Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αισθητή αύξηση της ανεργίας βλέπουν οι πολίτες

Δημοσκόπηση "Σ": Ανασφάλεια αισθάνονται οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 56%

Κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το εργασιακό τους μέλλον επικρατεί ανάμεσα σε μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, οι οποίοι προβλέπουν αισθητή αύξηση της ανεργίας το προσεχές διάστημα, ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας κοινής γνώμης, που πραγματοποίησε ο Οργανισμός IMR/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους, σε ποσοστό 56%, αισθάνονται λίγο ή καθόλου ασφαλείς για το εργασιακό τους μέλλον, με τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους να αφορούν στις πιθανότητες μείωσης του μισθού ή απόλυσής τους, σε ποσοστά 42% και 38%, αντιστοίχως. Η ανησυχία και η ανασφάλεια που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του εργατικού δυναμικούαντικατοπτρίζεται και στις εκτιμήσεις των εργαζομένων, αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν πως θα επηρεαστεί μελλοντικά η ανεργία.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα (85%), εμφανίζονται πεπεισμένοι πως κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μεγάλο (52%) ή αρκετό (33%) βαθμό. Πάντως, στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί, η πλειοψηφία των εργαζομένων δείχνουν να επιλέγουν την… υπομονή και την αποφυγή οποιουδήποτε ρίσκου. Ενδεικτικό τούτουείναι το γεγονός πως έξι στους δέκα εργαζομένους (62%), δεν θα επιχειρούσαν αλλαγή εργοδότη, ακόμη κιαν εκεί όπου εργάζονται αυτήν τη στιγμή δεν είναι ικανοποιημένοι και αισθάνονται ανασφάλεια. Μάλιστα, τρεις στους δέκα δηλώνουν ότι, προκειμένου να μηχάσουν την εργασία τους, θα αποδέχονταν μείωση μισθού. Ένα άλλο 10% θα αποδέχονταν αύξηση των ωρών εργασίας, ένα 17% μείωση των ημερών άδειας που δικαιούνται και ένα 8% κατάργηση του 13ου μισθού. Αξίζει να σημειωθεί πως μείωση μισθού έχουν υποστεί, ήδη, δύο στους δέκα εργαζομένους(21%), ενώ για ένα 16% ο μισθός μειώθηκε προσωρινά και έχει επανέλθει.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, παρόλο που ο εργασιακός τομέας στον οποίο απασχολούνται επτά στους δέκα εργαζομένους (69%) επηρεάστηκε, όπως αναφέρουν, σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό από τις προεκτάσεις της πανδημίας, οι περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν πλέον επιστρέψει στο προ κορωνοϊού καθεστώς λειτουργίας τους. Μάλιστα, σε επτά στους δέκα εργαζομένους(72%), ο μισθός τους καταβάλλεται στην ολότητά του από τον εργοδότη, χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης. Ταυτόχρονα, μόνο ένα 15% των εργαζομένων δουλεύουν πια μόνο από το σπίτι, σε αντίθεση με περισσότερους από επτά στους δέκα(74%), οι οποίοι εργάζονται κανονικά από τον εργασιακό τους χώρο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 9-10 Σεπτεμβρίου 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό θα λέγατε πως έχει επηρεαστεί ο εργασιακός τομέας στον οποίο απασχολείστε, εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ…….. 29%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ………40%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ……….. 24%

ΚΑΘΟΛΟΥ…………………….7%

Η επιχείρηση ή οργανισμός όπου εργάζεστε, σε ποιο καθεστώς βρίσκεται σήμερα όσον αφορά τη λειτουργία και τη διεκπεραίωση των εργασιών της/του;

Όπως και πριν από την πανδημία……..54%

Με μειωμένο προσωπικό……………….23%

Με μειωμένο ωράριο…………………….16%

Δεν έχει λειτουργήσει……………………..7%

Με ποιον τρόπο επηρεάστηκε η δική σας προσωπική επαγγελματική κατάσταση,σε θέμα μισθοδοσίας, λόγω της κατάστασης;

Δεν επηρεάστηκε καθόλου……………………… 53%

Μειώθηκε ο μισθός μου…………………………. 21%

Μειώθηκε ο μισθός μου, αλλά επανήλθε……….16%

Έχασα την εργασία μου……………………………7%

Αυξήθηκαν οι απολαβές μου………………………3%

Ο μισθόςσας σήμερα, καταβάλλεται στην ολότητά του από τον εργοδότη σας ή καλύπτεται από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης;

Από τον εργοδότη………………………………………………………72%

Από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης……………………………...12%

Μέρος από τον εργοδότη και μέρος από τα προγράμματα στήριξης……11%

Λαμβάνω ανεργιακό ή άλλο επίδομα ………………………………………...5%

Κατά την παρούσα φάση εργάζεστε από το γραφείο/εργασιακό σας χώρο ή από τοσπίτι;

Από το γραφείο/Εργασιακό χώρο………………………………..74%

Από το σπίτι………………………………………………………..15%

Κάποιες μέρες γραφείο και κάποιες από το σπίτι………………11%

Πόσο ασφαλής νιώθετε για το εργασιακό σας μέλλον, ένεκα των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού;

ΠΟΛΥ……………….21%

ΑΡΚΕΤΑ……………33%

ΛΙΓΟ………………...29%

ΚΑΘΟΛΟΥ…………17%

Ποιες είναι οι μεγαλύτερεςανησυχίες που σας απασχολούν σε ό,τι αφορά το προσωπικό εργασιακό σας μέλλον;

Η μείωση μισθού……………………………42%

Η απόλυση…………………………………..38%

Μείωση κύκλου εργασιών…………………14%

Προοπτικές ανέλιξης……………………….13%

Δυσκολίες εύρεσης νέας εργασίας………..12%

Καμία ανησυχία………………………………8%

Θα επιχειρούσατεσε αυτό το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί να αλλάζατε εργοδότη, εάν εκεί όπου εργάζεστε αυτήν τη στιγμή δεν είστε ικανοποιημένοι και αισθάνεστε ανασφάλεια;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ…………14%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ…………24%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ………..33%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ………...29%

Ως λύση ανάγκης και για να μημείνετε χωρίς εργασία, τι από τα πιο κάτω θα αποδεχόσασταν σε περίπτωση που σας τα πρότεινε ο εργοδότης σας;

Δεν θα αποδεχόμουν τίποτα…………………33%

Μείωση μισθού………………………………...29%

Μείωση των ημερών της άδειάς μου………...17%

Αύξηση των ωρών εργασίας………………….10%

Κατάργηση 13ου μισθού………………………..8%

Άλλο……………………………………………….3%

Ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο η οικονομική κρίση επηρέασε τον δικό σας εργασιακό τομέα, ποιοι από τους πιο κάτω τομείς θεωρείτε πως επηρεάστηκαν στον μεγαλύτερο βαθμό;

Τουρισμός…………………..….82%

Εστίαση/Χώροι αναψυχής…....69%

Οικοδομική βιομηχανία…….....31%

Τομέας υπηρεσιών……………22%

Εφοδιαστική αλυσίδα…………11%

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί το ποσοστό ανεργίας στο προσεχές μέλλον εξαιτίας της πανδημίας;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ…………53%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ…………33%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ……..……..14%

Υποστηρίξτε τη