Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ίδρυμα Ανδρέα Κ. Παπακώστα (Αριθμός άδειας 50/2020)

Το Ίδρυμα Ανδρέα Κ. Παπακώστα λόγω της πανδημίας (COVID-19) είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη του εκδήλωση στις 12 Δεκεμβρίου 2020. Η κλήρωση των λαχνών έγινε την ημέρα εκείνη στο γραφείου του Ιδρύματος και όλοι οι τυχεροί έχουν ήδη παραλάβει τα δώρα τους. Οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των €5.200, τα έξοδα στα €150 και το καθαρό κέρδος στο ποσό των €5.050. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις υποτροφίες πανεπιστημιακών σπουδών άπορων και άριστων φοιτητών.

Υποστηρίξτε τη