Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Παρατείνεται η κρατική στήριξη

Επέκταση υφιστάμενων σχεδίων αλλά και εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εξήγγειλε η Κυβέρνηση – Η συμμετοχή στο Ειδικά Σχέδια γι’ ακόμα ένα μήνα προνοεί την απαγόρευση απολύσεων μέχρι το τέλος του έτους

Επέκταση των υφιστάμενων σχεδίων καθώς και εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εξήγγειλε την περασμένη Πέμπτη η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η Υπουργός, παρουσιάζοντας τα σχέδια, επισήμανε πως το ύψος των νέων μέτρων ανέρχεται στα €106 εκατ., ενώ εξαγγέλλοντας τα νέα μέτρα απηύθυνε αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις επιχειρήσεις για τυχόν μονομερείς αποφάσεις που σχετίζονται με την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Η πρώτη αντίδραση των εργοδοτικών οργανώσεων ήταν θετική, με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ να χαιρετίζουν τις νέες εξαγγελίες της Κυβέρνησης, τονίζοντας, παράλληλα, πως θα μελετήσουν εις βάθος τα νέα μέτρα, ώστε να είναι σε θέση, σε περίπτωση που χρειαστεί, μέσα από διάλογο με την αρμόδια Υπουργό να προβούν σε αναπροσαρμογές.

Απαγόρευση απολύσεων

μέχρι το τέλος του χρόνου

Η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως παραταθεί η εφαρμογή των πιο κάτω Ειδικών Σχεδίων που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020:

(α) Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων.

(β) Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή.

(γ) Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

(δ) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

(ε) Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων και

(στ) Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, για πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Στο πρώτο Ειδικό Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% και το σχέδιο θα καλύπτει το 60% της μισθολογικής επιδότησης του 80% των εργοδοτουμένων των επιχειρήσεων είτε αυτές επαναδραστηριοποιηθούν είτε επιλέξουν να μην επαναδραστηριοποιηθούν.

Στο δεύτερο Ειδικό Σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρία άτομα θα καλύπτεται το σύνολο των εργοδοτουμένων σε περίπτωση που επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν και το 80% των εργοδοτουμένων σε όσες επιχειρήσεις δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν. Για επιχειρήσεις με πέραν των τριών εργοδοτουμένων σε περίπτωση που επαναδραστηριοποιηθούν θα καλύπτεται το 65% των εργοδοτουμένων τους, ενώ εάν δεν επαναδραστηριοποιηθούν η κάλυψη θα αφορά το 80%. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος ανέρχεται στο 60%.

Οι επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν στο τρίτο Ειδικό Σχέδιο εάν έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40%. Οι μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις υπαλλήλους θα καλύπτονται στο 100%, ενώ επιχειρήσεις με πέραν των τριών εργοδοτουμένων θα καλύπτονται στο 50%. Το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος ανέρχεται και πάλι στο 60%.

Όσον αφορά το τέταρτο Ειδικό Σχέδιο, αφορά επιχειρήσεις που τελούν υπό το καθεστώς πλήρους αναστολής των εργασιών τους. Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζομένους θα καλύπτονται όλοι, ενώ επιχειρήσεις με πέραν των 9 εργαζομένων θα καλύπτεται το 90% τους, με ποσοστό μισθολογικής επιδότησης ύψους 60%.

Το πέμπτο κατά σειρά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ελάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο 2020. Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €500 για περίοδο ενός μηνός.

Το έκτο και τελευταίο ειδικό Σχέδιο αφορά αυτοτελώς εργαζομένους (φωτογράφοι, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ενοικίασης, συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών, οδηγοί ταξί, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, πλανόδιοι πωλητές τροφίμων, πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων), εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%.

Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των

οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Όλα τα Ειδικά Σχέδια περιλαμβάνουν προϋπόθεση μη απόλυσης εργαζομένων μέχρι τον Δεκέμβριο 2020.

