Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πιο «ελκυστικές» οι εταιρείες με καλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις

ΕΥ: Οι δημοσιοποιήσεις ESG βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι επενδυτές θέτουν ψηλά τον πήχη στην αξιολόγηση εταιρικής απόδοσης

Οι θεσμικοί επενδυτές εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των εταιρειών που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης παράγοντες (ESG: Environmental, Social and Governance), σύμφωνα με την πέμπτη έρευνα του Τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ, μεταξύ 298 θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως.

Η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών (98%) αξιολογούν τη μη χρηματοοικονομική απόδοση βάσει εταιρικών δημοσιοποιήσεων, με το 72% να δηλώνουν ότι διενεργούν μια δομημένη, μεθοδική αξιολόγηση, σύμφωνα με την έρευνα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά, σε σχέση με το 32% που είχαν δηλώσει ότι χρησιμοποιούν μια δομημένη προσέγγιση το 2018, στην τέταρτη έκδοση της έρευνας.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές καθιστούν όλο και περισσότερο τις εταιρείες υπόλογες, με παράγοντες ESG να κατέχουν κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις τους. Οι επενδυτές αναφέρουν ότι οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις έχουν διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων τους τελευταίους 12 μήνες (91%), είτε συχνά είτε περιστασιακά, με το ποσοστό των επενδυτών που αναφέρουν ότι αυτό συμβαίνει συχνά να αυξάνεται στο 43% από 34% το 2018.

Ειδικότερα η κλιματική αλλαγή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επενδυτών, με το 73% να απαντούν ότι θα αφιερώσουν σημαντικό χρόνο και προσοχή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του φυσικού κινδύνου από την κλιματική αλλαγή όταν λαμβάνουν αποφάσεις για την κατανομή και την επιλογή περιουσιακών στοιχείων.

Η αναπτυσσόμενη αποσύνδεση ESG

Η έρευνα εντοπίζει επίσης μιαν αναπτυσσόμενη αποσύνδεση μεταξύ της αυξημένης εστίασης στην αξιολόγηση της απόδοσης ESG από τους επενδυτές και της διαθεσιμότητας τυποποιημένων και συστηματικών μη χρηματοοικονομικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των επενδυτών που δεν είναι ικανοποιημένοι με τις δημοσιοποιήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων αυξήθηκε στο 34% από 20% το 2018. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν γνωστοποιούν επαρκώς τους κοινωνικούς κινδύνους και τους κινδύνους διακυβέρνησης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, αυξήθηκε σε 41% (από 21% το 2018) και 42% (από 16%) αντίστοιχα.

Σε ερώτηση σχετικά με τις προκλήσεις ως προς τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων αναφορών ESG, το 46% των επενδυτών ανέφεραν την αποσύνδεση μεταξύ των αναφορών ESG και των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών ως την κορυφαία πρόκληση. Ακολουθούν η έλλειψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (41%) ή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία (41%), καθώς και η έλλειψη δημοσιοποιήσεων για τις μελλοντικές προοπτικές (37%) και η έλλειψη εστίασης σε ουσιαστικά ζητήματα που έχουν σημασία (37%).

Οι επενδυτές ζητούν ανεξάρτητη

αξιολόγηση στην απόδοση ESG

Η έρευνα της EY διαπίστωσε σημαντικό ενδιαφέρον μεταξύ των επενδυτών για ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεων ESG, με τρεις στους τέσσερεις ερωτώμενους (75%) να θεωρούν σημαντική τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του σχεδιασμού κλιματικών κινδύνων ενός οργανισμού. Οι επενδυτές βλέπουν επίσης την έντονη ανάγκη για οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις δημοσιοποιήσεις πράσινων επενδύσεων, με το 82% να αναφέρουν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ανεξάρτητη διασφάλιση του αντίκτυπου των πράσινων επενδύσεων.

Σχολιάζοντας τις διαπιστώσεις της έρευνας, ο Χριστόφορος Σωκράτους, Συνέταιρος και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας της ΕΥ Κύπρου, αναφέρει: «Οι κανόνες των διεθνών κεφαλαιαγορών αναθεωρούνται, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και αξιολογούν όλο και περισσότερο την απόδοση των εταιρειών με βάση περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης παράγοντες. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντα σε θέση να παρέχουν τα τυποποιημένα και δομημένα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Αυτή η αποσύνδεση μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη ενόψει των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Οι αποτελεσματικές πρακτικές διακυβέρνησης και η διασφάλιση μη χρηματοοικονομικών διαδικασιών θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης και διαφάνειας».

Υποστηρίξτε τη