Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Αδικαιολόγητη στασιμότητα και ατονία στο ΧΑΚ»

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Μάριος Σαλίδης, εισηγείται τι πρέπει να γίνει ώστε να ανακάμψει το κυπριακό Χρηματιστήριο

Ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ώστε να καταστεί επενδυτική επιλογή και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), τονίζει ότι υπάρχει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Μάριος Σαλίδης. Σε συνέντευξή του στη "Σημερινή" και ένθετο "Who is Who", ο κ. Σαλίδης, μιλά για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΧΑΚ, σημειώνοντας πως παρουσιάζει μια αδικαιολόγητη στασιμότητα και ατονία, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα λάθη του παρελθόντος, ενώ εισηγείται σειρά μέτρων που αν ληφθούν ίσως βοηθήσουν στην ανάκαμψη του κυπριακού Χρηματιστηρίου. Αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού που κτύπησε τις αγορές.

σαλιδης.JPG

Ερ. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών;

Συνεχόμενες οι προκλήσεις, είτε πρόκειται για οικονομικές ή γεωπολιτικές αναταραχές, είτε πρόκειται για γενικά περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές αποτρέπουν τους επενδυτές. Πρόσφατη είναι η πρόκληση της πανδημίας Κορονωιού που επηρέασε αρνητικά τις Χρηματαγορές

Η συνέντευξή μας δε θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη, δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες η παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση τα Χρηματιστήρια σ’ ολόκληρο τον κόσμο έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα συνεπεία της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού.

Γενικά όμως θεωρώ σαν Τομέας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, η συνεχής εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, κανόνες πρακτικών φοροαποφυγής και θέματα διπλής φορολογίας), είναι αναγκαία για να διατηρήσουν το επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα.

Ερ. Η τελευταία απρόοπτη πρόκληση που ήρθατε αντιμέτωποι ήταν η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού. Ποιες συνέπειες επέφερε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ο ιός;

Άμεση συνέπεια ήταν η πτώση στη τιμή των εισηγμένων Αξιών. Η αβεβαιότητα είναι εχθρός των Χρηματαγορών. Η αβέβαιη εξέλιξη του ιού και η αναμενόμενη δυσμενή επιρροή στα οικονομικά αποτελέσματα των Εισηγμένων εταιρειών, ανησύχησαν τους επενδυτές που προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις των μετοχών τους. Σημειώνουμε εδώ ότι λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας και του χαμηλού ενδιαφέροντος η πτώση τιμών στο κυπριακό Χρηματιστήριο ήταν μικρότερη από τη πτώση που είδαμε σε πιο ανεπτυγμένες Χρηματαγορές. Για τους ίδιους λόγους η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στις ξένες Χρηματαγορές τον τελευταίο μήνα, ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στο κυπριακό Χρηματιστήριο.

Ερ. Πιστεύετε ότι οι αρνητικές συνέπειες στα χρηματιστήρια παγκοσμίως, θα έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στις μετοχές;

Σίγουρα οποιαδήποτε επιβράδυνση στις οικονομίες επηρεάζει αρνητικά τα Χρηματιστήρια. Ναι θεωρώ ο αντίκτυπος θα είναι μακροχρόνιος ειδικά αν δεν έχουμε άμεσα ανακάλυψη κάποιου εμβολίου ή θεραπείας για τον κορωνοϊό.

Ερ. Πως κρίνετε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΧΑΚ; Τα κατάλοιπα της οικονομικής κρίσης παραμένουν ή βλέπετε σημάδια ανάκαμψης;

Κατά την άποψη μας το κυπριακό Χρηματιστήριο Αξιών παρουσιάζει μια αδικαιολόγητη στασιμότητα και ατονία που σίγουρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα λάθη του παρελθόντος. Η έλλειψη επαρκής εποπτείας, θεσμοθετημένων και διάφανων διαδικασιών επέτρεψαν να γίνουν λάθη. Σήμερα η Νομοθεσία έχει δώσει στην Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρά μέσα για αυστηρή εποπτεία. Στελεχώνεται με εξαιρετικά στελέχη και επιτελεί σημαντικό έργο. Οι αυστηρές Νομοθεσίες και διαδικασίες έχουν κλείσει τα παράθυρα για παραπλάνηση των επενδυτών. Οι κυπριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στελεχώνονται από αδειοδοτημένα άτομα που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Αυτά από μόνα τους θα έπρεπε να δώσουν εμπιστοσύνη στους επενδυτές για να αρχίσουν δειλά να επιστρέφουν στο Χρηματιστήριο. Δυστυχώς όμως η πρόοδος είναι πολύ μικρή.

Ερ. Τι εισηγείστε ότι πρέπει να γίνει ώστε να ανακάμψει πλήρως το ΧΑΚ;

- Κίνητρα για εισαγωγή νέων εταιρειών στο ΧΑΚ από την Κυβέρνηση

- Εισαγωγή νέων προϊόντων στο ΧΑΚ

- Μείωση του φόρου άμυνας για νομικά πρόσωπα σε μερίσματα

- Εναρμόνιση του κυπριακού Χρηματιστηρίου για εκκαθάριση ομολόγων στα πρότυπα ξένων αγορών

- Εισαγωγή εξάχρονων ομολόγων της Δημοκρατίας στο ΧΑΚ. Σήμερα τα εξάχρονα δεν είναι εισηγμένα και ο Επενδυτής είτε τα κρατά μέχρι τη λήξη είτε αιτείται στο Υπουργείο Οικονομικών την εξαργύρωση τους η οποία αίτηση εκτελείται σε 90 εργάσιμες μέρες.

- Κίνητρα για προσέλκυση εταιρειών για διπλή εισαγωγή στο ΧΑΚ (dual listing).

- Ενημέρωση επενδυτικού κοινού σε σχέση με τις αλλαγές στο Νομοθετικό πλαίσιο.

- Να σταματήσει η παρελθοντολογία και η συνεχής αναφορά στο 1999 από διάφορους για αλλότριους σκοπούς. Η σημερινή Χρηματαγορά δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν.

- Συμπερίληψη στο επενδυτικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόνοιας, που να υποχρεώνει τους αιτητές σε επενδύσεις €500,000 στο ΧΑΚ.

Ερ. Πως επηρεάζει τις εγχώριες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών το μεγάλο κύμα ξένων επενδυτών που έχουμε τα τελευταία χρόνια στο νησί;

Σίγουρα είναι ένα θετικό γεγονός όμως δεν είμαι σίγουρος ότι οι επενδυτές αυτοί μπορούν να θεωρηθούν επενδυτές εισηγμένων εταιρειών. Νομίζω ότι πολύ λίγα έχουν γίνει για να καταστεί ελκυστικός προορισμός το ΧΑΚ. Δόθηκε έμφαση σχεδόν αποκλειστικά στο τομέα των ακινήτων. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να βρουν τρόπους να γίνει το ΧΑΚ μια επενδυτική επιλογή για αυτούς τους επενδυτές.

Υποστηρίξτε τη