έχουν υποστεί μείωση μισθού. Επέκταση ζητείται και αναφορικά και με την ισχύουσα περίοδο αναστολής των εκποιήσεων, ενώ, όσον αφορά τα προγράμματα οικονομικής στήριξης που εφάρμοσε η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αποδείχθηκαν χρήσιμα για σχεδόν οκτώ στους δέκα συμπολίτες μας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή της Κυριακής». Διεξαγωγή: 26-27 Αυγούστου 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε πόσο καιρό εκτιμάτε ότι ως κυπριακή οικονομία θα εξέλθουμε από την κρίση την οποία δημιούργησε η πανδημία;

α) Σε έξι μήνες………………………………………… 8%

β) Σε ένα χρόνο………………………………………..23%

γ) Σε δύο χρόνια……………………………………….29%

δ) Σε περισσότερα από δύο χρόνια…………..40%

Όσον αφορά τα δικά σας οικονομικά δεδομένα, σε ποια κατάσταση θα λέγατε ότι βρίσκονται σήμερα, συγκριτικά με αυτήν στην οποία βρίσκονταν πριν από την πανδημία;

α) Σε καλύτερη κατάσταση……………..5%

β) Σε χειρότερη κατάσταση…………….52%

γ) Στην ίδια κατάσταση…………………43%

Βάσει των οικονομικών δεδομένων, εισοδημάτων και δυνατοτήτων που διαθέτετε αυτήν τη στιγμή, πόσο ικανοποιητικό θα χαρακτηρίζατε το βιοτικό σας επίπεδο;

α) Πολύ Ικανοποιητικό……….9%

β) Αρκετά Ικανοποιητικό……33%

γ) Λίγο Ικανοποιητικό……….36%

δ) Καθόλου Ικανοποιητικό….22%

Λόγω της οικονομικής κρίσης, έχετε αλλάξει και με ποιο τρόπο τις καταναλωτικές συνήθειες που είχατε μέχρι πρότινος;

α) Μείωσα τα περιττά έξοδα/αγορές…………67%

β) Περιόρισα τις εξόδους/ψυχαγωγία μου…...55%

γ) Ακύρωσα προγραμματισμένες αγορές……33%

δ) Δεν άλλαξα οτιδήποτε………………………..9%

ε) Άλλο…………………………………………....2%

Σε ποιο βαθμό μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις τρέχουσες οικονομικές σας ανάγκες και υποχρεώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η εξόφληση λογαριασμών ή δόσεων δανείων;

α) Πλήρως………………..27%

β) Σε αρκετό βαθμό……...28%

γ) Σε μικρό βαθμό………..29%

δ) Καθόλου……………….16%

Πόσο χρήσιμα φάνηκαν ή αποδείχθηκαν για εσάς τα προγράμματα οικονομικής στήριξης που εφάρμοσε η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

α) Πολύ χρήσιμα……...21%

β) Αρκετά χρήσιμα……24%

γ) Λίγο χρήσιμα……….33%

δ) Καθόλου χρήσιμα….22%

Έχετε αξιοποιήσει το σχέδιο αναστολής δόσεων που εφαρμόστηκε και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ από τις τράπεζες;

α) Ναι……………………26%

β) Όχι……………………46%

γ) Δεν έχω δάνειο……...28%

Σε ποιο βαθμό μπορείτε να ανταποκριθείτε στην αποπληρωμή των δόσεων των δανείων σας;

α) Πλήρως…………………..36%

β) Σε μεγάλο βαθμό………..22%

γ) Σε μικρό βαθμό…..……...25%

δ) Καθόλου………….………17%

Έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο αναστολής δόσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, πιστεύετε ότι θα είστε σε θέση να αποπληρώσετε τις δόσεις των δανείων σας;

α) Σίγουρα ναι……...21%

β) Μάλλον ναι………33%

γ) Μάλλον όχι……....26%

δ) Σίγουρα όχι……....20%

Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, δηλαδή της αναστολής δόσεων, θα πρέπει να επεκταθεί και πέραν των εννέα μηνών για τους οποίους ήδη ισχύει;

α) Να επεκταθεί με τη σημερινή του μορφή…………………………………16%

β) Να επεκταθεί στοχευμένα σε όσους έχουν υποστεί μείωση μισθού…...71%

γ) Να μην επεκταθεί…………………………………………………………….13%

Στις 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται η περίοδος αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, που είχε αποφασίσει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου. Τι πιστεύετε πως πρέπει να ισχύσει απ’ εδώ και πέρα σχετικά με τις εκποιήσεις;

α) Να παραταθεί η αναστολή βάσει κριτηρίων για ειδικές περιπτώσεις…….31%

β) Να επεκταθεί από τον Σύνδεσμο Τραπεζών η περίοδος αναστολής…….29%

γ) Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης των εκποιήσεων………...23%

δ) Να επαναρχίσουν κανονικά οι εκποιήσεις…………………………………...15%

ε) Άλλο……………………………………………………………………................2%

Υποστηρίξτε τη