Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η ασφάλεια, άμεση προτεραιότητα για το 2021

Συμπερασματικά, η κατάσταση της ασφάλειας στο στρατιωτικό και πολιτικό/ διπλωματικό πεδίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και προμηνύονται νέα δεινά για τον Ελληνισμό της Κύπρου. Χρειάζεται άμεση δράση ενίσχυσης της αμυντικής μας θωράκισης και απόρριψης λύσης τουρκικών όρων στο Κυπριακό, όπως ΔΔΟ, συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ά.

Η είσοδος του 2021 βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) σε ένα καταθλιπτικό περιβάλλον στους περισσότερους τομείς των δραστηριοτήτων και της κρατικής της υπόστασης, όπως ασφάλεια, οικονομία, τουρισμός, υγεία, εργασία, δημογραφική και κοινωνική συνοχή, κ.ά.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθώ μόνο στην πτυχή της ασφάλειας, η οποία παρουσιάζει υψηλό βαθμό κινδύνου, λόγω της τουρκικής επιθετικότητας, της αποδυνάμωσης της αμυντικής θωράκισης της ΚΔ και των δυσμενών προοπτικών ορθής επίλυσης του Κυπριακού.

Στο στρατιωτικό πεδίο η τουρκική απειλή μεγεθύνεται. Τα κατεχόμενα εδάφη μας παρουσιάζουν μια εφιαλτική εικόνα εποικιστικού οργασμού, τουρκοποίησης, ισλαμοποίησης και εξάλειψης κάθε ίχνους ελληνικής παρουσίας και χριστιανικής ζωής.

Οι ελεύθερες περιοχές τελούν υπό τη διαρκή απειλή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής (ΤΔΚ), που ενισχύονται συνεχώς με επιθετικά οπλικά συστήματα (άρματα, πυροβολικό, drones), καθώς και της δημογραφικής αλλοίωσης από την παράνομη μετανάστευση μουσουλμάνων μεταναστών, που προωθεί η Τουρκία.

Ο θαλάσσιος χώρος της Κύπρου υπέστη νέα τουρκική εισβολή και το 44% της έκτασής του τέθηκε υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, η οποία πραγματοποιεί παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις.

Επί του εδάφους, οι ΤΔΚ με την ενίσχυσή τους, σε συνδυασμό με τα άλλα πλεονεκτήματά τους, έχουν αυξήσει τις δυνατότητές τους να διεξάγουν αιφνιδιαστικά επιθετικές επιχειρήσεις, με πολιτικό στόχο να αναγκάσουν την ΚΔ να αποδεχθεί λύση στο Κυπριακό, που θα εξυπηρετεί την τουρκική στρατηγική για έλεγχο όλης της Κύπρου.

Στο πολιτικό/ διπλωματικό πεδίο η κατάσταση της ασφάλειας είναι εξίσου επικίνδυνη. Συρόμαστε στην παγίδα μιας πενταμερούς διάσκεψης, με την ΚΔ απούσα κατ’ απαίτησιν της Τουρκίας και της Βρετανίας και με λανθασμένη, κατά την άποψή μου, θέση στο Κυπριακό. Την υποστήριξη της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), παρά το γεγονός ότι αυτή η λύση, συγκεκαλυμμένης συνομοσπονδίας δύο κρατών και διάλυσης της ΚΔ, απορρίφθηκε από τον Κυπριακό Ελληνισμό σε δημοψήφισμα το 2004. Από πλευράς Τουρκίας σήμερα υποστηρίζεται παρόμοια λύση δύο κρατών χωρίς τον μανδύα της ΔΔΟ. Η λύση δύο κρατών δεν εμφανίζεται ως κεραυνός εν αιθρία. Εξυφαίνεται πολλά χρόνια στο χαλκείο του International Crisis Group (ICG) και περιλαμβάνεται σε έκθεσή του 44 σελίδων, που δημοσιεύθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 (Europe Report No 229), η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές αυτής της μορφής λύσης. Ένα απόσπασμα από το Executive Summary της έκθεσης, στη σελίδα ΙΙ, αναφέρει:

«Η υφιστάμενη Κυπριακή Δημοκρατία και μία νέα τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, η μία δίπλα στην άλλη εντός της ΕΕ, δυνατόν να προσφέρουν πολλά από όσα θέλουν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι»… «Η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι θα μπορούσαν να έχουν αμυντικές διευθετήσεις μεταξύ τους στο πλαίσιο της ΕΕ».

Συμπερασματικά, η κατάσταση της ασφάλειας στο στρατιωτικό και πολιτικό/ διπλωματικό πεδίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και προμηνύονται νέα δεινά για τον Ελληνισμό της Κύπρου. Χρειάζεται άμεση δράση ενίσχυσης της αμυντικής μας θωράκισης και απόρριψης λύσης τουρκικών όρων στο Κυπριακό, όπως ΔΔΟ, συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ά. Να ενισχύσουμε τάχιστα τη δυνατότητα αντίστασής μας και, ειδικά για την αμυντική θωράκιση, να απαντηθούν με διορθωτικές πράξεις τα ΓΙΑΤΙ, που σχετίζονται με τις αδυναμίες της:

  • Γιατί δεν αναθεωρείται η πρακτική των κυβερνήσεών μας να διαθέτουν μόνο μικρό μέρος και όχι το συνολικό ποσό των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ), για κάλυψη των μεγάλων εξοπλιστικών αναγκών της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ);
  • Γιατί μειώθηκε δραστικά η στρατιωτική θητεία, χωρίς να έχει μεταβληθεί η τουρκική στρατιωτική απειλή, ούτε το μέτωπο αντιπαράταξης;
  • Γιατί η ΕΦ προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε αναδιοργάνωση λανθασμένης μορφής;
  • Γιατί παραμελήθηκε ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων μέσων και οπλικών συστημάτων της ΕΦ, δεν έγιναν οι αναγκαίες συμπληρώσεις των ελλείψεων, ούτε προγραμματισμός απόκτησης ΠΝ και ΠΑ;
  • Γιατί αποδυναμώθηκε ο έλεγχος της γραμμής αντιπαράταξης (ΓΑ) και δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής και παρεμπόδισης εισόδου μουσουλμάνων μεταναστών, τους οποίους προωθεί παράνομα η Τουρκία από τη ΓΑ και τις ακτές μας;
  • Γιατί ελλείπει η αναγκαία πολιτική βούληση αναζωογόνησης του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας και σύναψης αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και άλλες φιλικές χώρες;
  • Γιατί δεν συγκροτείται Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και δεν έχει συνταχθεί στρατηγική εθνικής ασφάλειας;

Τα βασανιστικά ΓΙΑΤΙ που ταλανίζουν την αμυντική μας θωράκιση επηρεάζουν αρνητικά τη μαχητική ισχύ της ΕΦ και τη δυνατότητα αυτοάμυνας της ΚΔ. Η δυνατότητα αυτοάμυνας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας ενός κράτους και πρέπει να τεθεί στις άμεσες και ύψιστες προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας, της Βουλής και του πολιτικού κόσμου το 2021.

* Αντιστράτηγος ε.α.

Υποστηρίξτε τη