Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Έκαστος ό,τι εκπροσωπεί... Η Λουτ και οι άλλοι

Αναντίλεκτα είναι καθοριστικό σε κάθε διαδικασία, ο καθένας ο οποίος συμμετέχει, να έχει πλήρη συνείδηση, ποιον και τι εκπροσωπεί. Στο συγκεκριμένο θέμα που μας αφορά, το Κυπριακό, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των διαβουλεύσεων εκπροσωπούν τις κοινότητες και τις χώρες τους και η κ. Λουτ τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε., κ. Γκουτέρες.

Ο Νίκος Αναστασιάδης εκπροσωπεί από τη μια την ε/κ κοινότητα και από την άλλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, ο Νίκος Αναστασιάδης δεν μπορεί να θυσιάσει στον βωμό των συμφερόντων της ε/κ κοινότητας τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να στοχεύσει π.χ. λύση «καθαρή» όπως δύο κρατών ή λύση που θα οδηγεί την τ/κ κοινότητα σε καθεστώς μειονότητας, γιατί και τα δύο είναι ανεδαφικά και καταστροφικά τόσο για την ε/κ όσον και την τ/κ κοινότητα, αλλά και την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή δεν δικαιούται και εν ονόματι της λύσης να θυσιάσει τα δίκαια συμφέροντα της ε/κ κοινότητας, της καταπληκτικής δηλαδή πλειοψηφίας του κυπριακού λαού, αλλά ούτε και της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της συνέχειάς της, αν και εφόσον επέλθει συμφωνία, κάτω από ένα π.χ. συνομοσπονδιακό μόρφωμα.

Ο κ. Ερσίν Τατάρ εκπροσωπεί την τ/κ κοινότητα και όχι την Τουρκία ή τους εποίκους, όπως έμπρακτα αποδεικνύει. Εκπροσώπηση της τ/κ κοινότητας σημαίνει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και πρωτίστως την ύπαρξή της, στη βάση της δικής της ιστορίας, παραδόσεων, τρόπου ζωής κ.ο.κ. Ως εκ τούτου δεν δικαιούται να επιδιώκει συμφωνία, η οποία θα οδηγεί την τ/κ κοινότητα υπό την εξοντωτική κηδεμονία της Τουρκίας και τον ασφυκτικό καθημερινό εναγκαλισμό των εποίκων, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων στα κατεχόμενα. Και οι οποίοι θα πολλαπλασιαστούν σε περίπτωση που επιτύχει για παράδειγμα τον στόχο των δύο κρατών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αγώνας για τα δικαιώματα των Τ/κ θα καταστεί αγώνας και κούρσα για τον σταδιακό αφανισμό τους.

Οι Εγγυήτριες Δυνάμεις έναν και μόνο ρόλο έχουν με αυτήν την ιδιότητά τους. Την αποκατάσταση της νομιμότητας, την οποία η Τουρκία μετέτρεψε σε ανομία και πειρατεία μέσω της εισβολής και κατοχής. Και η νομιμότητα θα αποκατασταθεί μέσω μιας λύσης, η οποία θα εκφράζει το νόμιμο και αποδεκτό, υπό τα δεδομένα του 2021 και όχι του 1960. Και αυτά τα δεδομένα οριοθετούνται από τις αποφάσεις του ΟΗΕ περί Κύπρου και το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο κοινότητες επιθυμούν να συνεχίσει να είναι και μετά τη λύση. Με βάση τα πιο πάνω, η Τουρκία ούτε δικαιούται, ούτε νομιμοποιείται να θέτει θέμα δύο κρατών ή συνομοσπονδίας. Και το ένα και το άλλο αντίκεινται με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις αρχές και τις αξίες και των δύο αυτών διεθνών οργανισμών. Αντιστρατεύονται οι τουρκικές θέσεις, κάθε έννοια δικαίου και νομιμότητας αλλά και τα συμφέροντα και επιθυμίες της τ/κ κοινότητας.

Τα ίδια ισχύουν και για όποιον εκπροσωπεί τον Ο.Η.Ε., στην περίπτωση ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες ή τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε, δηλαδή η κ. Λουτ. Η τελευταία εκπροσωπεί τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, ο οποίος είναι εντεταλμένος να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού για την Κύπρο. Και αυτές οι αποφάσεις είναι σαφείς π.χ. ως προς την πτυχή της ενότητας του Κυπριακού. Ότι, δηλαδή, η λύση θα αποδώσει ένα κράτος με μια μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. Σαφείς είναι οι αποφάσεις του ΟΗΕ και σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα στην αναγκαιότητα αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων. Όπως επίσης και σε εξειδικευμένα ζητήματα, όπως το θέμα της Αμμοχώστου, με δύο σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας να καθορίζουν το μέλλον της πόλης. Η κ. Λουτ οφείλει να προετοιμάσει το έδαφος για συνομιλίες, οι οποίες θα βρίσκονται στο πλαίσιο αυτών των θέσεων και θα εδράζονται σε αυτές.

Παρόμοια πρέπει να είναι η στάση της και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Η διαδικασία της άτυπης Πενταμερούς πρέπει πρώτιστα να εξυπηρετεί την ουσία. Δηλαδή την υλοποίηση των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. στο πλαίσιο των παραμέτρων του Οργανισμού. Θέση την οποία πολεμά η Τουρκία από την επομένη του Κραν Μοντανά. Οφείλει επίσης η διαδικασία να κατοχυρώνει την Κυπριακή Δημοκρατία, πλήρες κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί π.χ. μετά το πέρας της Πενταμερούς η Κυπριακή Δημοκρατία με οποιονδήποτε τρόπο να βρεθεί εκτεθειμένη και υποβαθμισμένη. Όπως και δεν επιτρέπεται να βρεθεί αναβαθμισμένο το παράνομο μόρφωμα του οποίου προΐσταται ο κ. Τατάρ, γιατί και προς τούτο υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Είναι, κατά συνέπειαν, σοβαρότατος ο ρόλος και η ευθύνη της κ. Λουτ και φυσικά του εντολοδόχου της, του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. Μέσα από όλην αυτήν τη διαδικασία, προετοιμασία και συνομιλίες, να αντιληφθεί η Τουρκία, ότι ο Ο.Η.Ε. δεν θα αποστεί από το περιεχόμενο των δικών του αποφάσεων και των αρχών και αξιών που ο ίδιος ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών καταγράφει.

Υποστηρίξτε τη