Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

178.294 τουρίστες το καλοκαίρι του 2020

Η εικόνα της ταξιδιωτικής κίνησης του φετινού καλοκαιριού σε πραγματικούς αριθμούς, μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την πλατφόρμα «Cyprus Flight Pass»

Συνολικά 178.294 τουρίστες επισκέφθηκαν φέτος το καλοκαίρι την Κύπρο, παρά τον φόβο που επικρατούσε για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια σε ξένες χώρες λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, που είχαμε 1.614.478 αφίξεις τουριστών, η κίνηση φέτος ήταν κατά πολύ μειωμένη, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, αφού οι φετινοί περιορισμοί που τέθηκαν στα ταξίδια ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Πιο κάτω παρουσιάζουμε πως κυμάνθηκε το φετινό καλοκαίρι η ταξιδιωτική κίνηση, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την πλατφόρμα «Cyprus Flight Pass».

Μείωση -98,2% τον Ιούνιο

Αρχικά να σημειώσουμε ότι κατά την περίοδο 15 Μαρτίου μέχρι 8 Ιουνίου 2020 εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιελάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.

Τα δεδομένα που παρουσιάζουμε -όπως αναφέραμε προηγουμένως- προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Cyprus Flight Pass». Μέσα από αυτά βλέπουμε την πλήρη εικόνα της τουριστικής κίνησης για το φετινό καλοκαίρι σε πραγματικούς αριθμούς, καθώς οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρίσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψής τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία, ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 255.675 σε σύγκριση με 1.631.023 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,3%.

Στα επιμέρους, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε 9.119 σε σύγκριση με 509.662 τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας μείωση 98,2%. Οι αφίξεις από την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 75,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 93,1% μείωση από τη Γερμανία, 93,0% μείωση από την Ελβετία και 91,1% μείωση από την Αυστρία. Συνολικά οι αφίξεις από την Ελλάδα ανήλθαν στις 3.658, από τη Γερμανία στις 1.128, από την Ελβετία στις 513, από την Αυστρία στις 459 και από άλλες χώρες στις 3.361.

Ο σκοπός ταξιδιού τον υπό αναφορά μήνα ήταν για ποσοστό 42,6% των αφιχθέντων οι διακοπές, για 28,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 29,4% επαγγελματικός.

Κάπως καλύτερος ο Ιούλιος

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2020 ανήλθαν σε 64.914 σε σύγκριση με 550.971 τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 88,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 320.589 σε σύγκριση με 2.181.994 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 85,3%. Οι αφίξεις από την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,7% τον Ιούλιο 2020 σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 28,3% μείωση από τη Γερμανία, 14,3% μείωση από την Πολωνία, 39,7% μείωση από την Ελβετία, 52,8% μείωση από τη Δανία και 42,8% μείωση από την Αυστρία. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα τον φετινό Ιούλιο ανήλθαν σε 10.824, από τη Γερμανία στις 9.651, από την Πολωνία 7.477, από την Ελβετία 6.263, από τη Δανία 3.863, από την Αυστρία 3.115 και από άλλες χώρες 23.721. Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούλιο 2020 ήταν για ποσοστό 70,6% των αφιχθέντων οι διακοπές, για 20,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,3% επαγγελματικός.

Ξεπέρασαν τις 100 χιλιάδες οι τουρίστες τον Αύγουστο

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2020 ανήλθαν σε 104.261 σε σύγκριση με 553.845 τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 81,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 424.850 σε σύγκριση με 2.735.839 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,5%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 78,3% τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 23,1% μείωση από τη Γερμανία, 3,0% μείωση από την Πολωνία, 43,8% μείωση από την Ελλάδα, 47,8% μείωση από την Ελβετία και 29,5% μείωση από την Αυστρία. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο ανήλθαν στις 40.421, από τη Γερμανία στις 12.151, από την Πολωνία στις 9.349, από την Ελλάδα στις 7.336, από την Ελβετία στις 4.462, από την Αυστρία στις 4.125 και από άλλες χώρες στις 26.417. Ο σκοπός ταξιδιού τον υπό αναφορά μήνα ήταν για ποσοστό 78,0% των αφιχθέντων οι διακοπές, για 17,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 4,1% επαγγελματικός.

Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Όσον αφορά τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τον Ιούνιο 2020 ανήλθαν στις 11.726 σε σύγκριση με 137.992 τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας μείωση 91,5%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούνιο 2020, ήταν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Ρωσία και η Γερμανία. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2019, οι επιστροφές κατοίκων από την Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 88,8%, από το Ηνωμένο Βασίλειο 87,8%, από τη Βουλγαρία 82,3%, από τη Ρωσία 93,9% και από τη Γερμανία 90,2%.

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2020 ανήλθαν στις 37.406 σε σύγκριση με 166.175 τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 77,5%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούλιο 2020, ήταν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, οι επιστροφές κατοίκων από την Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 64,9%, από το Ηνωμένο Βασίλειο 90,0%, από τη Γερμανία 72,9%, από τη Βουλγαρία 83,9% και από τη Ρουμανία 86,1%.

Τέλος, τα ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2020 ανήλθαν στις 43.792 σε σύγκριση με 173.081 τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 74,7%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο, ήταν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστρία και η Βουλγαρία. Σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, οι επιστροφές κατοίκων από την Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 62,3%, από το Ηνωμένο Βασίλειο 83,1%, από τη Γερμανία 62,2%, από την Αυστρία 76,4% και τη Βουλγαρία 88,7%.

Υποστηρίξτε τη