Τα νέα μέτρα στήριξης

Παράλληλα, η Κυβέρνηση εξήγγειλε την υλοποίηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Ειδικών Σχεδίων Κατάρτισης Εργαζομένων ύψους €14 εκατομμυρίων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με στόχο 1.000 Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της πανδημίας έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών, να καταρτίζουν, κατά μέσο όρο μια βδομάδα του μήνα, τους εργαζόμενούς τους με την καταβολή από το Σχέδιο του κόστους κατάρτισης (€12 ανά ώρα για 200 ώρες σύνολο κατάρτισης). Όπως επίσης και την υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων (με επικέντρωση σε Ανέργους του Ξενοδοχειακού Τομέα), ύψους €7 εκατομμυρίων.

Εκτός των άλλων, το Υπουργείο Εργασίας εξήγγειλε την υλοποίηση Σχεδίων που αφορούν στην Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Πρόσληψη Ανέργων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ως ακολούθως: α) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων του οποίου το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα €17.000.000, β) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισμένων με εκτιμώμενο κόστος €4.000.000, γ) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για άμεση πρόσληψη) εκτιμώμενου κόστους €10.000.000 και δ) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Κατάρτιση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για κατάρτιση και πρόσληψη) με το εκτιμώμενο κόστος να ανέρχεται στα €4.000.000. Το συνολικό κόστος των εν λόγω σχεδίων υπολογίζεται στα €35.000.00.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως τροποποιηθούν και εφαρμοστούν για την περίοδο από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021, μετά από Κοινωνικό Διάλογο, τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες και τις Συνδεόμενες με τον Τουρισμό Επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή να στηριχθούν στοχευμένα ορισμένες επιχειρήσεις και μετά το τέλος Οκτωβρίου 2021 ανάλογα με τα δεδομένα της πανδημίας και να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων από οποιεσδήποτε μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας με συνεχείς ελέγχους και μέτρα, τα οποία θα αφορούν αντικίνητρα προς τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα αποκλεισμό από τα Ειδικά Σχέδια ή άλλα μέτρα, τα οποία θα λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας.

Σημειώνεται πως η δαπάνη εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων μέχρι τον Οκτώβριο 2020 ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια και των επιπρόσθετων Σχεδίων Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων στα €56 εκατομμύρια.

Ικανοποιημένοι οι εργοδότες

Οι πρώτες αντιδράσεις των εργοδοτικών οργανώσεων για τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ήταν θετικές. Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σχολίασε πως είναι προφανές ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, προσθέτοντας ότι «το κράτος έχει αναγνωρίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και πολύ ορθά διαθέτει από τα υπάρχοντα περιθώρια όσο περισσότερους πόρους μπορεί προκειμένου να περάσουμε τη δύσκολη περίοδο χωρίς αποδόμηση του παραγωγικού ιστού». Σε πρώτο στάδιο, όπως είπε, η ΟΕΒ χαιρετίζει τις εξαγγελίες, αλλά επιφυλάσσεται για να μπορέσει να επεξεργαστεί λεπτομερώς τα μέτρα στήριξης, ώστε αν χρειάζονται διευκρινίσεις να τις ζητήσουν από την αρμόδια Υπουργό. «Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται προσαρμογή είμαι σίγουρος ότι μέσα από το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της ΟΕΒ και των αρμόδιων Υπουργών θα βρούμε τη λύση», πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, σε δηλώσεις του στη «Σ», είπε πως η παράταση της στήριξης προς τις επιχειρήσεις είναι μία σωστή κίνηση από την Κυβέρνηση, καθώς είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι θα συνεχιστεί η δύσκολη περίοδος στην οικονομία. Περαιτέρω, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι απαγορεύονται οι απολύσεις μέχρι και το τέλος του χρόνου. «Πρέπει, όμως, να περιμένουμε να δούμε πώς θα αξιολογηθούν τα μέτρα και από τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι όσο προχωρεί ο καιρός βαθαίνουν οι επιπτώσεις», πρόσθεσε. Η κάθε επιχείρηση, όπως είπε, θα αποφασίσει και σε σχέση με το πόσο έχουν επηρεαστεί οι αντοχές της και πώς εκτιμούν ότι θα κινηθεί η αγορά τους επόμενους μήνες.

Υποστηρίξτε τη